background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Träna hemma med QR-kod. Ge alla samma chans att lyckas! Statistik & fakta. ​Programmering i klassrummet. Sammanlagt deltog 17 lärare i en serie av tio kurstillfällen under två terminer med start i våras.

​Programmering i klassrummet

Den första delen av kursen stärkte kursdeltagarens egen kompetens medan termin två fokuserade på olika sätt att sprida nyvunnen programmeringskunskap genom kollegialt lärande. – Vi strävar efter att programmering ska bli en naturlig del i klassrummet och att alla lärare ska bli bekväma med det – oavsett årskurs och ämnesområde, säger Cecilia Kozma, föreståndare på Vetenskapens Hus och kursansvarig. Bland de pedagogiska programmeringsverktyg som kursen har behandlat fanns bland annat Blue Bot, Twine, Lego Mindstorms och Scratch. Ett viktigt moment i den första delen av utbildningen gick ut på att planera och genomföra ett projekt i klassrummet. – Nu vill jag gärna påbörja ett arbete i svenskagruppen och titta på läroplanerna för att bedöma hur vi kan använda Scratch. 180114 lektionsplaner Finlands stader. Utbildningsstyrelsen - Lektionsplaner. Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering.

Utbildningsstyrelsen - Lektionsplaner

Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för materialet är i regel eleverna i årskurserna 1–6, men om det är ändamålsenligt kan man även pröva delar av materialet på något äldre elever. Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Introducera programmering för dina elever. Introducera programmering ovningar. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens.

Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Write to Read med iPads. I slutet av majmånad på en skola vidrör en lärare mig mycket lätt vid armbågen, läraren teaterviskar helt tyst: -”Du ska få höra något…”.

Write to Read med iPads

Min hjärna hinner tänka alla möjliga saker tills jag hör… -”Vi har 100% måluppfyllelse i svenska”…. Läraren ler med hela kroppen och jag står i personalrummet med kaffekoppen i handen – helt stum. Jag kommer inte att påstå eller ens försöka påskina att det är arbetssättet att skriva sig till läsning som var upphov till denna måluppfyllesle – jag kommer bara att berätta vad jag ser.

Arbetet i den här klassen har varit mycket strukturerat, ett tydligt ledarskap i klassrummet, ett bra bemötande, ett gott samtalsklimat där alla får talutrymme. Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget Digitala arbetssätt i klassrummet är en praktisk och konkret handbok för dig som vill börja arbeta mer aktivt och genomtänkt med digitala verktyg.

Digitala arbetssätt i klassrummet

Boken kräver inga förkunskaper och är användbar oavsett standard på skolans utrustning. Författaren Sara Bruun beskriver lättsamt och informativt sina egna erfarenheter på resan från nybörjare till ”datanörd”. Hon ger många exempel på digitala projekt, från enkla grammatikövningar till filmklipp och online-samarbeten med skolor i andra länder. Uppfinn inte hjulet – bokrecension ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” Uppfinn inte hjulet – bokrecension ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” Efter lite trädgårdsarbete bestämde jag mig för att unna mig en stund i hängmattan med en bok.

Uppfinn inte hjulet – bokrecension ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans”

Av en slump hittade jag en bok som jag letat efter ett tag, gömd under ett par tidningar vid soffan. Ni vet hur det är, man plockar hem böcker för att läsa och lägger dem på random ställen och sedan glömmer man av! Boken som så passande dök upp var boken ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” av Gunilla Essén, Erika Björklund och Leicy Olsborn Björby. Instruktioner för programmering.

Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa.

Instruktioner för programmering

Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det. Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. ​Programmering i klassrummet. Programmering främjar elevens lärande. Det säger läraren Yvonne Littbrand som låter sina elever i årskurs 3 i Sjöstadsskolan jobba i programmeringsspråket Scratch för att skapa ett eget spel.

Programmering främjar elevens lärande

Två och två sitter eleverna vid datorerna och Yvonne Littbrand har sin egen dator kopplad till smartboarden och visar vad som händer. Det är inget fel på elevernas engagemang, hon får hjälp med att hitta lösningar och på hur spelets bläckfiskar ska röra sig i ett akvarium. Statistik & fakta. Programmering för barn – javisst! Initiativ för att främja barns möjlighet att lära sig förstå programmering är bland det hetaste i IT-branschen.

Programmering för barn – javisst!

Vi på IIS har bestämt oss för att fortsätta att satsa på barnhack. Bland annat planerar vi att arrangera tjugo barnhack i Sverige under året. Vi på IIS har sedan några år tillbaka arrangerat programmeringskurser på vårt kontor i Stockholm, kurser som leds av Måns Jonasson. Vi har även genomfört barnhack runtomkring ute i landet. ​Programmering i klassrummet. Introducera Scratch (Koda i skolan, Kom igång som lärare) – Kodboken. Här beskrivs hur du som lärare kan introducera Scratch för dina elever.

Introducera Scratch (Koda i skolan, Kom igång som lärare) – Kodboken

Vi rekommenderar att du går igenom hur Scratch fungerar vid en storskärm, steg för steg. Du kan även göra de första stegen i uppgiften till Scratch i en gemensam mobbprogrammering, vilket betyder att du styr kodandet framme vid en visningsskärm men att du låter eleverna vara med och bestämma hur och vad du ska koda. Kom igång med programmering – Kodboken. Här kan du få tips om hur du kan börja med programmering. Appar som lär barn att programmera. Hur kan lärplattformar förändra undervisning och lärande? – Omvärldsbloggen. Förra hösten skrev jag om det pågående arbetet i Danmark med Brugerportalsinitiativet – en nationell mjuk infrastruktur för grundskolan.

Användarportalen ska samla alla tjänster som skolledare, lärare, elever och föräldrar behöver ha snabb och enkelt tillgång till. Single sign-on och standardiserad metadata gör det möjligt att nå informationen direkt i kommunens lärplattform när satsningen står klart 2019. Den nationella mjuka infrastrukturen ingår i den reform av den danska grundskolan som trädde i kraft 2014. Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Introducera programmering för dina elever. Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Space Themed Bee-Bot Mat - programming, computing, patterns. 15cm x 15cm programmable robot cards - ICT. Äntligen en plan för skolan – eleverna som digitala superusers. Redan 2015 formulerades ett startuopmanifest av en grupp driftiga kvinnor och profiler på området. De hade redan då kommit fram till att svenska elever måste ha möjlighet att bli digitala superusers. Skolan måste prioritera kunskap kring digitalisering, programmering och entreprenörskap. Och, det måste börja redan i förskoleverksamheten. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner.