background preloader

Textkopplingar

Textkopplingar
Här några Canva med textkopplingar för att synliggöra vad som menas för eleverna. Skriv ut, sätt upp och öva tillsammans i klassrummet.

http://annikasjodahl.wordpress.com/textkopplingar/

Related:  Extra anpassningarspråkutvecklande, läsning, språk-i-alla-ämnengenrepedagogikTexttyper, genrerläsförståelse

Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum.

Cirkelmodellen spar tid! Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen. Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen. Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a. Viktigt börja tidigt med NO-texter – Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare.

Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Arbetar du på en skola med flerspråkiga elever? Behöver du och dina kollegor mer kunskap och tips och idéer om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska? Eller hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande med alla elever i alla ämnen? Min läsning – Språkmakargatan I skolan fick vi i uppgift att skriva en läsarbiografi. Det tycker jag faktiskt att alla bokälskare borde göra någon dag. Uppgiften gick ut på att vi skulle berätta om våra läsminnen, om vilka böcker vi föredrar att läsa och vilka vi gärna lämnar kvar i bokhyllan. Svårt för pedagoger att hitta rätt lärmaterial Hela det pedagogiska teamet kring en elev med svår synnedsättning eller blindhet behöver öka kunskapen om läromedel. Pedagogerna skapar mycket lärmaterial själva och det finns behov av erfarenhetsutbyte och större tillgång till anpassat material. Det visar de studier som vår Läromedelsavdelning gjort för att utveckla läromedelsutbudet för den här målgruppen. Läromedelsavdelningen har genomfört två studier för att kartlägga behoven av läromedel för elever och barn med svår synnedsättning eller blindhet.

Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever.

Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna. Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då?

Related:  språkutveckling