background preloader

Programmering

Facebook Twitter

Digital Technologies Hub. Kurskatalog – Kursportalen Årstaskolan. 10 digitala tips! Lathund.egen berattelse scratch 1 1. Lathund.egen-berattelse-scratch-1-1. Så gör du – Digitala lektioner. Programmera mera - lektionstips: Vad är programmerat? Tips från Skellefteå (Koda i skolan, Länktips för lektioner) Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan.

Tips från Skellefteå (Koda i skolan, Länktips för lektioner)

Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Windows & Chrome OS I webbläsaren Chrome kan du spara ner webbsidor som PDF. I utskriftsidalogen väljer du en annan skrivare och sedan kan du välja att spara som PDF: Macintosh På macen kan man spara webbsidor från Chrome (se instruktioner ovan) eller i Safari. Tips från Skellefteå (Koda i skolan, Länktips för lektioner) BeeBot, robotlek och utomhusprogrammering. Jag kan nog helt klart säga, att vi har blivit lite ”programmeringstokiga” på förskolan.

BeeBot, robotlek och utomhusprogrammering

Det började med att vi laddade hem några olika programmeringsappar till våra lärplattor. Barnen, speciellt pojkarna visade stort intresse för det här med kodning. De satt flera tillsammans och löste uppdrag efter uppdrag med stor frenesi. De appar vi började med var Lightbot, Beebot , Fix the factory och Kodable. När vi för en vecka sedan laddade ner A.L.E.X. blev det markant ökat intresse. Workshopsmaterial del 1: Att jobba med Bee-Bot/Blue-Bot – Linda Mannila. Bee-bot och Blue-Bot är små robotar som på ett motiverande och lättfattligt sätt tränar bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete.

Workshopsmaterial del 1: Att jobba med Bee-Bot/Blue-Bot – Linda Mannila

De marknadsförs som introduktionsrobotar för de yngsta, men de passar minst lika bra för att konkretisera programmering till en början även för äldre. Jag har t.ex. lärare i mina projekt som jobbar med Bee-Bots med elever på åk 5-6 – och eleverna storgillar de sympatiska bottarna. Robotarna kan röra sig framåt och bakåt samt svänga höger och vänster. Bee-Botten kan enbart programmeras genom de fysiska knapparna på ryggen, medan Blue-Bot även kan programmeras med lärplatta (via Bluetooth-koppling). Båda modellerna kan köpas från t.ex. Robotarna rör sig alltid 15 cm, vilket gör att man med fördel kan använda sig av underlag med 15×15 cm rutmönster. Matematik. Programmering för barn – så lär du ditt barn att koda.

Då kan programmering för barn vara en kul aktivitet!

Programmering för barn – så lär du ditt barn att koda

Men varför har detta blivit en så stor trend och vad behöver du som förälder göra för att främja detta intresse? Vår värld blir allt mer digital och allt mer influerad av de tekniska vinningar som är utvecklingens frammarsch. När många av oss växte upp fanns inte i närheten av samma digitala förutsättningar som för barn idag. Att få sin första mobiltelefon i tonåren är idag en sällsynt företeelse. Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Programmering - Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Programmering lektion 8 – eliseklassrum. Programmering med 100-ruta Vad: Koda med hjälp av fysisk programmering och hundraruta.

Programmering lektion 8 – eliseklassrum

Hur: Vi följer uppdragskorten och använder oss utav en ”hundraruta”. Skriv koden i t.e.x skrivboken. För att följa koden lättare kan man t.ex. använda sig av en legogubbe eller en lite plastfigur som ska följa koden. Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. Julpyssel och programmering! - Camilla Askebäck Diaz. Som för de flesta mattelärarna så snurrar tankar kring programmering inom matematiken.

Julpyssel och programmering! - Camilla Askebäck Diaz

Jag har dock programmerat med mina elever de senaste 4 åren, men till viss del har mina tankar kring programmering ändrats. Förr programmerade vi och på köpet lärde vi oss matematik förutom de andra saker som jag ser att man tränar när man arbetar med programmering såsom samarbete, logiskt tänkande, problemlösning, kommunikation etc Nu känner jag att när jag planerar inför programmeringsmoment så tänker jag mer på hur matematiken stöttas av programmeringen.

Hur man kan använda delar av programmeringstänk för att komma åt matten utifrån en annan infallsvinkel. Man får tänka ett varv extra för att få bra bedömningstillfällen och att det inte bara blir lattjo av programmeringen. Några tankar kring programmering i grundskolan – Pedagog Trelleborg. Hund leder barn, barn leder hund.

Några tankar kring programmering i grundskolan – Pedagog Trelleborg

Ola Nilsson CC-BY-SA Under skolverkets konferens om förändringarna i läroplanerna och det digitalas omfattande intåg i det centrala innehållet började tankarna vandra kring om det kanske inte är så att det är en fördel att vi har pedagoger som inte kan programmering som ska undervisa i ämnet. Vi har alla läst Lärarnas Riskförbunds undersökning om hur oroliga lärarna är kring att börja undervisa i något de inte känner sig behärska. Bee- och Blue-Bot. Får jag ta kort på dig? Etik och kritiskt tänkande från första stund med kameran Leta efter saker som börjar på bokstaven s!

Får jag ta kort på dig?

Programmera mera 2.0 - lektionstips: Internet. Lärares digitala kompetens ska stärkas i Norge. Fem norska högskolor och universitet får statlig finansiering under 2018-2020 för att lyfta fram digitala kompetensen på grundlärarutbildningar.

Lärares digitala kompetens ska stärkas i Norge

De ska också bidra till yrkesverksamma lärares kompetensutveckling. Totalt rör det sig om knappt nittio miljoner norska kronor. Det norska utbildningsdepartementet har redan delat ut medel för fyra till sex större satsningar inom det här området. Det en del av arbetet med att digitalisera skolan i Norge som jag tidigare tagit upp. Insändare: Inget blir bättre av att svälja den digitala elefanten på en gång. Läroplan 2018 - Digitala skolan. Om sidan Denna sammanställning började som ett projekt där vi för egen del ville ha de nya skrivelserna i läroplanen samlade enkelt och överskådligt på ett och samma ställe och som en liten utvärdering av nya Google Sites (enkelt, smidigt, snyggt men inte så flexibelt eller anpassningsbart). Projektet växte sen till en liten idé- och resursbank för pedagoger hur de skulle kunna jobba med och möta de nya skrivelserna i det centrala innehållet.

Enkla uppgiftsförslag, länkar och filmtips att använda i arbetet med eleverna och i sin egen fortbildning. Förhoppningsvis kan man hitta något av intresse eller som inspirerar. Sidan är i huvudsak gjord för pedagoger i Trelleborgs kommun men får och kan självklart användas av alla som kan ha någon nytta av den, man ska dock ta i beaktande att många filmtips länkar till vårt filmdistributionssystem SLI som ni kanske inte har tillgång till. Sidan är nu uppdaterad med relevanta skrivelser ur Skolverkets kommentarmaterial i respektive ämne. Scratchjr uppdrag. Lektionsplaneringar och övningar för Blue- och Bee-Bot. Programmering - Skellefteå kommun. I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan.

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Lärlabbet: Programmering. Scratchjr block. Micro:bit – en första titt! – Pedagog Trelleborg. Den lilla programmerbara datorn micro:bit verkar ta skolvärlden med storm och efter att ha testat en några timmar kan jag förstå hajpen. micro:biten är en uppföljare till engelska BBCs förra datorprojekt Micro som också användes i utbildningssyfte för engelska skolbarn och fick stort genomslag. Skolverket använder (och delar ut) micro:biten i sina digitaliseringskurser för matte- och tekniklärare och det är mycket möjligt att denna billiga manick är vägen, eller en av vägarna, att gå för att möta de nya skrivelserna i läroplanen kring programmering, styrning och elektronik.

Den lilla datorn med ARM-processor är fullpackad trevliga funktioner som programmerbara knappar, bluetooth, accelerometer och kompass, en led-array och tre input/output-ringar för tillkopplad elektronik. Man får många möjligheter för en liten peng. Den lilla lådan med startpaket som vi beställde innehöll förutom själva datorn en USB-kabel till datorn, batteripack, några dioder, krokodilklämmor och ett piezoelement.

Programmering på schemat: ”Svårt att lära ut något man inte kan själv” Enligt den nya läroplanen ska programmering in på schemat från första klass i grundskolan till gymnasiet, senast från hösten 2018. Att lärarna har rätt kompetens är varje huvudmans ansvar, alltså ofta en kommun. Kom igång – Kodboken. Barnhack med Scratch. Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera. Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg.

Fler inlägg från konferensen publiceras på bloggen framöver. Neil Selwyn är professor vid Monash University i Melbourne, Australien. Digitala klassen - En blogg på Pedagog Göteborg. Att programmera med Scratch jr är väldigt populärt och jag förstår varför. Det är väldigt enkel att använda och barnen lär sig den snabbt. Träna hemma med QR-kod. Ge alla samma chans att lyckas!

Statistik & fakta. ​Programmering i klassrummet. Sammanlagt deltog 17 lärare i en serie av tio kurstillfällen under två terminer med start i våras. Den första delen av kursen stärkte kursdeltagarens egen kompetens medan termin två fokuserade på olika sätt att sprida nyvunnen programmeringskunskap genom kollegialt lärande. 180114 lektionsplaner Finlands stader. Utbildningsstyrelsen - Lektionsplaner. Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Introducera programmering för dina elever. Introducera programmering ovningar. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Write to Read med iPads. I slutet av majmånad på en skola vidrör en lärare mig mycket lätt vid armbågen, läraren teaterviskar helt tyst: -”Du ska få höra något…”.

Min hjärna hinner tänka alla möjliga saker tills jag hör… -”Vi har 100% måluppfyllelse i svenska”…. Digitala arbetssätt i klassrummet. Att våga ta språnget. Uppfinn inte hjulet – bokrecension ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” Instruktioner för programmering.

​Programmering i klassrummet. Programmering främjar elevens lärande. Statistik & fakta. Programmering för barn – javisst! Introducera Scratch (Koda i skolan, Kom igång som lärare) – Kodboken. Kom igång med programmering – Kodboken. Här kan du få tips om hur du kan börja med programmering. Appar som lär barn att programmera. Hur kan lärplattformar förändra undervisning och lärande? – Omvärldsbloggen. Introducera programmering för dina elever. Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Space Themed Bee-Bot Mat - programming, computing, patterns. 15cm x 15cm programmable robot cards - ICT.

Äntligen en plan för skolan – eleverna som digitala superusers. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner.