background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Vad är algoritmer? – Digitala lektioner. Att programmera - en praktisk introduktion till programmering för lärare - Sp... Niklas Carlborg och Marcus Tyrén på RISE ICT har varit med och utvecklat kursen Att programmera för Skolverkets räkning.

Att programmera - en praktisk introduktion till programmering för lärare - Sp...

Nu är kursen klar, och alla intresserade lärare kan anmäla sig på Skolverkets utbildningsplattform. En fristående fortsättning Att programmera är en fristående fortsättning på kursen Om programmering, som ger alla lärare, från förskolan till vuxenutbildningen, en generell förståelse för hur programmering fungerar och hur digitalisering och programmering förändrar samhälle och vardag. Den primära målgruppen är lärare som undervisar i matematik och teknik i årskurs 4 till 9 och på gymnasiet. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du... Utmaning: bli en del av Code Week med Digitala lektioner!

Häng på Digitala lektioner och bli en del av Code Week tillsammans med dina elever!

Utmaning: bli en del av Code Week med Digitala lektioner!

För varje elev som lär sig mer om programmering genom någon av våra lektioner kommer vi att skänka 5 kronor till Unicef. Internetstiftelsen utmanar nu alla lärare att delta i Code Week, en EU-satsning för att få fler att prova på programmering. Förra året deltog 1,2 miljoner människor i över 50 länder. Lärarutmaning! Bli en del av Code Week 2018 med Digitala lektioner. Utmaning: bli en del av Code Week med Digitala lektioner!

Scratch

Åk 6. Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Programmering - Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Åk 1-3. Programmering - Skellefteå kommun. Hem - Mer Microbit. Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du... Here Is Another Excellent Website to Help Students Learn Coding. Micro:bit-robotar del 3: MOVE mini. Turen har kommit till Kitroniks MOVE mini i vår korta genomgång av färdiga robotar på marknaden för micro:bits.

micro:bit-robotar del 3: MOVE mini

Deras variant skiljer sig lite från konkurrenterna konstruktionsmässigt då den är mer kompakt och byggsatsmässig i konstruktionen. Manualen är hyfsat pedagogisk men innehåller dock insprängda programmeringsdelar som inte riktigt passade in. Plus för instruktioner för hur man kalibrerar servomotorerna dock! Det lite småpilliga bygget tog en timme ungefär men kvalitén på vissa av delarna var undermålig i form av sneda kanter vilket gör att konstruktionen överlag känns lite skör.

En liten plastbit som ska hålla fast själva micro:biten trillar av direkt. Koppla iPad och micro:bit via Bluetooth. Programmering i samhället. Om programmering - webbkurs. Gå vår webbkurs om programmering.

Om programmering - webbkurs

Den vänder sig till alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen. Du kan genomföra den själv eller tillsammans med dina kollegor i den takt som passar dig. Registrera dig.

Bokmikk vt 2018

Countdown to Christmas Makes Challenge 2017 – Day 14. Makt och normkritik i skolan. Lektionsplaneringar och övningar för Blue- och Bee-Bot. Introducera Scratch (Koda i skolan, Kom igång som lärare) – Kodboken. Här beskrivs hur du som lärare kan introducera Scratch för dina elever.

Introducera Scratch (Koda i skolan, Kom igång som lärare) – Kodboken

Vi rekommenderar att du går igenom hur Scratch fungerar vid en storskärm, steg för steg. Du kan även göra de första stegen i uppgiften till Scratch i en gemensam mobbprogrammering, vilket betyder att du styr kodandet framme vid en visningsskärm men att du låter eleverna vara med och bestämma hur och vad du ska koda. Förbered dig gärna genom att göra temats Scratchuppgift själv, för att kunna introducera eleverna till Scratch och sedan handleda dem när de ska börja med uppgiften. Skapa nytt Scratchprojekt Öppna webbläsaren och surfa till Visa hur du startar ett nytt Scratchprojekt genom att klicka på Skapa. Makertjej. Nu bildas Makers of Sweden!

Makertjej

Pernilla Alexandersson skickar med en videohälsning till riksmötet 2017. Add Gender har utfört en normkartläggning av makerrörelsen 2016 på uppdrag av det nationella initiativet Makertjej med stöd av Vinnova. Film, PDF, text och kontaktuppgifter nedan! Groupe public Teacherhack. Tänk strategiskt i sociala medier - TRR Trygghetsrådet. 'Sophia' the robot tells UN: 'I am here to help humanity create the future' –... Programmera mera 2.0: Datorer. Lawicel - Elektronik Komponenter & Byggsatser för Inbyggda System. Micro:bit i Sollentuna. Makerdays. Det första du ska få göra är en enkel programmering där två Micro:bits kommunicerar med varandra via den inbyggda radiofunktionen.

Makerdays

Vi vill göra ett program som när du trycker ner knapp A visar en glad smiley på den andra micro:biten och när du trycker ner knapp B visar en ledsen smiley på den andra micro:biten. Båda micro:bitarna ska kunna skicka och ta emot smileys, vilket du löser genom att göra ett och samma program som du laddar ner på båda två. Kolla runt lite i kodeditorn och se om du kan komma på hur du ska göra. Sedan finns ett par ledtrådar här nedanför. Makerdagar Lindholmen. Datalogiskt tänkande – attityder och koncept – Linda Mannila. Micro:bit i skolan – vägar och hinder – Omvärldsbloggen. För knappt ett år sedan började BBC dela ut micro:bit till alla brittiska lärare och elever i årskurs sju (som motsvarar årskurs sju i Sverige).

Micro:bit i skolan – vägar och hinder – Omvärldsbloggen

Totalt handlade det om ungefär en miljon enheter som distribuerades till skolor i hela Storbritannien. När det var klart började man konkretisera nästa planerade steg: resten av världen. I oktober grundade BBC tillsammans med sina partners en icke-vinstdrivande stiftelse – Micro:bit Educational Foundation – som tog över utveckling, försäljning, support och spridning av den lilla enkla, men ändå kraftfulla, datorn. Nu sattes målet till 100 miljoner enheter, och intresset är stort från många delar av världen.

Stiftelsens webbplats finns redan på åtta språk och flera nya är på väg, bland annat svenska. Programmera mera - UR Skola. Instruktioner för programmering. Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa.

Instruktioner för programmering

Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det. Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den.

Statens medieråd - Barn, unga och medier. Om Islam för femmor. Nyanlända i mitt klassrum – Språkutveckling med digitala resurser. Att Sveriges skolor har fått många nyanlända elever det senaste året har nog inte undgått någon. Läraren, och vinnare av Guldäpples särskilda pris 2016, Hülya Basaran har skrivit boken Nyanlända i mitt klassrum. Hon arbetar till vardags i Trollhättan med språkundervisning och nyanlända. Boken har ett fokus på hur digitala resurser kan bidra till språkundervisning. Den är konkret och relevant för alla som arbetar i skolan med språk och nyanlända. 10 Must Read Gamification Blogs.

Barnböcker

Scratch is the right place for coding – Code Like A Girl. Coding in education is once again gaining more and more popularity in education. There are now too many coding tools, online and device-based, to keep up with. There are so many choices now for students, teachers, or for anyone looking at using coding in education. Choice is great but it creates a new challenge for teachers — which tool(s) is best for my students? But coding in education is special. It’s not just learning about loops, variables, objects and if…then statements. Here are the terms again with an explanation as I see it: Coding to learn (constructionism)- the focus is on being creative, designing things, and learning concepts through the act of computer programming. Neither is better or worse than the other. Students are learning things through the act of programming when they code to learn.

If the focus is coding to learn, then I think there are other considerations that must be made besides the focus. NASA programmerings mjukvara fritt. Stipendier. iLearn2 - Primary Computing Resources - Features.

Inspelade

Söktjänster lärresurser. Minecraft division. Minecraft matematik - S k p Google. Cutting Right to the Code eBook. MetaGlossary.com.