background preloader

It i lärandet

It i lärandet

Didaktisk design Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer. I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer. Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Till textens början Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Till textens början Multimodalitet

språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men vad innebär det och var börjar man? Hülya Basaran, lärare för nyanlända elever i Trollhättan, skriver så här: "Som lärare kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen av det digitala samhället och finna kraft och tid för att inte bara ta till sig allt nytt utan också utgå från pedagogiska idéer för att utveckla lärprocesser. Jag är en av de lärare som har förmånen att arbeta på en skola som har tillgång till teknik och jag arbetar med kollegor som gärna diskuterar och delar med sig kring kunskap och erfarenheter om IKT i olika lärprocesser. Läs Hülyas inlägg om hur hon arbetar med språkutvecklande arbetssätt och digitala verktyg Vad är då IKT och vad innefattar det? Carolin Andersson är lärare på sfi och väldigt intresserad av IT i undervisningen. Webbaserad sfi

10 Things Every Teacher Should Know How To Do With Google Docs Google Docs is a powerful word processing tool that many schools have adopted. As it’s similar to Microsoft Word and other word processing tools, most of its features are intuitive to use. However, in addition to completing many of the functions of a traditional word processor, Google Docs provides even more capabilities that can be invaluable to educators. Share & Collaborate with Google Docs One of the most powerful features of Google Docs is that you can share and collaborate on documents with others. Sharing with individuals is relatively easy. Comments And Suggested Edits Sometimes, you don’t want to make changes on a document. Others can reply to your comments when they make changes or ask for clarification. Revision History One of my favorite tools in Google Docs is “Revision History.” Add-Ons Recently, Google released a suite of “Add-ons.” Leave Voice Comments Sometimes written comments are not enough. Research Tools Google will allow you to do research right within the document!

Digitala Skollyftet Create Surveys and Graded Quizzes with Google Drive » Teach Amazing! Written by Teach Amazing! Using Google apps such as Google Forms and Google Sheets (spreadsheet similar to Microsoft Excel) is free and easy. These tools combine to provide and excellent way to receive feedback and even distribute self-graded quizzes. As of the date of this post, Google has updated the look of Google Drive and moved things around. So, even if you have done this before make sure you read this post to find out where everything is. Step 1: Access Google Drive In your browser, navigate to drive.google.com/ and sign in to your Google account. Step 2: Create a Google Form To create a new form, which can be used as a survey or a quiz, click New > More > Google Forms. Step 3: Add Title, Description, and First Question Type a Title and Description for the Quiz.For the rest of this post we will use the word “quiz.” Step 4: Additional Questions Click Add Item to add additional questions. For each question, type a Question Title, select the Question type, and type your answer choices.

Biblioteket IKT Planera för ett ”projekt på plats” som omsätter några av dina kunskaper från kursen med elever, kollegor eller andra i din lokala närmiljö. Att utveckla samarbeten på arbetsplatsen är något jag strävar efter, framför allt under det senaste året. Att försöka se vilka möjligheter som finns. Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag använda dem i mitt arbetsliv och i ett samarbete? För att försöka få igång samarbete och få svaren på frågorna ska jag när terminen börjar ta och dela med mig av mina tankar till det programlag som jag sitter med i. Men, jag kan försöka hitta tillfällen, kanske informellt vid kaffebordet där jag delar med mig av de digitala kunskaper jag har. Så jag kommer att jobba vidare, visa varför en skolbibliotekarie har en viktig roll i skolan och jobba vidare för att hitta/skapa nätverk där skolbibliotekarier kan hjälpa och inspirera varandra.

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback | Att lära för livet Vi hade en planerad hangout idag, @sarabruun3, jag och ett helt gäng som hänger på twitter och ventilerar, planerar, delar och delar och delar. Till mångas glädje. Frågan kom hur vi i de yngre åren använder Google Apps for Education – förkortat GAFE. @Askeback bloggade om 10 anledningar att använda Google och det är en bra början. En plats att samla dokument och arbeten från olika appar i iPaden. Skapa en blogg. Svenska: Läs din faktatext varje dag – flera gånger Texten finns här: Matte: Se filmen om läxan här: Matteläxa repetition additionRepetera addition på Det finns många, många fler användningsområden. Dela, dela, dela…. /Susanne

IKT-skafferiet Instruktioner Jag gör ofta instruktioner inför utbildningstillfällen och vill gärna dela med mig av dem så att de kanske kan komma till ytterligare nytta. Instruktionerna är alla licensierade under Creative Commons BY-NC-ND även om det inte står nämnt i själva dokumentet. Detta innebär att om du för dem vidare behöver du uppge att jag har skapat dem, du får inte använda dem kommersiellt utan lov och du får inte ändra dem. Om du vill använda dem utanför det som licensen stipulerar är det bara att du hör av dig. På grund av att webbsajterna som instruktionerna handlar om ändrar sig hela tiden så blir instruktionerna alltjämt inaktuella. Annoteringar i YouTube Skapa blogg i Moobis Skapa blogg i Blogger Skapa blogg i WordPress (.com) Användarmanual för Dropbox Formulär i Google Drive Skapa grupp i Facebook VoiceThread Padlet TodaysMeet Mentimeter Fotobabble Storybird Like this: Like Loading...

Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution March 30, 2014 Looking for some ideas on how to integrate technology in your instruction? Dr. Kimberly Tyson from Learning Unlimited has these excellent tips to share with you. In this visual she created she outlined 6 practical ideas to help you choose digital tools to support students learning. While the web tools Dr Kimberly suggested serve the purpose pretty well, however, based on my long experience with reviewing education tools, I picked some more titles to add to her visual. Tools to create individualized learning experiences for students: Tools that support classroom instructionTools that facilitate collaborationTools to help students curate content In addition to Paperli, Pinterest, Flipboard and Scoopit I would add:Tools to helps students stay organized:

Jonathan Wylie | Education Technology Consultant | Technology to Enhance Teaching and Learning in the Classroom

Related: