background preloader

Matte

Facebook Twitter

Additions och subtraktionstrianglar. Matteproblemmellanstadiet 2. Pokemonmatte skolskogen. Powerpoint Nationella prov år 3. Storleksordna addition. Strategier för lästal. Matte med en fyrgrupp – Vi Älskar Kunskap. Mellan klockan 10:45 och 11:45 har vi arbetsgrupper måndag – torsdag.

Matte med en fyrgrupp – Vi Älskar Kunskap

Här är ett exempel på en lektion med matematikinnehåll. Läraren hade förberett stora legoklossar som stod och väntade. Storlek på gruppen: 12 stycken elever. 1.Börja med att ställa er i en cirkel. Matematik. Mål: att kunna beskriva geommetriska former med hjälp av begreppen: hörn, sidor och vinklar Geometriska former är 2 dimensionella 2D Geometriska figurer är 3 dimensionella 3D En geometrisk form består av sidor och hörn.

Matematik

Kvadrat En kvadrat har 4 lika långa sidor. En kvadrat har 4 hörn. En kvadrat har räta vinklar. Bra hemsidor med gratis arbetsblad. Gratisskola.se och gratisskole.dk är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad.

Bra hemsidor med gratis arbetsblad

På worksheet works skapar du skräddarsydda arbetsblad på ett kick! Här är det mest matematik som man kan använda. Tlsbooks erbjuder gratis arbetsblad. De är uppdelade efter årskurs och ämne.First grade math till exempel. Preschool learners har många färdiga arbetsblad. Alternativa uppgifter. Gissa de matematiska begreppen. Multiplikation (Skolår 5, De fyra räknesätten) Multiplikation är upprepad addition.

Multiplikation (Skolår 5, De fyra räknesätten)

Matteva. Webbmatte.se. Strävorna. Kursplan - Matematik (Grundskolan) Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Kursplan - Matematik (Grundskolan)

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Centralt innehåll I årskurs 1-3 Taluppfattning och tals användning Algebra Geometri.

Montessoriinspirerad matematik. Material: En spelplan per spelare (gärna laminerad), OH-penna och två tärningar per spelare.

Montessoriinspirerad matematik

Gåspennan musik. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning.

Matematikpapper

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>Nytt! Tom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en större Kollegieblocksrutigt papperObs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.1 cm-rutat papper2 cm-rutat papper3 cm-rutat papperPapper med rutor 1,8 x 2,5 cmPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuberTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, storaHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora.

Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Time Worksheets for Learning to Tell Time. Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets.

Time Worksheets for Learning to Tell Time

Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass.

Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe

Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk. 1, men frivilligt i övriga årskurser. Jag har i år en 3:a och i bedömningsstödet finns ett skriftligt prov för höstterminen i åk.3. Dessutom finns provet i olika nivåer, ett för grundnivå, ett för lägre nivå och ett för högre nivå. Mig veterligt är det första gången Skolverket ger oss lärare i åk.1-3 några riktlinjer för hur vi ska gradera våra elevers kunskaper i olika nivåer. Här pluggar du matematik!

Mattesmedjan. Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt.

Mattesmedjan

Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Multix erbjuder mindre frustration. Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan. Här kan du träna på multiplikationstabellen i ett pedagogiskt mattespel på nätet. Alla som gått i skolan vet hur jobbig det kan vara att lära sig multiplikationstabellen. Men det kan göras roligare. Därför skapade jag detta mattespel så att elever på ett enklare sätt kan träna på multiplikationstabellen på nätet. Matte kan vara kul om man lär sig det på rätt sätt och som till exempel genom att öva på roliga spel. Tips när du ska räkna multiplikation. Strategi. Dagens tal är mycket uppskattat av eleverna. Det kan vara lite krångligt att sätta sig in i reglerna första gången, men när man väl lärt sig är det lätt.

Spelet är utvecklande och eleverna lär sig av och tillsammans med varandra. Det passar elever i olika åldrar, då det är självreglerande. Man gör det man kan helt enkelt. Dagens tal spelar man i lag. F-3. CONNECT THE DOTS 1 to 20. Huvudräkning med subtraktion 0-20. Huvudräkning: addition 0-20. Strategi. Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan. Mattesmedjan. Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format.

Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 Talområde 20-100 Talområde >100. Övningsuppgifter. MATTE.