background preloader

Matte

Facebook Twitter

Free Math Coloring Pages - Pixel Art and Math. Go to: Math Facts Advanced Math Place Value Holiday Coloring Squared would like for you to enjoy these free math coloring pages for you to download.

Free Math Coloring Pages - Pixel Art and Math

There are two different difficulty levels for each function. Hover over an image to see what the PDF looks like. Then you can click on any one of the images to pull up the PDF. You can then print the PDF. Math Fact Coloring Free Advanced Math coloring Place Value Coloring Fractions, Decimals, and Percentages Free Color by Number coloring Holiday and Themed coloring pages Coloring Squared will try to provide you a new math coloring page often. Att-lösa-matematiska-problem. Games. Olika-s%C3%A4tt-att-beskriva-en-matematisk-h%C3%A4ndelse.pdf.

Sb3175.pdf. Årskurs 3. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Problemlösning. Vi jobbar för fullt med mattelyftet på skolan.

Problemlösning

Vi har på vårterminen valt modulen Problemlösning. Vi har startat arbetet och löser problem för fullt. Det är utmanande och roligt. Vi har löst problem med fiskar men den här gången var det solrosor som gällde. Genom en kollega fick vi tipset att läsa en mening i taget och sedan stanna och rita. Men vi följde tipset och vid varje punkt. – PUNKT, STOPP, RITA. Ett urbra knep! Free Math Coloring Pages - Pixel Art and Math. Månadens problem. Välkommen till månadens problem!

Månadens problem

Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är oftast hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. Här har vi valt att ta bort alternativen utom i de fall då de är väsentliga för lösningen på något sätt.»»» Här finns april månads problem!»»» Tangrams  Print the pattern belo. Print the pattern below onto cardstock or construction paper.

Tangrams  Print the pattern belo

Winnetkaplusstora.pdf. Winnetkaplusstora.pdf. SMART Board Lessons - Addition (Basic) Copyright 2013 - Modern Chalkboard - Basic Addition Interactive White Board Activities for SMART Board™ Basic Addition SMART Board Notebook Lessons Basic Addition (Sums Up to 10) This lesson features basic addition problems with sums up to 10.

SMART Board Lessons - Addition (Basic)

Basic Addition (Sums Up to 20) Develop basic addition skills with this interactive lesson. Adding with Counters (Up to 10) Use virtual counters to add single-digit numbers with sums up to ten. Adding with Counters (Up to 20) Use virtual counters to add numbers with sums up to twenty. Addition/Subtraction Fact Families Students make basic fact families and number bonds.

Montessoriinspirerad matematik. Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska träna på talraden 1-100 (utan att behöva skriva talen själv)hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden Övning: Laminera talradsremsor upp till 100.

Montessoriinspirerad matematik

Berätta för barnet att det ska bygga en väg till bilen från talet 1-100. Idén kommer från ett litet lekfullt förskolebarn som alltid vill ha en bil vid sin sida. Sebran - gratis program för barn. Sebran är ett kul och lärorikt dataprogram med originell grafik och specialskriven musik som hjälper barn (ca 4-9 år) att lära sig läsa och räkna.

Sebran - gratis program för barn

Programmet är dessutom gratis! Följande övningar ingår Hur många? Räkna hur många av ett föremål som visas på skärmen). Addition, Subtraktion och Multiplikation Lös enkla matematiska problem) Välj rätt bild. Tallinjen-remsor-ljusgrc3a5.docx. Matematik spel. Spel som lär dig siffror och att räkna.

Matematik spel

Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Matildas mattegåta: Blanda saft. Kunskapsstjärnan - Matematik. Planering och bedömning i matematik. Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3.

Planering och bedömning i matematik

För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan. Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Matriserna har vi använt när vi har börjat ett område och när vi slutat. Vi har tittat på dem när vi sätter igång med ett område för att eleverna ska veta vad som de förväntas lära sig. Eleverna blir väldigt snabbt medvetna om sitt lärande redan i åk 1. Under de senaste åren har vi haft Eldorado från Natur och Kultur som läromedel i matematik. Övningsmaterial. På denna sida hittar du material för utskrift.

Övningsmaterial

Allt material kan skrivas ut och användas både hemma och i skolan. Klockan Kalender Kalender månadsvis: i kalendern kan du skriva in månadens namn, veckodagarna och göra anteckningarKalender veckovis: i kalendern kan du skriva in vecka, datum, årtal och planering för kl. 6-22. Tallinjen. Matematikpapper. De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning. Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>Nytt!

Tom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en större Kollegieblocksrutigt papperObs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.1 cm-rutat papper2 cm-rutat papper3 cm-rutat papperPapper med rutor 1,8 x 2,5 cmPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuberTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, storaHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora. Annelis matteböcker. Fiskar, solrosen, sandlådan, tornet, kattmammor, samma fo... Mattepatrullen: Packning, vikt och en luftballong.