background preloader

Matte

Facebook Twitter

Kalkyl: Bråk. Framgångsrik modell gör matten tydlig. Alla elever som släntrar in i det lilla klassrummet på Carlssons skola i Stockholm är införstådda med att de ska arbeta med räknemetoden som kallas blockmodellen.

Framgångsrik modell gör matten tydlig

Stämningen är lite stökig. En av eleverna skämtar med hög röst, men läraren Cecilia Christiansen lyckas skapa ett lugn genom en kort och skarp kommentar: – Vet du vad … de andra har rätt att ha en lektion som vanligt. När jag kom hem kände jag mig helt lycklig, med känslan ’nu vet jag hur vi ska lyfta matematiken’. Blockmodellen är en av många delar i den reform som revolutionerade matematikundervisningen i Singapore i början på 1990-talet, då man implementerade en ny kursplan.

Men vad är blockmodellen och hur kommer det sig att Cecilia Christiansen har valt att satsa på den? – När jag kom hem kände jag mig helt lycklig, med känslan ”nu vet jag hur vi ska lyfta matematiken”. Numera håller hon föreläsningar om blockmodellen och förklarar dess grunder: – Man översätter hela texten i en problemlösningsuppgift till en bild. Fredrik Lindmark. Fredriks lektioner når miljonpublik.

Det är kvällstid i villaområdet i Lindesberg.

Fredriks lektioner når miljonpublik

Tisdagens arbetsdag har sedan länge avslutats för de alla flesta. Men inte för läraren Fredrik Lindmark. Det är nu det roligaste med yrket börjar. I arbetsrummet på övervåningen står teknikutrustningen noggrant uppställd och redo. En mikrofon, ett headset, en kamera och en ritplatta. Här, hemma i huset hos Fredrik Lindmark, ser yrkeslivet lite annorlunda ut jämfört med den generella lärarkollegan.

Varje vecka hjälper han nämligen tusentals gymnasieungdomar över hela Sverige att lösa hundratusentals uppgifter i ämnena matematik, fysik och kemi i vad som är ett av Sveriges största klassrum – ”Fredriks filmer” på Youtube. Men så här har det inte alltid sett ut i Fredriks undervisning. Tangram Template. How folding paper can get you to the moon - Adrian Paenza. The exponential growth that Paenza plays with is hypothetical, but real-world exponential growth patterns exist all around us—in microbiology, economics, public health, and technology, to name just a few.

How folding paper can get you to the moon - Adrian Paenza

Identify some instances of exponential growth in one or more of these domains. Working with classmates, create an exhibit for younger students that defines exponential growth, shares real-world examples, and suggests simple experiments that they can do in order to see exponential growth in action.Assume that you’re working with a piece of paper that’s 0.001 cm thick, as Paenza proposes, and one meter on each side. Watch - Upptäck. Zoomable Number Line. Can you solve the wizard standoff riddle? - Dan Finkel. Online ONE DIE Roller.

Online Dice Roller — Simple & free dice roll. Roll Dice Online. Dice Roller. Random Name Picker. Matematik 1: Sannolikhetslära och Statistik - Georgios Smedja i Fysik och Matematik. Matte online åk 8. Mediacenter Jönköpings län / Fatta fakta : Elektricitet. Cow Maze Game, Free Flash Games. The Math Learning Center. Introducera algebra. Var uppstod behovet av att använda variabler i matematik?

Introducera algebra

Började man använda bokstäver (eller andra symboler) för att beteckna ett okänt tal eller för att beskriva ett samband? Eller kanske något helt annat? I vilken situation upptäcktes värdet av att använda symbolerna? Hur sker användningen idag? Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers. Talks for people who hated math in high school. Zoomable Number Line. 10 fakta du antagligen inte visste om pi – 10fakta.se. Vi kan aldrig riktigt mäta omkretsen eller arean av en cirkel, eftersom vi aldrig riktigt vet värdet av pi.

10 fakta du antagligen inte visste om pi – 10fakta.se

Pi är ett irrationellt tal, vilket innebär att dess siffror går på för evigt i en till synes slumpmässig sekvens. Om du inte fått nog av pi i skolan kan du här ta del av tio fakta som du gissningsvis inte redan kände till. Tarsia. Maths Tarsia Jigsaw Files for Free from MrBartonMaths.com. Math Practice Problems - Math Training by MathPapa.com. Dan Meyer’s Dissertation. Njutafilms » Hur jag började hata matte. Finns det någon mening med att lära sig matte i skolan?

Njutafilms » Hur jag började hata matte

Har man verkligen nytta av det i sitt vardagliga liv? Och varför är det så tråkigt? Det här är frågor som filmskaparen Olivier Peyon bestämt sig för att äntligen få svar på. Matte På Tuben. Andragradsuttryck. Pluggkoden: Strategier för matematik. Matte På Tuben. Geoboard - Area and Perimeter. Inspelade föreläsningar år 8 matematik - Google Docs. Inspelade föreläsningar år 7 matematik - Google Документы.

Big Brainz Multiplication Games. Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning. Detta är en sida för Dig, Dina barn eller skolbarn att öva matte, huvudräkning på tid.

Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning

Du kan göra egna inställningar för att välja vilken typ av tal du vill öva eller välja bland de förinställda. Genom att göra egna inställningar kan man säkert hitta lämpliga övningar för alla åldrar. Kunskapsstjärnan - Matematik. GeoGebra. Pixar: The math behind the movies - Tony DeRose. Skolan & matematik. Dalles Matte. Välkommen till Svenska GeoGebrainstitutet. Högstadiets matematik. Skolan & matematik. Pixar: The math behind the movies - Tony DeRose. Pythagoras Quest. Kvalificeringstävling Tävlingen görs ute på respektive skola under vecka 4.

Pythagoras Quest

Tävlingsmaterial skickas till ansvarig lärare i god tid. Provet består av flervalsfrågor och rättas efter rättningsmall av respektive ansvarig lärare och skickas därefter till ansvarig på arrangerande gymnasieskola. Final. Mattelänkar för elever. Sidor Mattelänkar för elever Tips på mattesidor för barn i förskolan. musen, tiotusen.

Mattelänkar för elever

Tips på mattesidor för elever från F-klass - 6:an. Träna talkamraterna. Addition och subtraktion. 100-rutan och tal som Spela domino. Multiplikation och division Här tränas multiplikation på ett litet annat sätt. Denna sidan kallas också för multi. och subtraktion! Startsida. Hittasnabbtmatematik.