background preloader

Matte

Facebook Twitter

Talks for people who hated math in high school. Zoomable Number Line. Click on number line to zoom in, shift-click to zoom out.

Zoomable Number Line

Click at left or right to scroll. © 2016 MathsIsFun.com v0.78 Learn About Numbers See that numbers behave the same, whether they are 1,2,3, or 10,20,30, or 0.01,0.02,0.03. Learn about decimals: Zoom in and look at: 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, ... Do the same after zooming in further: What is 0.09 + 0.01? 10 fakta du antagligen inte visste om pi – 10fakta.se.

Vi kan aldrig riktigt mäta omkretsen eller arean av en cirkel, eftersom vi aldrig riktigt vet värdet av pi.

10 fakta du antagligen inte visste om pi – 10fakta.se

Pi är ett irrationellt tal, vilket innebär att dess siffror går på för evigt i en till synes slumpmässig sekvens. Om du inte fått nog av pi i skolan kan du här ta del av tio fakta som du gissningsvis inte redan kände till. 01) I Star Trek-avsnittet “Wolf in the Fold” lurar och besegrar Spock den onda datorn genom att säga till honom att räkna upp den sista siffran i pi. 02) Symbolen för pi (π) har bara använts regelbundet i matematiska syften under de senaste 250 åren. 03) I det grekiska alfabetet, är “π” (piwas) den sextonde bokstaven. 04) Egyptologis och andra anhängare av mystiken kring pyramiderna i Egypten har fascinerats i århundraden av det faktum att den stora pyramiden i Giza verkar associera till pi. 05) De första 144 siffrorna i pi adderas ihop till 666 (som många säger är “djävulens märke”). 08) Det finns fler som ägnat stora delar av sitt liv till att räkna ut pi.

Tarsia. Maths Tarsia Jigsaw Files for Free from MrBartonMaths.com. Why are Tarisas so great?

Maths Tarsia Jigsaw Files for Free from MrBartonMaths.com

I have been using Tarisa igsaws for the past 10 years of my teaching because: - You can easily create wide range of activities, including jigsaws of various shapes and sizes, dominoes, matching rectangular cards and follow-me cards. - The teacher does not need to spend time cutting up the jigsaw as the software automatically jumbles up the pieces of the jigsaw in the Output section, thus allowing the teacher to simply print out a copy and hand it to the students to cut out and assemble - Key Point: There are plenty of ways of adding richness and challenge to Tarsia jisaw activities, as I explain in the "Twists" section below.

How can I get the software? The software is available to download for free from via this link Scroll down to the bottom of the page for “Formulator Tarsia Installation Package” If that link isn't working, then you can also get the installer here • Supplementary Sheets – make Tarsia jigsaws much more versatile with supplentary sheets. 1. Math Practice Problems - Math Training by MathPapa.com. Dan Meyer’s Dissertation. June 3rd, 2015 by Dan Meyer Title Functionary: Learning to Communicate Mathematically in Online Environments Bloggy Abstract I took a collection of recommendations from researchers in the fields of online education and mathematics education and asked our friends at Desmos to tie them all together in a digital middle-school math lesson.

Dan Meyer’s Dissertation

These recommendations had never been synthesized before. Mixed Media You’re welcome to watch this 90-second summary, watch my defense, read it if you have a few minutes, or eventually use it with your students. Process Notes. Njutafilms » Hur jag började hata matte. Finns det någon mening med att lära sig matte i skolan?

Njutafilms » Hur jag började hata matte

Har man verkligen nytta av det i sitt vardagliga liv? Och varför är det så tråkigt? Det här är frågor som filmskaparen Olivier Peyon bestämt sig för att äntligen få svar på. Matte På Tuben. Andragradsuttryck. Pluggkoden: Strategier för matematik. Matte På Tuben. Geoboard - Area and Perimeter. Inspelade föreläsningar år 8 matematik - Google Docs. Inspelade föreläsningar år 7 matematik - Google Документы.

Big Brainz Multiplication Games. Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning. Detta är en sida för Dig, Dina barn eller skolbarn att öva matte, huvudräkning på tid.

Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning

Du kan göra egna inställningar för att välja vilken typ av tal du vill öva eller välja bland de förinställda. Genom att göra egna inställningar kan man säkert hitta lämpliga övningar för alla åldrar. Du kan öva alla de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division med heltal. De naturliga talen är ju en begränsning till de positiva heltalen inklusive noll. Sidan är kanske mest lämpad för att öva gånger (multiplikationstabellen) vilken man lär sig utantill för att där kunna bli riktigt snabb. Jag har även försökt skapa en utskriftsanpassad layout för att man på ett enkelt sätt ska kunna skriva ut sin övning och fylla i den på papper. För att börja, tryck på länken "Öva naturliga tal" och välj något av de förinställda valen eller varför inte göra en egen övning. Lycka till! Kunskapsstjärnan - Matematik. GeoGebra. Pixar: The math behind the movies - Tony DeRose.

Skolan & matematik. Dalles Matte. Välkommen till Svenska GeoGebrainstitutet. Högstadiets matematik. Skolan & matematik. Pixar: The math behind the movies - Tony DeRose. Pythagoras Quest. Kvalificeringstävling Tävlingen görs ute på respektive skola under vecka 4.

Pythagoras Quest

Tävlingsmaterial skickas till ansvarig lärare i god tid. Provet består av flervalsfrågor och rättas efter rättningsmall av respektive ansvarig lärare och skickas därefter till ansvarig på arrangerande gymnasieskola. Final De bästa lagen går vidare till distriktsfinal, detta meddelas under vecka 7. Genomförande Kvaltävling Individuella kvalificeringsprov genomförs ute på respektive högstadieskola.

Distriktsfinal och Riksfinal 2014 Efter genomfört kvalificeringsprov sker rättning på respektive högstadieskola. Distriktsfinalen äger rum den 27:e mars på arrangerande gymnasieskola om inget arrangerande skola säger annat. Riksfinalen äger rum den 28:e maj på Malmö Borgarskola Anmälan Anmäl din skola här. Välkommen att delta! Mattelänkar för elever. Sidor Mattelänkar för elever Tips på mattesidor för barn i förskolan. musen, tiotusen.

Mattelänkar för elever

Tips på mattesidor för elever från F-klass - 6:an. Träna talkamraterna. Addition och subtraktion. 100-rutan och tal som Spela domino. Multiplikation och division Här tränas multiplikation på ett litet annat sätt. Denna sidan kallas också för multi. Hittasnabbtmatematik.