background preloader

Matte

Facebook Twitter

Matte 4 6. Ollesmatte.se. Ollesmatte.se -räkna med framgång!

ollesmatte.se

Uppgifter Om du vill ha problem har du kommit till helt rätt sida. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. ShapeTimesShapeSheet. Sanoma Utbildning : Pejlo - digital diagnos i matematik. Beställ minst 25 st Pejlo diagnoser av samma typ och få 50 % rabatt.

Sanoma Utbildning : Pejlo - digital diagnos i matematik

(Pejlo Uppstart åk 7: 17,50 kr/st och Pejlo Insikt åk 6 och 9: 22,50 kr/st)Rabatten ser du först på din orderbekräftelse. Pejlo hjälper lärare och elever att lyckas Alla vill lyckas i skolan, både lärare och elever. Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som hjälper lärare att pejla svagheter och styrkor på både elev- och klassnivå. Resultatet ger lärare möjlighet att individanpassa undervisningen. Allt för att öka chanserna till framgång för varje elev. Kunskapsmatrisen.

Månadens problem, nov 2014. Här kommer de tre sista problemen för i år.

Månadens problem, nov 2014

Nästa månad kommer Nämnarens adventskalender att hålla er sysselsatta varje dag till julafton. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf.