background preloader

Matte

Facebook Twitter

Matte 4 6. Uppgifter | ollesmatte.se. Ollesmatte.se -räkna med framgång! Uppgifter Om du vill ha problem har du kommit till helt rätt sida. Taluppfattning Problem med bråk och potenser gammalt prov med bra övningsuppgifter i användandet av potenser och bråk Multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Multiplikation och division med tal i talområdet mellan noll och ett Faktorisera tal arbetsuppgifter där du övar dig i att faktorisera tal Räkning med negativa tal Arbetsuppgifter med negativa tal mera räkning med negativa tal multiplikation och division med negativa tal Enkel potensräkning diskussionsuppgifter om potenser Räkning med tal i potensform Räkning med stora och små tal i potensform med aktuella prefix Räkning med tal i potensform med olika prefix inc facit till uppgifterna Problemlösning med grundpotenser potenser som prefix, problemlösning Diskussionsuppgifter om potenser multiplikation och division med tal i grundpotensform Potenser i nationella prov samling uppgifter från gamla nationella prov med potenser Geometri och enheter.

Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. ShapeTimesShapeSheet. Sanoma Utbildning : Pejlo - digital diagnos i matematik. Beställ minst 25 st Pejlo diagnoser av samma typ och få 50 % rabatt. (Pejlo Uppstart åk 7: 17,50 kr/st och Pejlo Insikt åk 6 och 9: 22,50 kr/st)Rabatten ser du först på din orderbekräftelse. Pejlo hjälper lärare och elever att lyckas Alla vill lyckas i skolan, både lärare och elever. Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som hjälper lärare att pejla svagheter och styrkor på både elev- och klassnivå. Resultatet ger lärare möjlighet att individanpassa undervisningen.

Allt för att öka chanserna till framgång för varje elev. Fördelar med Pejlo Noga valideratPejlos diagnoser är noga utprövade, testade och analyserade för att de ska ge en korrekt bild av varje elevs kunskaper. Uppgifterna är utformade tillsammans med lärare utifrån de aktuella läroplanerna, Lgr 11 och Gy11. TidsbesparandePejlo är självrättande där så är möjligt och därmed tidsbesparande för dig som lärare.

Motiverande och engagerandeElever får omedelbar feedback efter genomförd diagnos. Vanliga frågor Om Pejlo Vad är Pejlo? Kunskapsmatrisen. Månadens problem, nov 2014. Här kommer de tre sista problemen för i år. Nästa månad kommer Nämnarens adventskalender att hålla er sysselsatta varje dag till julafton. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner oktober månads problem som pdf ...

Skicka in lösningarVi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Skicka era bidrag ... eller.