background preloader

Matte

Facebook Twitter

Educational Technology and Mobile Learning: New Tools to Reinforce Students Mathematical Skills. Engagerande geometrilektion i åk 4. Jag har precis inlett ett arbetsområde om geometri med mina fyror.

Engagerande geometrilektion i åk 4

Den planering jag gjort för området ser ut så här: Idag har jag genomfört en mattelektion som skapade stort engagemang, mycket matematiska diskussioner och många möjligheter för eleverna att använda matematiska begrepp. Vi har förmånen att arbeta med iPads 1:1 och idag utnyttjade vi bland annat Pages. Så här såg elevernas lektionsuppdrag ut (lektionsuppdrag publiceras på vår klassblogg och vi går självklart igenom uppdraget ordentligt tillsammans): Syfte med dagens arbete: Lära sig vad olika geometriska figurer heter och vad de har för egenskaper.Lära sig om vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika namn.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang. Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang

De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Vi varvar arbetet med e-böckerna med genomgångar, övningar på begreppen, diskussioner etc. Eleverna har fått följande instruktioner kring vad de ska göra i sina geometriböcker: Min bok om geometri Framsidan Titel Min bok om geometriDitt mönsterDitt namn och din klass Insidan på framsidan Text som beskriver ditt mönster Uppdrag 1 Välj tre olika geometriska figurer.Lägg in en bild på figuren, skriv vad den heter och beskriv den med hjälp av matematiska begrepp som hörn, sida, parallell, rät vinkel. Uppdrag 2 Välj två figurer och jämför dem. Uppdrag 3. Matteprogram. Matte_4-6.pdf. Mattesmedjan. Matteprogram. Stöd för matematik - Kvutis. Matematiklyftets syfte är att erbjuda lärare verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning samt att hjälpa lärare att få syn på sin egen undervisning och att stärka den kritiska reflektionen kring de egna undervisningsbesluten.

Stöd för matematik - Kvutis

Detta skall ske genom kollegialtlärande med stöd av en lärportal och handledare. Utifrån aspekterna verktyg, självreflektion, kollegialt lärande och handledning finns här material främst från matematiklyftets moduler som har fått ett brett genomslag hos lärarna i Svedala kommun och som kan komma att anses vara en gemensam nämnare för kommunens matematikundervisning. Förmågor och kunskapskrav Verktygsbanken problemlösning Matematiska uttrycksformer I syftestexten i kursplanen för grundskolans matematik står det att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll Bedömning. Lärportalen för matematik. Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva.

Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen.

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva

Lektionens mål var att: Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. Nu hade de gjort varsin subtraktion där det blivit lite tokigt. Jag visade eleverna en bild i taget och arbetsgången var följande: Majava: Tehtävät. Matematik - goeasy. Hoppa till innehåll På denna sida har vi samlat mängder med live länkar till både spel och sidor där eleverna kan träna på matte och lärare kan få idéer till nya lektioner och övningar.

Matematik - goeasy

Surfa runt och hitta din favorit. Du får gärna hjälpa till och bidra med material, läs mer här. Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. Roliga mattegåtor » Mattebloggen. Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror).

Roliga mattegåtor » Mattebloggen

Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1. En tvåpotens (det vill säga 2n). 7. Kvadrater i trappan Kvadrater i trappan Vilket är det minsta antalet kvadrater som man kan klippa upp trappan nedan i? Gammaldags klocka Gammaldags klocka En gammaldags klocka slår lika många slag som antalet timmar är när den slår in en ny timme: Till exempel slår den 2 slag om klockan är 2 på dagen eller naten och 12 slag om det är 12 på dagen eller natten... Mina tankar som mattelärare. Uppgiftsbok - PRIM-gruppen. Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad.

Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd.

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elevers särskilda behov: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Jättebra. Men varför inte ta det ett steg till. Ska vi utgå från att särskilt stöd behövs till så många? Struktur, förutsägbarhet och ”less is more” är ett bra sätt att göra livet hanterbart för många barn och unga, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på köpet får alla som är lite omogna, okoncentrerade eller oroliga det mycket enklare och alla barn drar nytta av det. Ordning och reda - I klassrummet kan vi lägga undan det som inte måste vara framme.