background preloader

Super Teacher Worksheets - Thousands of Printable Activities

https://www.superteacherworksheets.com/

Related:  Lesson plans, printables and other resourseskcdagrammarmattePunctuation & Syllabication

Slutet är här – sista minuten-inspiration i undervisningen Det mesta är rättat, betygen är nästan satta och de nationella proven är rättade men långt ifrån införda i de digitala systemen…undervisningsinspirationen och orken tryter: Vad ska eleverna göra nu då fram till lovet? Frukta inte, här kommer ett par förslag på digitala aktiviteter som gynnar elevernas digitala kompetens (t.ex. genom att de lär sig hantera digitala verktyg, granskar internetspråk eller använder digitala verktyg för att lära sig ämnesinnehåll) och som dessutom är lätta att genomföra. Skapad i Canva.

No Litter Generation Se filmen om nedskräpning som nu sprids över hela världen! No Litter Generation ska engagera miljoner barn i Sverige och resten av världen mot nedskräpning. Bakom satsningen står World's Children's Prize och vi på Håll Sverige Rent. Barn i åldrarna 10-18 år i tusentals skolor världen över är med i No Litter Generation. De lär sig om nedskräpningens orsaker och konsekvenser, om lösningar och vad vi kan göra för att stoppa skräpet.

En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens! Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Köp M+ licens Med M+ kan du lätt anpassa uppgifter och spel i matematik! "Nå har vi brukt M+ en god stund, og vi er veldig fornøyde med programmet. Det sparer oss en masse tid når vi trenger ekstraoppgaver til elevene :)" P.O.L., lärar på Rustad Skole, Norge Abonnemang på skollicens

But what did the British really do? · Lärarnas Riksförbund Upplägg För att utmana mina elever valde jag att väva ihop dessa bitar till ett projekt om imperialismen. Upplägget är: Hitta information om hur ett land påverkades av britternas ankomst.Skriva en text utifrån anteckningarna.Bearbeta texten.Jämföra det man hittat med kamrater som arbetat med samma land samt diskutera källor.Presentera landets situation i grupp inför klassen. Kom igång med en normkritisk undervisning · Mia Smith Under Pride höll ämnesspanare Mia Smith , Annika Sjödahl och Robin Smith TurboEnglish - Getting It Right! - engelsk grammatik Nedan följer en lista med länkar till 21 korta videofilmer på Youtube. I varje film tar gymnasieläraren Henrik Birkebo upp ett moment inom den grundläggande engelska grammatiken och under varje länk kan du läsa en kort beskrivning av respektive films innehåll. Högerklicka på länken och öppna i nytt fönster (beroende på vilken webbläsare du har). För att befästa dina kunskaper finns det även en hänvisning till lämpligt och roligt övningsmaterial.

Diamantdiagnoserna – ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik För tre och ett halvt år sedan tog jag emot en ny fyra som mentor. Jag skulle undervisa dem i matematik och NO-ämnena, i överlämningen fick jag reda på att det var flera elever med behov av stöd i klassen och speciellt i matematik. Jag hade i mina tidigare undervisningsgrupper arbetat mycket med diskussioner i par och helklass, tränat mycket på resonemangsförmågan och jobbat med grupplösningar av problemlösningsuppgifter med olika representationsformer. Undervisning om normer i engelskundervisningen · Annika Sjödahl När jag gjorde planeringen till Avicii, som jag har skrivit om tidigare med rubriken Stora grabbar gråter inte så hämtade jag inspiration från den här bloggen . Där fanns ett tips om att eleverna hade fått skriva ur ett annat perspektiv för att belysa de normer man upplever begränsar pojkar och flickor i vardagen. Jag ville använda den ingången och gjorde en planering som tar avstamp i låten med titeln If I were a boy/girl. Jag satte sedan ihop olika ämnen och samtalskort för att låta eleverna diskutera och ta ställning i olika påståenden, likt de muntliga korten på NP.

INTRODUCTION - Themework ”The Hotel Mystery” I årskurs 5 läser vi just nu ”The Hotel Mystery”, eller ”Hotellmysteriet” av Martin Widmark. Vi analyserar innehåll, berättarteknik och upplägg. Och skriver sedan egna hotellmysterier i åtta kapitel. Innehåll och form - integrerad grammatikundervisning Mina 9or har i engelskan under en period arbetat med Indien. De har gruppvis får fördjupa sig i ett ämne som de presenterat för klassen och alla har fått en överblick över de viktigaste delarna av landets kultur. Det var dags att avrunda och jag passade på att lägga in ett grammatiskt moment som jag vet att eleverna inte använder aktivt: tag questions.

Related:  Science WebsitesenglishDiverse uppgifterKindergartenLanguage Arts WebsitesmathWorksheetsGrammarlearningTeachTEACHER SITES