background preloader

Matematikmaterialet

Matematikmaterialet

https://sites.google.com/a/skapaskolan.se/matematikmaterialet/

Related:  Mattematte

Språket väsentligt för att lära sig matematik – Redan när jag jobbade som matematiklärare i åk 4-9 förvånades jag över hur ovana eleverna var att kommunicera vad de egentligen gjorde när de räknade olika uppgifter. Särskilt tydligt blev det för elever som hade det svårare i skolan. Alla var också väldigt bundna av att räkna uppgifter för att komma framåt i matteboken. Syftet med Cecilia Segerbys avhandling är att utforma och analysera både strategier och aktiviteter för att få elever att resonera om matematik i en åk 4. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och matematiska förmåga redan från åk 4 och att detta följer med under hela skoltiden. Kommunikatören: Geometri åk 1 Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på. Vi har gjort sorteringsövningar och så har vi använt oss av strukturen Fråga, fråga, byt för att befästa kunskaperna. För att läsa mer om hur vi använde sorteringsövningar och fråga, fråga byt läs här.

Montessoriinspirerad matematik Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10. Övningar: ”Hur många är kvar” Låt 10 barn gå ut i korridoren. Positionssystemet i lärpar och lärgrupper Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2. För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Matteguiden Matte A är gymnasiets första mattekurs. I denna kurs är det en del repetition från högstadiet och mycket grundläggande matematik. I matte A behandlas andelar och procent. Man lär sig om ändrigsfaktorer och index.

Kooperativt Lärande Idag har vi jobbat med klockan. För att kunna träna på klockan i par och enskilt kan det vara bra att ha en mall med alla de olika tidsangivelserna. Eleverna fick därför göra en mall som vi sedan kunde använda för att träna klockan tillsammans. Vi har tidigare lärt oss hel timme, halvtimme, kvart över och kvart i.

2.2 Linjära uttryck - Förberedande kurs i matematik 1 Förberedande kurs i matematik 1 Innehåll: Förstagradsekvationer Räta linjens ekvation Geometriska problem Områden som definieras av olikheter Lärandemål: Sannolikhetslära - en möjlighet till praktiska övningar - Nicklas Mörk Nu i slutet av terminen arbetar jag med området sannolikhet och statistik i både åk 7 och 8. Det som är särskilt bra med innehållet är att det går att genomföra en hel del praktiska och laborativa moment som berör begrepp, metoder och olika uttrycksformer inom området. Det passar speciellt nu i slutet av terminen när eleverna, helt förståeligt, är ganska trötta. I åk 7 fokuserar jag på att eleverna ska kunna rita, avläsa och tolka tabeller och diagram av olika slag samt vara säkra på olika läges- /spridningsmått. Här handlar det till stor del om att lära eleverna att behandla data på olika sätt men också grundläggande källkritik.

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig Jaha, nu har jag tröttnat lite igen på digitaliseringen av skolan. Jag blir lite matt av alla häftiga saker som görs. Det finns på tok för många häftiga lärare som gör häftiga saker med sina elever och som sen åker runt och skrämmer livet ur andra lärare som får för sig att digitaliseringen måste vara häftig. Lärpar: Multiplikation I matematiken arbetar vi mycket med att kunna förklara hur man resonerar och tänker. Vi märker att strategier sätter sig mycket bättre när eleverna både får höra och ge förklaringar flera gånger. Just nu arbetar vi med multiplikation. Eleverna har förstått grunden och vi tränar nu på att sätta ord på och befästa förståelsen. Förstå matematikens språk med språkstörning? Förstå matematikens språk med språkstörning?-Hur gamla är dina syskon? -Eeeh… trettio och nittio tror jag... Det svaret fick jag en gång från Anton, en mycket begåvad tioåring med grav språkstörning. Hur var det möjligt? Var det läge att skicka in familjen till Guinness rekordbok för världens genom tiderna största åldersskillnad mellan syskon?

Matematik Lovade att fixa tankekartan för problemlösning i matematik digitalt och nu har jag gjort det. Ska gå att skriva ut från länken. Så här gillar jag att ha den. Det är ju inte säkert att det passar i allas undervisning så man får ju fixa och gör om så det blir så det passar syftet med lektionerna. Lära genom misstag och missuppfattningar - Nicklas Mörk I åk 8 arbetade jag för någon vecka sedan med området potenser. I ett blogginlägg av Andrew Stadel från 2013 stötte jag på en intressant lektionsidé som jag bestämde mig att använda mig av. Själva idén är egentligen inte avancerad alls och kanske inte heller kan betraktas som något revolutionerande men min upplevelse är att begrepp/innehåll hamnade i fokus, att alla elever i klassen kunde ta sig an uppgiften på olika sätt och att elevernas olika missuppfattningar kunde lyftas upp till ytan och utredas gemensamt.

Kooperativ matematik Matematik handlar inte om att endast lära in siffror och tabeller utantill, utan det handlar om att förstå varför 1+1 är lika mycket som 2. Att förstå processen bakom och sambandet mellan siffror. Därför är det bra att praktiskt få prova sig fram och diskutera med andra.

Related: