background preloader

Data och appar

Facebook Twitter

Technology, Pedagogic and Content Knowledge at Revinge. Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan. The Math Learning Center. ExitPoll. 10 apps to help you learn something new – Top Tools for Learning. Camilla Askebäck Diaz on Instagram: “Älskar när favoritverktyg får grymma uppdateringar! Padlet.com har nu "Map" och "Timeline" som mallar att välja, förutom alla bra mallar…” 10 digitala tips! · Lärarnas Riksförbund. Veckans spaning, vecka 47: Skolan digitaliseras - vad lär sig eleverna? - Spaningen. Veckans spaning ger en översiktlig bild av vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande.

Veckans spaning, vecka 47: Skolan digitaliseras - vad lär sig eleverna? - Spaningen

Spaningen finns även som nyhetsbrev och som podd, inläst av Carl Heath. Både den här veckan och nästa kommer vi att ägna helt åt de båda skolspåren på Internetdagarna, som arrangerades i Stockholm 19-20 november. Allra sist kommer som vanligt veckans tips. Det finns risk för att undervisningen missar centrala aspekter av digital kompetens Kristina Alexanderson, som är chef för Internet i skolan på Internetstiftelsen, inledde måndagens skolspår. De lektioner som använts mest tar upp programmering och källkritik, men det är bara mindre delar av styrdokumentens definition. Förståelsen av hur digitaliseringen påverkar individens och samhällets utveckling är en central aspekt.

Detta är viktiga aspekter av den digitala kompetensen som inte får glömmas bort, betonade Kristina Alexanderson. Ojämn utveckling i Finland Programmering handlar om betydligt mer än att bara koda Veckans tips. I dag: Digital disciplin. Talsyntes på iPad. Det är smidigt att använda talsyntes för att lyssna på texter.

Talsyntes på iPad

Antingen för att lättare hänga med i texten, om man tycker det är jobbigt att läsa, eller för att lyssna på texter, när man t ex är ute och går. Talsyntesen på en iPad (eller iPhone) hittar du under Inställningar ▻ Hjälpmedel ▻ Tal. Där markerar du Läs upp markering Slå även på Markera innehåll - och markera Ord och meningar. Nu kan du hålla ner fingret på en text, och välja att Läsa upp mening. Använder du Talsyntes för längre texter? OBS. Perfekt när du vill "läsa en längre text" genom att lyssna. OBS. Åland 8.-9.2.2018.pptx. Lyssna på den nya läsläxan hemma.docx. Insändare: Inget blir bättre av att svälja den digitala elefanten på en gång. Startsida - Hem och Skola. Skriv inte under skadeståndsavtal för lärplattor som kan leda till att ni och era barn påförs större ansvar än vad lagen kräver.

Startsida - Hem och Skola

Kräv att få veta om det är ett avtal eller enbart ett kvitteringsdokument. Det är fel att man i en del kommuner förutsätter att föräldrar skriver under oskäliga skadeståndsavtal eller överenskommelser för överlåtelse av elektroniska läromedel för utkvitterade av lärplattor. Det finns fall där vårdnadshavaren påförs ett ekonomiskt ansvar för skolans lärplatta oberoende av hur den gått sönder, ibland till och med en uttalad fast summa.

I en del kommuner innehåller avtalen och kvitteringsdokument klausuler som gör att elever och föräldrar samtycker till att skolans och bildningskansliets personal kan gå in och läsa e-post och privata meddelanden via sociala medier. ClassroomScreen. Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera.

Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg. Fler inlägg från konferensen publiceras på bloggen framöver. Neil Selwyn är professor vid Monash University i Melbourne, Australien. Där ingår han i forskargruppen Learning with New Media, som sedan början av 90-talet analyserar hur it och digitala medier används i skolan.

Neil Selwyn är en av innehavarna av Waernska gästprofessuren under läsåret 2016/17. Förra våren gav jag en kort inblick i Selwyns kritiska perspektiv på skolans digitalisering och hans betoning av värdet med att problematisera det som synes självklart. Om någon pekar på Vägen, är det viktigt att vara medveten om att det även finns andra möjliga vägar. Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen" Alan Eagle har en examen i datavetenskap från ett prestigefyllt universitet och arbetar som rådgivare åt Googles företagsledning i Silicon Valley.

Isak Skogstad: "Kasta ut datorerna från klassrummen"

Tekniska prylar utgör en lika självklar del av Alans arbetsdag som för de allra flesta av oss andra. Det är för många otänkbart att föreställa sig hur man skulle kunna jobba utan skärmarnas närvaro. Alan har dock valt bort den skärmintensiva vardagen åt hans två barn. I New York Times berättar han hur barnen har placerats på en Waldorf-skola där skärmar i klassrummen är bannlysta – och han är inte ensam. Appar för elever i behov av särskilt stöd. iOS 11 - Nya funktioner för skola och förskola. Apple kommer att släppa sitt nya operativsystem iOS 11 i höst, men redan nu har de gått ut med information om vilka nyheter som är att vänta, och det är väldigt bra funktioner för skola och förskola!

iOS 11 - Nya funktioner för skola och förskola

Här är de funktioner som jag ser som de mest användbara: Skärminspelning En av de mest efterlängtade funktionerna i Skolsverige. Äntligen kommer du att kunna spela in vad som händer på skärmen! Files app Apple släpper en ny app som ska göra det enklare att hantera alla sina filer på iPad. Skriv till Siri Man kan ju undra varför detta inte har kommit tidigare. Skanna QR-koder iOS får nu en inbyggd funktion för att skanna QR-koder. Skärmdump + rita på bild Detta är ju inte två nya funktioner men i iOS 11 har Apple gjort det enklare att rita direkt på en skärmdump utan att först leta rätt på bilden i Bilder. App-dock-list Split Screen/fönster i fönster Drag and drop Dra och släpp mappar, filer, URL:er och bilder mellan appar.