background preloader

Matte

Facebook Twitter

Alla aktiviteter. Första mötet med positionssystemet – om-matematik. Mål.

Första mötet med positionssystemet – om-matematik

Att förstå vårt positionssystem Material: Snäckor i olika storlekar (eller stenar) Kottar /nötter/kastanjer/knappar) och träpinnar (från skogen) Miniräknare. Att förstå positionssystemet är en förutsättning för en god taluppfattning. Miniräknare används här enbart för att skriva tal. Medrattattutmanas_v2_del2. Problemlösning - Mattesmedjan.

Matterondellen är ett unikt och omfattande matteprogram för barn i 4-6-årsåldern.

Problemlösning - Mattesmedjan

Den innehåller 20 lektioner med över 50 roliga videoavsnitt med den välkände matematikpedagogen Sten Rydh från Mattesmedjan. I lektionerna möter vi också katten Mirjam, elefanterna Leffe och Gullan, ormen Alfa och krokodilen Krille. Hur fungerar det? Programmet kan användas både hemma och på förskolan. Efter varje film finns en rad enkla, roliga och spännande uppgifter med inspelat tal och bild, där barnet lär sig matte i sin egen takt. Mattesmedjan. Med M+ kan du lätt anpassa uppgifter och spel i matematik! Programmera - det kan jag inte så det får jag ju prova! - Sara Bruun. Programmera i Scratch har jag aldrig provat på engelska så det tänkte jag vi skulle prova.

Programmera - det kan jag inte så det får jag ju prova! - Sara Bruun

Jag har inte en aning om det kommer att fungera, men vi får väl se vad eleverna tycker. Jag tänker mig att de ska få de tre lektionerna som är kvar denna termin och de ska då: Nedan kommer hela upplägget. Låna gärna och återkoppla hur det gick! Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik. Nu äntligen har vi fått klart dokumentet som kan hjälpa oss att se resultaten på skolnivå, gruppnivå och individnivå.

Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik

Vi har gjort dokumentet så att det färgmarkerar efterhand som du lägger in resultat. detta för att ännu lättare få en snabb översikt. Matematikvideo.

Ekvation

Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Coloring Squared, räknemålor. Go to: Learning Addition Practice Addition Learning Subtraction Practice Subtraction Coloring Squared would like for you to enjoy a free 1st grade math fact pages for you to download.

Coloring Squared, räknemålor

Mattekluringar. Matte 2. Mål Svenska och Matematik år 2. Gångertabellen på 5 veckor.

Matte förskoleklassen

Kunskapsbedömning 2. Kursplan - Matematik (Grundskolan) # Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Kursplan - Matematik (Grundskolan)

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. # Ämnets syfte. Diamantdiagnoserna – ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik.

För tre och ett halvt år sedan tog jag emot en ny fyra som mentor.

Diamantdiagnoserna – ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik

Jag skulle undervisa dem i matematik och NO-ämnena, i överlämningen fick jag reda på att det var flera elever med behov av stöd i klassen och speciellt i matematik. Jag hade i mina tidigare undervisningsgrupper arbetat mycket med diskussioner i par och helklass, tränat mycket på resonemangsförmågan och jobbat med grupplösningar av problemlösningsuppgifter med olika representationsformer. Super Teacher Worksheets. Programmering i skolan.

Beebots

Köp M+ licens. Med M+ kan du lätt anpassa uppgifter och spel i matematik!

Köp M+ licens

"Nå har vi brukt M+ en god stund, og vi er veldig fornøyde med programmet. Det sparer oss en masse tid når vi trenger ekstraoppgaver til elevene :)" P.O.L., lärar på Rustad Skole, Norge. Sammanställning av Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3 i matematik. Math. Addition – Expanded Form – One Worksheet. Femsekunderstestet - multiplikation. Hemsida. Sb7355swedish. Gratis material till förskolebarn: Matematikpussel addition och subtraktion med halloween bilder. Visualisering: addera, subtrahera, dubblera, halvera på tallinjen. Spegelvänd: Spegeln. Matematikmaterialet.

Programmering

Kommunikatören: Geometri åk 1. Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på.

Kommunikatören: Geometri åk 1

Vi har gjort sorteringsövningar och så har vi använt oss av strukturen Fråga, fråga, byt för att befästa kunskaperna. För att läsa mer om hur vi använde sorteringsövningar och fråga, fråga byt läs här. För att ytterligare träna de geometriska formerna och samtidigt träna elevernas samarbetsförmåga provade vi arbeta med strukturen Kommunikatören. Eftersom eleverna är så små och det var första gången vi använde oss av denna struktur så använde jag en förenklad version av den. Istället för att ha 3 roller (aktiv lyssnare, kommunikatör och observatör) så använde jag endast 2 av dessa – aktiv lyssnare och kommunikatör.

Jag började lektionen med att repetera några av de geometriska formerna. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Kooperativt Lärande. Idag har vi jobbat med klockan. För att kunna träna på klockan i par och enskilt kan det vara bra att ha en mall med alla de olika tidsangivelserna. Eleverna fick därför göra en mall som vi sedan kunde använda för att träna klockan tillsammans. Vi har tidigare lärt oss hel timme, halvtimme, kvart över och kvart i.

Vi har också gått igenom att det är fem minuter mellan varje siffra och kort gått igenom hela klockan runt. Eleverna är dock inte säkra på hela klockan, men jag tänkte att jag skulle utmana dem lite. Blandade rika problem. 409116. Matematikmaterialet. A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning. Meloner. Lärpar: Multiplikation. I matematiken arbetar vi mycket med att kunna förklara hur man resonerar och tänker. Vi märker att strategier sätter sig mycket bättre när eleverna både får höra och ge förklaringar flera gånger. Just nu arbetar vi med multiplikation. Eleverna har förstått grunden och vi tränar nu på att sätta ord på och befästa förståelsen. Jag skrev ett matteproblem på tavlan. Istället för att eleverna skulle lösa talet skrev jag fem möjliga uträkningar. Vidma.se – Videogenomgångar i Matematik 1b, 2b och 3b. Matematik. Lovade att fixa tankekartan för problemlösning i matematik digitalt och nu har jag gjort det.

Ska gå att skriva ut från länken. Så här gillar jag att ha den. Det är ju inte säkert att det passar i allas undervisning så man får ju fixa och gör om så det blir så det passar syftet med lektionerna. Som jag skrivit tidigare har jag sett idén i matematiklyftets material. Länk. Hjälpkort. Hjälpkort 5. Hjälpkort 4. Hjälpkort 3. Hjälpkort 2. Mattekörkort. Mattekörkort utan tid. Fyrfältare matematik ny. FACIT. Mattepyssel. Mattepyssel Lätt med facit. Mattepyssel Lätt med facit. Kooperativ matematik. Matematik handlar inte om att endast lära in siffror och tabeller utantill, utan det handlar om att förstå varför 1+1 är lika mycket som 2.

Mattepyssel.

Skoldatotek

Askunge Förlag - Läromedel. Matematikpapper. Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Additions och subtraktionstrianglar. Matteproblemmellanstadiet 2.

Pokemonmatte skolskogen. Powerpoint Nationella prov år 3. Storleksordna addition. Strategier för lästal. Matte med en fyrgrupp – Vi Älskar Kunskap. Mellan klockan 10:45 och 11:45 har vi arbetsgrupper måndag – torsdag. Här är ett exempel på en lektion med matematikinnehåll. Läraren hade förberett stora legoklossar som stod och väntade. Storlek på gruppen: 12 stycken elever. 1.Börja med att ställa er i en cirkel. Se sedan till att ni står varannan flicka, varannan pojke. Läraren frågar under tiden om eleverna vet vad en cirkel är, hur den ser ut och hur man kan ställa sig i en cirkel.

Matematik. Bra hemsidor med gratis arbetsblad. Gratisskola.se och gratisskole.dk är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad. Alternativa uppgifter. Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok. Gissa de matematiska begreppen. Multiplikation (Skolår 5, De fyra räknesätten) Multiplikation är upprepad addition. Matteva. Webbmatte.se. Strävorna. Kursplan - Matematik (Grundskolan) Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Montessoriinspirerad matematik. Gåspennan musik. Matematikpapper. Matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun. Time Worksheets for Learning to Tell Time. Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets. You can select different variables to customize these time worksheets for your needs. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Här pluggar du matematik! Mattesmedjan. Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan. Strategi. F-3. CONNECT THE DOTS 1 to 20. Huvudräkning med subtraktion 0-20. Huvudräkning: addition 0-20. Strategi. Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan. Mattesmedjan. Problemlösning.

Övningsuppgifter. MATTE.