background preloader

Matte

Facebook Twitter

Om mig. Matematik- och teknikkul: Tema vikt åk 2. Undervisningen ska bidra till att: - eleverna utvecklar förmågan att använda begrepp och se samband mellan begrepp som vi använder när vi arbetar med vikt. - eleverna utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang, t.ex genom att förklara hur man avläser vikt, samt genom att kunna lyssna på och diskutera med sina kamrater. - eleverna utvecklar sin förmåga att använda konkret material, bilder och symboler för att göra beräkningar och slutsatser.

Matematik- och teknikkul: Tema vikt åk 2

Eleven ska: - bli medveten om att det inte går att se vilket föremål som väger mest, utan att en stor sak kan väga mindre än en liten. - kunna göra rimliga uppskattningar av massa. - kunna jämföra och storleksordna massa. - känna till nutida måttenheter, kg, hg och gram - kunna mäta massa med viktenheterna gram och kg. - kunna avläsa och fylla i enkla tabeller. - kunna mäta med ostandardiserade enheter, som t.ex. med kaplastavar.

Tema vikt år 2 Vi börjar med att jämföra olika föremåls vikter, samt göra olika skattningsövningar. Numline. Träna med tallinje. Peters länkar Resurser i många olika ämnen, ofta anpassade att passa för låg- och mellanstadiet.

Träna med tallinje

Skip to content Träna med tallinje Några övningar där du kan träna din taluppfattning med hjälp av tallinjen. Uppskatta vilket tal pilen pekar på.

Jul

Left Handed (A) Addition Worksheet. The Five Minute Frenzy -- One per page -- Range 1 to 10 -- Left Handed (A) Addition Worksheet Welcome to The Five Minute Frenzy -- One per page -- Range 1 to 10 -- Left Handed (A) math worksheet from the Addition Worksheet page at Math-Drills.com.

Left Handed (A) Addition Worksheet

This Addition Worksheet may be printed, downloaded or saved and used in your classroom, home school, or other educational environment to help someone learn math. This worksheet is in a format called PDF which means that it should look the same no matter what computer or printer you use. In order to view and print PDF files, you will need a piece of software called a PDF Reader. Luckily, most people already have this software, and if they don't, it is freely available. Mobile users should choose the "PDF" button, "Open/Download the PDF Worksheet" or tap on the image. Årskurs 2 - matematikmaterialet. Mo%CC%88nster%20och%20geometri%20s%2042-43.pdf. Lärportalen för matematik. Matematik i kubik: Att bedöma problemlösning i matematik. Recension av Number Pieces Basic - En digital multibassats. Användningsområden Number Pieces är en digital multibassats som kan användas till att öka elevernas förståelse för positionssystemet och träna huvudräkning med tal större än tio.

Recension av Number Pieces Basic - En digital multibassats

Eleverna kan arbeta med begreppen ental, tiotal och hundratal genom att dra ut entalsklossar, tiotalsstavar eller hundraplattor från verktygsfältet i sidan till arbetsytan. I verktygsfältet finns även röd och blå penna samt sudd. Ental, tiotal och hundratal är i grunden i olika färger men detta kan ändras om du vill ha alla i samma färg eller vill ha färgerna i en annan ordning. Tiostaven och hundraplattan kan plockas isär via verktygsfältet i botten på sidan. Eleverna kan arbeta med additons- och subtraktionsuppgifter och med hjälp av ritverktyget skriva vad de gör på “mattespråk”, dvs med matematiska termer. Vi har i arbetet med våra elever låtit dem arbeta i par för att de ska prata så mycket matematik som möjligt.

Funktioner Tänk utanför appen Vi har lånat bilden från Brodera.nu. Undervisningens syfte. Groddar - groddar.pdf spel anv till linje/kurva punkt. Bedömning/diagnoser. Matematik. Lovade att fixa tankekartan för problemlösning i matematik digitalt och nu har jag gjort det.

Matematik

Ska gå att skriva ut från länken. Så här gillar jag att ha den. Det är ju inte säkert att det passar i allas undervisning så man får ju fixa och gör om så det blir så det passar syftet med lektionerna. SMaL - Matematik i skogen. Här kommer spännande lektionsförslag där skogen används för matematik att läggas ut.

SMaL - Matematik i skogen

Uppgifterna bygger på ett tema kring vilket övningar för tidigare skolår, mellan-skolår samt senare skolår att finnas. Varje uppgift har en inledande text som beskriver uppgiften i stort, ett avsnitt med tips om hur du kan arbeta praktiskt med uppgiften och vilket material som behövs. Dessutom finns det förslag på hur uppgiften sedan kan bearbetas, formaliseras och generaliseras i klassrumemt efteråt samt lite information om vilken matematik man kan tänkas hitta i uppgiften. Lycka till! Samla kottar Denna övning går ut på att ni genom att eleverna använder ett antal kottar ska träna taluppfattning. [Tidiga skolår] [Mellan-skolår] [Senare skolår]

Skapligt Enkelt matematiskt. Recension av Explain Everything - Spela in det du skriver och berättar.

Filmer

Ute matte. Rita symmetriska bilder. Webbmatte.se. 2.1 Punkt, kurva, linje, stråle och sträcka Punkt Geometriska figurer, linjer, plan, sfärer med mera kan uppfattas som en sammansättning av oändligt många punkter.

webbmatte.se

Kurva En kurva kan vara krökt eller rak, begränsad av en eller två punkter eller obegränsad, d v s oändligt lång. Linje En linje är en typ av kurva som är rak (rät) och obegränsad åt båda håll. En linje kan betecknas med l. Två linjer är parallella om de behåller samma avstånd från varandra och aldrig skär varandra (möts) hur långt de än dras ut. Två skärande linjer är två linjer som skär varandra i en punkt. Stråle En stråle är en del av en linje. Sträcka En sträcka är en del av en linje som har två ändpunkter. Mattelänkar att kolla och sortera. Matematik. Lågstadiet - Mattesmedjan. Bedömning för lärande i matematik - ett bedömningsstöd.

Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik.

Bedömning för lärande i matematik - ett bedömningsstöd

Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet. Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Materialet är inriktat mot kunskapskraven i matematik och då framför allt mot godtagbara kunskaper i årskurs 3 och betyget E i årskurs 6 och 9. När du laddar ner materialet är det organiserat i en mappstruktur. Dubbelklicka på den nerladdade zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Bedömning för lärande i matematik.zip (11,7 MB)