background preloader

Kodning

Facebook Twitter

Flyttad

OM. Appar. QR Code Generator – create QR codes for free (Logo, T-Shirt, vCard, EPS) Computing At School. Scratch - Imagine, Program, Share. Programmera på svenska(n) Kom igång med programmering – Kodboken.

Programmering för högstadiet. Anybody can learn. Skaepiedidh. Home. Apps for Good. Här jobbar vi med Arduino – En skolblogg från moobis.se. Learn to code. Scratchspel- koppla Makey makey till spelplan. Morgonshowen. Therese Testar TEKNIK - Makey Makey (i samarbete med Teknikföretagen) Spelprogrammering. Så funkar internet. Vad är det som finns överallt och som alla använder hela tiden?

Så funkar internet

Internet så klart! Men vad är det egentligen? Hur fungerar det och vem kom på det? Så funkar internet är en djupdykning i ettor och nollor, nätverk, datorer och fiber. Läraren Karin Nygårds har blivit utnämnd till årets digitala inspiratör. Internet är idag något självklart i våra liv. PartilleBävern 1.0 on Scratch. Kodning är enklare än du tror! Serien Kan du koden hjälper dig att komma igång med programmering.

Kodning är enklare än du tror!

Det är enklare än du tror och dessutom roligt! I serien lär vi oss bland annat grunderna i kodning, kodning i olika program och programmering av robotar. Introduktion I första delen av serien berättar Linda Mannila om grunderna i kodning. Programmering är mycket mer än bara kodning. I programmering har man tre huvudsakliga instruktionstyper. instruktionstyper,Kodning,programmering,Sekvens,vetamix 1. Makers. Kodknäck – Datalogiskt tänkande och programmering på Årstaskolan. Home — Precious Plastic.

Vad är artificiell intelligens? UA Maker AcademyThe Urban Assembly Maker Academy - A Public School. Wayfinding with Code - Hour of Code. Lärportalen. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Jag förstår Den här webbplatsen använder kakor för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare på denna webbplats godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor lu.se. Ett matteprojekt i år 5. Snabbkurs del1. Quirkbot. En kursportal från Årstaskolan. En pedagog berättar om programmering. Erik Hamresand lärare på Varlaskolan skriver så här på sin Idag prövade jag något nytt med min klass, en årskurs 8.

En pedagog berättar om programmering

Ett av mina nyare mål i livet är att jag ska förstå programmering. Tyvärr kommer jag inte ihåg något alls av mina egna tekniktimmar från min egen skolgång och det ligger mig till last när man ska programmera… men skam den som ger sig;) Själv har jag börjat lite med små projekt inom arduino. Det går ok, jag förstår nästan varför man skriver en kodsträng men jag har inte tillräckliga kunskaper för att komma på något själv. Maker Movies. Robotar ska lära barn att programmera - Voister. VIDEO: Technology transforms education at Worthing school. Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Guide – Quirkbot CODE — Quirkbot.

Hospedagogen. Programmering Stockholm. Många lärare känner sig stressade inför tanken på att behöva ta in programmering i en redan stressad tillvaro.

Programmering Stockholm

Det är inte så konstigt. Jag skulle själv ha känt så om jag inte hade kommit på idén själv. Programmering i grundskolan - vad, hur och varför (nätkurs) — Digital kompetens. Pe­da­go­gik och lä­rar­fort­bild­ning — Programmering i grundskolan - vad, hur och varför (nätkurs) Mål­grupp: Alla lä­ra­re i grund­sko­lan Mål­sätt­ning med kur­sen: Må­let är att för­se grund­skol­e­lä­ra­re med en web­ba­se­rad kurs och in­fo­pa­ket kring pro­gram­me­ring.

Programmering i grundskolan - vad, hur och varför (nätkurs) — Digital kompetens

Mål­sätt­ning­en är att du ef­ter kur­sen ska ha fått en upp­fatt­ning om be­ty­del­sen av pro­gram­va­ra i da­gens sam­häl­le samt hur man kan an­vän­da pro­gram­me­ring som en del av un­der­vis­ning­en i oli­ka äm­nen. Dess­utom kom­mer var och en att få fun­de­ra ut en plan över hur pro­gram­me­ring kan in­tro­du­ce­ras i den egna sko­lan. Guide: Här är bästa apparna som lär barn programmera - Techtoys. Nytta och nöje är en fin-fin kombination.

Guide: Här är bästa apparna som lär barn programmera - Techtoys

På mobila plattformar finns en uppsjö med spel som bygger på det som lite torrt brukar kallas programlogiskt tänkade. Apparna för barn som lär ut programmeringens grunder stimulerar även ungas kreativitet. Flera av apparna i vår lista är kostnadsfria. Håll till godo! Lightbot Bland alla appar som lär barn grunderna i programmering är Lightbot en veteran. Skolan och samhällets digitalisering. Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan

Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Algoritmer. Instruktioner för programmering. Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa.

Instruktioner för programmering

Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det. Jag har också integrerat svenskan i programmeringsundervisningen genom att arbeta med instruktioner. Jag har gett eleverna instruktioner både muntligt och skriftligt om hur de ska programmera för att uppnå det som är målet med lektionen. Jag gick igenom instruktionen tillsammans med klassen. Eleverna fick sedan varsin instruktion och satte igång att programmera med hjälp av den. Hacking STEM: Introducing Hands-on Hacks for Your Classroom – Microsoft EDU. This Computer Language Is Feeding Hacker Values into Young Minds.

Last year, I went to Nigeria with Mark Zuckerberg.

This Computer Language Is Feeding Hacker Values into Young Minds

One of the first stops on the trip was a program that taught kids how to code. When Zuckerberg entered the room, many of the young students had a hard time pulling themselves away from their projects, even to gawk at one of the world’s richest men. Facebook’s founder instead came to them. “What are you making?” He’d ask. Microsoft MakeCode for Minecraft - Microsoft MakeCode. Minecraft. Idag släpps Minecrafts Education Edition.

Minecraft

Det är en tidig version som lärare kan installera och testa gratis. Minecraft Education bygger på feedback från lärare och de funktioner och möjligheter som framförts som viktiga för att förbättra lärandet. Easy Classroom Collaboration- Enkelt klassrumssamarbete: Det man bland annat kan göra i Education Edition är att samverka i klassrummet. Upp till 30 elever kan spela i en värld tillsammans utan att en separat server krävs. Scratch is the right place for coding – Code Like A Girl. Coding in education is once again gaining more and more popularity in education. There are now too many coding tools, online and device-based, to keep up with. There are so many choices now for students, teachers, or for anyone looking at using coding in education. Why do you want kids to code? – Making things… Learning Things. I made this because I think there is an important distinction between learning to code and coding to learn. I think the focus with students doing coding in schools should be coding to learn.

Bill Ferriter’s graphic called what do you want kids to do with technology was the inspiration for my graphic. Alla älskar hennes skitdåliga robotar. Welcome to Python.org. Programmera en Twitterbot. Micro:bit developer community and technical resources. The Micro:bit Foundation is a global non-profit organisation making invention with technology fun for everyone!

Programmering og koding. Grundskolans lärmodul. Podcasten Digitalsamtal - Sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Learn how IFTTT works. Digitala klassen - En blogg på Pedagog Göteborg. Att programmera med Scratch jr är väldigt populärt och jag förstår varför. Det är väldigt enkel att använda och barnen lär sig den snabbt. Denna app är framtagen för de yngre eleverna så att de kan få börja programmera och göra egna interaktiva berättelser. De behöver inte kunna läsa eller skriva utan använder sig av blockprogrammering och bilder. Man börjar med att välja karaktärer till sin berättelse, och dessa kan man även anpassa individuellt med att byta hårfärg, färg på kläder och så vidare. LaroplanGrundskolaForskoleklassFritidshem. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens webbplats Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. Biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Trippel Helix Conference on Computational Thinking and Digital Competences in Primary and Secondary Education - Swedsoft. Recordings from the conference is available in this playlist. The conference focus was on how to prepare our students in primary and secondary school for their future. Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare. "Alla barn borde få programmera"

Bee-Bot: a class introduction. KodMalmo; Programmering by Anne Li Dale on Prezi. Microsoft MakeCode for micro:bit. 1. Vad är microbit. 4. namnbricka. 5. tärning. 6. stegräknare. Micro:bit : MicroPython Guide. Micro:bit : MicroPython Guide. BBC micro:bit MicroPython documentation — BBC micro:bit MicroPython 0.0.1 documentation. Welcome! Reference - Microsoft MakeCode. Basic.showNumber(0); input.onButtonPressed(Button.A, () => { }); music.playTone(0, 0); led.plot(0, 0); radio.sendNumber(0); Start Coding with the JavaScript Blocks Editor. Greeting Card on Scratch. Förskolan < 3 IKT: Makey Makey - att skapa med IT som material. Jag har länge funderat på hur det digitala verktyget Makey Makey kan tillämpas på ett pedagogiskt relevant sätt i min förskoleverksamhet. För mig är det viktigt att implementering av nya digitala verktyg inte innebär att de ersätter något redan fungerande eller används lösryckt utan en pedagogisk tanke - min övertygelse är att verktygen ska komplettera den redan pågående verksamheten och tillföra ytterligare en dimension till lärandet.

Så, efter att ha vridit och vänt på olika möjligheter, hade det i slutet av vårterminen 2017 vuxit fram en idé och en planering kring hur jag skulle introducera Makey Makey. Mitt mål med introduktionen var att erbjuda barnen ett möte med verktyget: en konkret och meningsfull upplevelse som förhoppningsvis skulle väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska teknik, fysik, programmering och skapande.

Introducing Circuit Playground. Would you like to learn electronics, with an all-in-one board that has sensors and LEDs built in? Get to Know the BBC Micro:bit. It’s time to take a look at the micro:bit, which is quite the impressive little device, and see what’s packed onto its small surface (4.5 × 5 cm—it’s been billed by the BBC as being about half the size of a credit card). I usually introduce new users to a device like this by examining each component one by one, moving clockwise around the board, and that seems like a perfectly reasonable route to take now.

Modules – Code Club. Makerdays. Det första du ska få göra är en enkel programmering där två Micro:bits kommunicerar med varandra via den inbyggda radiofunktionen. Vi vill göra ett program som när du trycker ner knapp A visar en glad smiley på den andra micro:biten och när du trycker ner knapp B visar en ledsen smiley på den andra micro:biten.

Båda micro:bitarna ska kunna skicka och ta emot smileys, vilket du löser genom att göra ett och samma program som du laddar ner på båda två. Kolla runt lite i kodeditorn och se om du kan komma på hur du ska göra. Sedan finns ett par ledtrådar här nedanför. Femmor lär sig programmera med micro:bit. På grundskolan har programmering införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik . Alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. För att stötta skolor ger Skolverket konferenser, erbjuder högskolekurser och den 30 oktober öppnar webbkursen Om programmering. Det samlade stödet hittar du här. Strawbees Learning. Pim171029. SculptGL - A WebGL sculpting app.

LightBot. Cathy O’Neil - Keynote - Internetdagarna 2017. Enkortsdator. About Python™ Blockprogrammering – vägen till att programmera i skolan. Matematik1 6. Matematik7 9. Ny barnbok om programmering från Lek & Tanke!