background preloader

Matte 2

Facebook Twitter

Gångertabellen på 5 veckor. Lika mycket. Pokeball. Pokemon 1. Pokemon 2. Pokemon 3. Pokemon 4. Pokemon 5. Pokemon 6. Pokemon-matte. Domino 2 Elise .pdf. Domino 4 Elise (1) Hem - Kunskapshubben. Spegelvänd: Spegeln - UR Skola för år 4-6. Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då? Klockor med siffror. Öva 7, 8 och 9:ans gångertabell utomhus med ärtpåsar. Japanese Multiplication Trick. Talsystem som använts i några kulturer genom historien - Kims matematik. Tiokompispar. Lika mycket. 100-ruta. Att skriva ut eller interaktiv att göra på dator. 1.

100-ruta. Att skriva ut eller interaktiv att göra på dator.

Offline Worksheet Click on the printer icon located in the interactive game (where it says "Full Page Print") to print out an uncolored number chart worksheet. 2. Skip Counting Have students color the number chart to reinforce different lessons. 3. Have students color code the number chart for math factors and multiplication tables. Note: If students make a mistake coloring their number pattern, select the white crayon to color the mistake and it will reset the square to a blank color. Gångertabellerna 6, 7, 8, 9 och 10 med händerna. Knep! Multiplication Squares Game. Multiplikationsspel.

Mattekluringar

File download. Årshjul årstider. Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Tidigare nationella prov år 3. Easy paper crafts: Easy Asiatic Princess fan. Montessoriinspirerad matematik. Subtraktion med växling. Coloring Squared, räknemålor. Go to: Learning Addition Practice Addition Learning Subtraction Practice Subtraction Coloring Squared would like for you to enjoy a free 1st grade math fact pages for you to download.

Coloring Squared, räknemålor

If you enjoy them, check out more of our content. Coloring Squared: First Grade $9.95 There are different difficulty levels for each function. Hover over an image to see what the PDF looks like. Learning Addition Practicing Addition Learning Subtraction Practice Subtraction Coloring Squared will try to provide you with a new math coloring page often. Coloring Squared: Pixel Art and Math for Kids Addition Worksheet. Räknemåla udda jämnt. Räknemåla addition skriftliga räknemetoder. Räknemåla subtraktion. Räknemåla addition + engelska. Bråk. Trafikskyltar tiotal. Additionsuppställningar. Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden.

Additionsuppställningar

Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en tärning sex gånget och placerar tärningens värde efter varje slag, ental, tiotal eller hundratal. Närmast tusen vinner. Fårman över tusen som är man tjock. Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden. Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en. Samla-till-tusen.pdf.