background preloader

Matte

Facebook Twitter

Giraffen - problemlösning, hälften och dubbelt. Problemlösning-tabeller-husdjur. Problemlösning hälften-dubbelt, stapeldiagram. Matris-dubbelt-och-hälften. Matris-addition-och-subtraktion 1-20. Tiokamrater-occ88ppna-utsagor-svart1.pdf. Tiokamrat-memory.pdf. Bedömningsmatris Positionssystemet. Öppna utsagor i talområdet 0 20. Montessoriinspirerad matematik. Subtraktion. Strategier och räknemetoder Här nedanför finns filmer som visar strategierna/räknemetoderna.

Subtraktion

Skriftlig huvudräkning. S1 -Subtraktion, "talen ligger nära"Titta alltid på talen i subtraktionsuppgiften. Ligger de nära varandra? Då är det bara att räkna upp, från det lägsta till det högsta talet. Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2015. Skapligt Enkelt matematiskt. Min bok om former 1.doc.

Mattemonster

Fruktkiosk m pengar. Tiokompissången (mel Gubben Noak) Idag påbörjade vi arbetet med talet tio.

Tiokompissången (mel Gubben Noak)

Som introduktion tittade vi på "Katten musen tiotusen - om talet 10" (UR). Film fungerar väldigt bra som uppstart och avslut här hos oss. Språket stöds av bilder och det gör förståelsen större. Skapligt Enkelt Positionssystem SPEL -Spara till 1000. Att träna avrundning med hjälp av en blomma, gör det hela lite roligare.

Skapligt Enkelt Positionssystem SPEL -Spara till 1000

Här är ett par olika varianter på hur man kan gå till väga. Själva blomman gör man lättast såhär: Rita med blyerts: 1. Rita en cirkel med en passare eller något runt som mall. 2. Dra en linje som delar cirkeln på mitten. Räkna i naturen. Gör om denna uppgift fast med addition eller subtraktion?! Spela banken. Ninamatik: Räknestrategier. Pengar och pengars värde. 1-100 på tallinje utomhus. Utematte. Träna gångertabellen. Matematik åk 1 3 Måltavla. Tiokompisdisco. 100-tal, 100 dagar. Sagan om den lilla prinsen - dubbelt & hälften. Träna klockan. Undervisa med pengar. Räknesaga. Handtricket för nians multiplikationstabell. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. IceCreamMatchUp. Tallinje 0-20. Laminera och låt eleverna ha en egen. Men whiteboardpenna kan man göra bågar och räkna. Subtraktion och addition. Sifferlarv. Tips på arbete med geometri.

Area och omkrets. Klockor för att öva tid eller sätta upp på tavlan - klicka på Create it! Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets.

Klockor för att öva tid eller sätta upp på tavlan - klicka på Create it!

You can select different variables to customize these time worksheets for your needs. The time worksheets are randomly created and will never repeat so you have an endless supply of quality time worksheets to use in the classroom or at home. Our time worksheets are free to download, easy to use, and very flexible. These time worksheets are a great resource for children in Kindergarten, 1st Grade, 2nd Grade, 3rd Grade, 4th Grade, and 5th Grade. Click here for a Detailed Description of all the Time Worksheets. Quick Link for All Time Worksheets Click the image to be taken to that Time Worksheet.

Detailed Description for All Time Worksheets Blank Clock Faces Time Worksheets These time worksheets will produce blank clock faces for use in your lesson plans. Clock Face Lesson Plan Time Worksheets Use these time worksheets to produce printable clock faces with any time you wish to display. Tips på laborativt material. Mattestationer. Dubbelt och hälften och beskrivning! För en tid sedan fick vi ett uppdrag av Kim Leksaksson i vår Leksaksfabrik.

Dubbelt och hälften och beskrivning!

Trollen som tillverkades i fabriken var inte riktigt bra. Vårt uppdrag var att fixa till dem så de blev bättre. 100 skoldagar. Tangram. Favoritmatematik, läromedel. MattePortal - Matematikträning online. Helhetstänk med tematiskt arbetssätt och språk i matematiken - Pedagog Skåne Nordväst. På Drottninghögs skola träffar jag en förmiddag Susanne Jönsson som är matematiklärare i arbetslaget för årskurs 2.

Helhetstänk med tematiskt arbetssätt och språk i matematiken - Pedagog Skåne Nordväst

Mitt emellan två klassrum sitter vi bland tusenfotingar, chromebooks och äppeltryck och pratar om helhetstänk, 2:2 och genrepedagogik. Susanne berättar att de arbetar med genrepedagogik genom att de arbetar med olika genrer i det svenska språket, som beskrivande, instruerande och argumenterande texter. Ensam- par – alla. Igår var det dags att repetera och redovisa areaarbetet.

Ensam- par – alla

Eftersom det varit lov emellan arbetet och redovisningen fick vi chans att först komma ihåg innan de skulle berätta om begreppet area. Bra mattelänkar. Meter, dm och cm. Algoritmer, när börja?? Längd, vikt, volym. Öva matte på Nomp. Spagetti, makaroner, hundra miljoner. Spagetti, makaroner, hundra miljoner riktar sig till förskoleklass och årskurs 1 och är en pedagogisk fortsättning av ”Katten, musen, tiotusen”.

Spagetti, makaroner, hundra miljoner

Makaroner är en liten italiensk kvarterskrog någonstans i Sverige. Den drivs av servitrisen Bibbi och Kocken som har en förmåga att röra till det både i matlagningen och i matematiken. Att gästerna har speciella önskningar gör inte saken lättare. Räknestrategier i addition. Subtraktion: Växling i flera steg. Minnesarmband. På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna.

Minnesarmband

Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare! - Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

LÄTT ATT LÄRA! En sida med massor av länkar till animationer, spel, filmer och självtester! Gör skolarbetet både lättare och roligare! - Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Tangrams. Multiplikation, differens och talkamrater. Cirkelmatte. Multiplikationssången. 3D bilder. Utematte. Annas Klassrum. Hieroglyfer, geometriska figurer, månader mm. Lära för livet. Idag har vi jämfört arean på två olika tangramkort. Målet med lektionen var att eleverna skulle upptäcka att om en yta kan täckas (tesseleras) av samma bitar har de samma area.

Udda - jämnt. Träna klockan. Språkarbete i matematik. Idag har vi arbeta med modelltexten om yta och area. Texten finns här: Yta och area. Eleverna fick frågor med sig in i texten. Tidslinje. Begreppsväggen Sortera. Vi fortsätter såklart hela tiden att utöka vår begreppsvägg. Nu sist handlade det om att sortera. Vi jobbade men logiska block. – Vad betyder ordet sortera? Tips på problemlösning. Utematte/Tips. Större än mindre än - Praktiskt arbete. Addition+subtraktion=sant! Appar för geometriska figurer. Mattetips år 1. Montessoriinspirerad matematik. Pi-dagen 14/3. Öva matte på Nomp. Domino med addition/subtraktion, multiplikation/division. Diagram på I-pad. Algoritmer - stenciler. Appar för huvudräkning/alla fyra räknesätten.

Matematisk problemlösning. Längd. Volym. Dela upp tal. Klockor till tavlan i klassrummet. Montessoriinspirerad matematik. Berättelser om antal och mängder. Att lösa problem och föra resonemang i matematik. Fyra knep för att plugga matte Tycker du att det är svårt med matematiken? Här är fyra grundläggande mattestrategier som hjälper dig att minska stressen: Om du kör fast – bläddra bakåt i boken tills du kommer till något som du förstår.

Det är b... Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Att pröva och ompröva i slöjd.