background preloader

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper
Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2. För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Vecka 5-6: AD, BC). Här följder en beskrivning av olika övningar vi gjort i lärpar och lärgrupp. Lektion 1 Vi repeterade först kort positionssystemet och begreppen hundratal, tiotal och ental. Efter det fick eleverna göra en uppgift i lärpar. Eleverna satte sig med sina lärpar och fick tre hundratal, nio tiotal och nio ental. Som avslutning fick de fundera på hur det hade gått att turas om. Lektion 2 På nästa lektion jobbade två lärpar tillsammans i sin lärgrupp. De fick även en instruktion till. Jag gick runt och observerade. Eleverna fortsatte sedan att arbeta och samarbetade bra. Lektion 3 Jag slog sedan en tärning. Klocka i par

https://kooperativt.com/2017/10/10/positionssystemet-i-larpar-och-largrupper/

Related:  Matte 2matematikMatematikKooperativt lärande

Eleverna har sagt sitt. Pedagogiska planeringen i matte är klar. Då har vi färdigställt den pedagogiska planeringen även i matten. Eleverna har sagt sitt om hur de vill jobba i skolan för att nå målen. Det mesta har gått enligt planen… Algoritmer – roligt men svårt! Det var med glädje och spänning våra elever tillsammans med oss lärare tog sig an utmaningen att redan på höstterminen i åk 2 lära sig att räkna med algoritmer. Kapitlet innehöll både addition och subtraktion med algortimer och dessutom tiotalsövergångar – WOW! Lätt som en plätt eller superkrångligt? Jag är oerhört tacksam för att vi återigen lär ut algoritmer även om jag förr startade först i åk 3 så ser jag det som en utveckling att vi idag startar redan från början. Varför ska vi inte ge eleverna de redskap och verktyg som finns?

Positivt ömsesidigt beroende: Matematik I matematik har vi arbetat med olika räknestrategier. Vi har haft genomgångar och provat strategierna tillsammans. När eleverna sedan ska få träna dessa strategier får de göra det tillsammans i par. För att säkerställa att båda eleverna verkligen får ut något av detta använder vi grundprinciperna positivt ömsesidigt beroende och eget ansvar. Turas om: Positivt tänkande För att elever ska kunna samarbeta på ett fungerande och lärande sätt behöver de få möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter. En av dessa är konsten att möta det andra säger på ett positivt sätt. Hur medlemmarna i gruppen bemöter idéer och tankar från andra bestämmer hur mycket eleverna vågar dela med sig. Det är här viktigt att vi hjälper eleverna i hur de kan bemöta varandra på ett sätt som främjar samarbete och ett positivt klimat. Redan under de första dagarna tränade vi på detta med våra elever i årskurs 1. Vi började med att göra en liten charad.

Matteplaneringar I steg 3 kommer vi att jobba med tid, tabeller och diagram. Lärandemål Du ska kunna… olika enheter för tidräkna med tidskriva datum på olika sättkunna läsa av enkla tabellerkunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram I steg 2 kommer vi att jobba med multiplikation och division. Räkna huvudräkning multiplikation och divisionFörklara hur multiplikation och division hör ihopMultiplicera med 10, 100 och 1000 Skippade räkneboken – blev bättre på matematik Vinter i all ära, men att fly mörker och minusgrader för en resa till solen tackar nog få nej till. Virus och bakterier är dock inte lika lätta att fly undan – vissa sjukdomar löper du till och med större risk att råka ut för utomlands än på hemmaplan. – Det händer ju så klart att man blir sjuk även på semestern. Ofta är det ungefär samma besvär som drabbar en här hemma, såsom infektioner och magsjuka, säger Rebecka Gardell, läkare på KRY. Även om besvären inte är allvarliga känner många en oro över att bli sjuk och behöva söka vård i ett annat land.

Kooperativ matematik Matematik handlar inte om att endast lära in siffror och tabeller utantill, utan det handlar om att förstå varför 1+1 är lika mycket som 2. Att förstå processen bakom och sambandet mellan siffror. Därför är det bra att praktiskt få prova sig fram och diskutera med andra. Det är enormt viktigt för utvecklingen att kunna få sätta ord på sina kunskaper och pröva använda ämnesspecifika ord! Med hjälp av grundprinciperna kan du skapa oändligt många övningar i grupp med hjälp av kooperativt lärande. Förfarandet för det är:

Religion: Sortera i basgrupper På SO-lektionerna har vi de senaste veckorna arbetat med de tre stora abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam. Vi har hört berättelser, sett film, läst, skrivit och diskuterat. För att repetera och befästa några av begreppen vi lärt oss använde vi en variant av strukturen sortering. Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB Automatisera inlärning av tiokompisar Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt. Genom att automatisera räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även senare i livet. Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa svårare problem.

Övningstips och spel för matematik. Dessa övningar fungerar med både tärningar som har 1-6 och med tärningar som har 0-9. Man kan med fördel öva i par – en slår tärningen och den andra ska svara. Alternativt så tävlar man om att svara så fort som möjligt. Multiplikation 1 Bestäm i förväg vilken tabell du ska öva på – tex 3:ans tabell. Kasta tärningen. Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia …

Tips och strategier för ojämnt antal elever Kooperativt lärande innebär att vi låter en del av lärandet ske i fasta par eller grupper. Dessa grupper håller ihop i ett antal veckor, arbetar och utvecklas tillsammans för att sedan bryta upp och bilda nya grupper. När vi har fasta par eller grupper i klassen har vi möjlighet att använda dessa när det kan stärka lärandet att samarbeta. Optimalt är att använda par och grupper om fyra. Med fyra medlemmar i en grupp kan jag enkelt bryta upp gruppen i två par för vissa uppgifter, samt växla mellan par och grupp på ett smidigt sätt.

Sommarglassar och Lgr11 Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Related: