background preloader

Spraketifokus.blogg.se - Ett genrepedagogiskt arbetssätt

Spraketifokus.blogg.se - Ett genrepedagogiskt arbetssätt

Språklänkportalens blogg | Tankar och tips om IKT i engelskundervisningen 20 Websites To Help You Learn A New Language | Shots For Humanity Although there are endless resources to learn languages on the web, it is often difficult to find quality websites that offer structured lesson plans. Here is a list of 20 links that I would trust when I learn new languages. Hope you find them useful too! 1. Duolingo – Duolingo offers six languages with grammar and vocabulary lessons. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Source: Daily Zen List via I Heart Intelligence Ny i svenska skolan Free Visual Dictionary & Thesaurus | Online Dictionary | Associated Words | Synonyms Dictionary at SnappyWords.com

Högläsningstips Bibliotekarien och litteraturkritikern Lena Kjersén Edman rekommenderar: Foto: Tommy Åberg "Att läsa böcker och samtala om det lästa är fantastiskt roligt!" Lena Kjersén Edman gillar att läsa böcker av unga författare. "Ibland får jag berätta på bibliotek om högläsningsböcker som passar barn mellan 2 och 15 år. descriptive words

Related: