background preloader

Matte 2

Facebook Twitter

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Tiokompiskull. Multiplikationstabeller. Mål Svenska och Matematik år 2. Framsida masken i asken. Positionssystem. Färglägg efter siffror. Eleverna har sagt sitt. Pedagogiska planeringen i matte är klar. Då har vi färdigställt den pedagogiska planeringen även i matten.

Eleverna har sagt sitt. Pedagogiska planeringen i matte är klar.

Eleverna har sagt sitt om hur de vill jobba i skolan för att nå målen. Det mesta har gått enligt planen… Vi har jobbat med begreppen. Ettan, nollan, siffror och dess olika symboler i olika sammanhang t.ex. spelkort, tärningar. Skyltar runt klockan. Matteplaneringar. I steg 3 kommer vi att jobba med tid, tabeller och diagram.

Matteplaneringar

Lärandemål Du ska kunna… olika enheter för tidräkna med tidskriva datum på olika sättkunna läsa av enkla tabellerkunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram I steg 2 kommer vi att jobba med multiplikation och division. Knep & Knåp – Räknemåla. Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB. Automatisera inlärning av tiokompisar Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt.

Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB

Genom att automatisera räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även senare i livet. Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa svårare problem. Med Tiospelen befästs tiokompisarna naturligt. Sagt om appen "Den är jätterolig. Mattepapper – Tobias klassrum. Mattematriser 1-3. Statistik – Födelsedagar. Tiokompisar blommor. Gångertabellen på 5 veckor. Lika mycket. Pokeball. Pokemon 1. Pokemon 2. Pokemon 3. Pokemon 4. Pokemon 5. Pokemon 6. Pokemon-matte. Domino 2 Elise .pdf. Domino 4 Elise (1) Hem - Kunskapshubben. Spegelvänd: Spegeln - UR Skola för år 4-6.

Sommarglassar och Lgr11. Sommarglassar!

Sommarglassar och Lgr11

Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då?

Klockor med siffror. Öva 7, 8 och 9:ans gångertabell utomhus med ärtpåsar. Japanese Multiplication Trick. Talsystem som använts i några kulturer genom historien - Kims matematik. Tiokompispar. Lika mycket. 100-ruta. Att skriva ut eller interaktiv att göra på dator. 1.

100-ruta. Att skriva ut eller interaktiv att göra på dator.

Offline Worksheet Click on the printer icon located in the interactive game (where it says "Full Page Print") to print out an uncolored number chart worksheet. 2. Skip Counting Have students color the number chart to reinforce different lessons. 3. Have students color code the number chart for math factors and multiplication tables. Note: If students make a mistake coloring their number pattern, select the white crayon to color the mistake and it will reset the square to a blank color. Gångertabellerna 6, 7, 8, 9 och 10 med händerna. Knep!

Multiplication Squares Game. Multiplikationsspel.

Mattekluringar

File download. Årshjul årstider. Matematik - Mitt lilla klassrum på nätet. Tidigare nationella prov år 3. Easy paper crafts: Easy Asiatic Princess fan. Montessoriinspirerad matematik. Subtraktion med växling. Coloring Squared, räknemålor. Go to: Learning Addition Practice Addition Learning Subtraction Practice Subtraction Coloring Squared would like for you to enjoy a free 1st grade math fact pages for you to download.

Coloring Squared, räknemålor

If you enjoy them, check out more of our content. Coloring Squared: First Grade $9.95 There are different difficulty levels for each function. Hover over an image to see what the PDF looks like. Learning Addition Practicing Addition Learning Subtraction Practice Subtraction Coloring Squared will try to provide you with a new math coloring page often. Räknemåla udda jämnt. Räknemåla addition skriftliga räknemetoder. Räknemåla subtraktion. Räknemåla addition + engelska. Bråk. Trafikskyltar tiotal. Additionsuppställningar. Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden.

Additionsuppställningar

Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en tärning sex gånget och placerar tärningens värde efter varje slag, ental, tiotal eller hundratal. Närmast tusen vinner. Fårman över tusen som är man tjock. Under mattelektionerna är det additionsuppställningar som gäller den här planeringsperioden. Vi övar mycket på att växla ental och tiotal. Vi har även spelat ett roligt spel som vi kallar för ”Samla till tusen”. När vi spelar ”Samla till tusen” slår vi en. Samla-till-tusen.pdf.