background preloader

Återgivande genre

Återgivande genre

Återgivandegenre Så här har jag jobbat med återberättande genre i ett arbete kring Mumintrollen. Jag använder dock strukturen varje vecka när vi skriver dagbok. Jag ser att eleverna har utvecklat sitt dagboksskrivande mha strukturen på planchen. Vi började med att prata om vad vi visste om Mumintrollen. Vi hade varit på teater om Mumintrollen så de kunde en del. Sedan läste jag en bok som hette Mumintrollet och månskensäventyret. Med hjälp av vår ”återgivandegenreplansch” så återberättade vi berättelsen gemensamt. Vid nästa tillfälle läste vi en annan bok om mumintrollen som hette Vilse i storskogen. Nu jobbar vi varje vecka med vår ”återberättandegenreplansch” när vi skriver dagbok på måndagar. Några mycket enkla och användbara tips när man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om. Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. 2 Elever som kommit en bit i sin andraspråksutveckling, blir ibland frustrerade över att de inte kan uttrycka sin kunskap, skrivglädje och fantasi på samma höga nivå som de kan på sitt modersmål. 3 Låt eleverna markera med understrykningspenna alla ord de förstår i en text. 4 Låt eleverna hjälpa och förklara för varandra. 5 Ge eleverna tillgång till tydliga skrivmallar. Eleven som skrivit följande återgivande och evaluerande texter har varit i Sverige i ett år. Skrivmallarna kan naturligtvis se ut på olika sätt, bara de är lättillgängliga och ett stöd för eleverna.

Naturhistoriska riksmuseet | Fröken Karin Vi fortsätter att skriva personligt återgivande texter om utflykter och saker vi gjort i min förskoleklass. Det är kul att se hur elevernas texter utvecklas. Vi skrev ingen gemensam exempeltext den här gången då vi nyligen gjort en gemensam personligt återgivande text. Det vi fokuserat på med den här texten och den stöttning de fått är att vi skriver en gemensam orientering, vad har vi gjort? när gjorde vi det? vilka var med.

Att skriva faktatext med sexfältare | Förstelärare i Svedala Om man som lärare vill att ens elever ska lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre. Eftersom skriftspr åket ställer högre krav på tydlighet än talspråket, så tvingas man när man skriver att ha en större medvetenhet. I NO-ämnena ska eleverna tränas i att kunna söka information i olika källor för att sedan använda denna information i diskussioner och egna texter. Att kunna ta till sig information och sedan omformulera det som ska läras in i olika texttyper tycker jag förstärker lärandet och språkutvecklingen. I årskurs 5 arbetar jag just nu med biologi och ett arbetsområde som vi kallar “Allting börjar med solen”. På svensklektionerna repeterade David vad som kännetecknar en faktatext. På biologin fick eleverna börja med att få förståelse för några ämnesspecifika ord som de kan möta i en faktatext om djur. Till stödmall och för att samla fakta valde jag att låta eleverna göra detta i en sexfältare.

Återberättandetext. Idag har vi jobbat vidare med våra svampar och gjort en återberättande text kring vårt arbete. Vi började att tillsammans prata om hur man skriver en återberättandetext för att påminna oss. Vi har ju skrivit återberättande texter tidigare också men en påminnelse är viktigt ändå så att alla hänger med på begreppen och vad jag har för förväntningar på elevernas arbete. Vi gjorde därför en återberättandetext mha bilder från ett besök vi gjorde på Virserums konsthall och tids-ord. Vi tog hjälp av vår genre-plansch. När vi gjort det fick eleverna en hög bilder från vårt arbete med svampar och en hög med tids-ord. Sedan gällde det att börja skriva händelserna med mha bilderna och tidsorden. Allra sista ska också värderingen stå. Barnen valde den här gången att skriva för hand.

Argumenterande texter | Skrivarskolan Idag har vi arbetat med att skriva recensioner, och då menar jag inte bokrecensioner utan sådana där man recenserar saker och ting. Jag började lektionen med att berätta för eleverna att det faktiskt finns människor som arbetar med att skriva recensioner, det kan handla om allt från hotell till leksaker. Jag berättade om när jag till exempel ska åka på en resa så läser jag alltid många olika recensioner av hotell för att slippa bli besviken, och ett av syftena med recensioner är just det, att slippa bli besviken. Att innan ett köp läsa om både fördelar och nackdelar kan spara många hundralappar i slutändan. Jag läste sedan ett exempel när jag recenserade en restaurang som jag hade varit på i helgen, jag var tyvärr inte så nöjd med mitt besök då det var smutsigt och jag fick bränd mat. Efter detta fick eleverna varsitt papper och deras uppgift för lektionen var att recensera något som de var besvikna över, till exempel en leksak eller restaurangbesök.

Genrepedagogik på mitt sätt Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever. Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Mitt intresse ökade när jag, för några år sedan, kom i kontakt med Anniqa Sandell Ring som berättade hur hon arbetade med genrepedagogik i en förberedelseklass men jag tyckte fortfarande att det verkade för svårt för elever i de yngre åldrarna. Sedan fick jag boken "Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken" av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring och då blev jag övertygad om att denna modell och pedagogik självklart borde fungera även på yngre elever.

Los Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen kring återberättande text Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå. Tack vare den genrepedagogiska cirkelmodellen i fyra faser får eleverna en tydlig struktur för sitt skrivande samtidigt som de läser och samtalar kring de olika texterna de möter. Här har jag beskrivit hur vi arbetat med cirkelmodellen kring återberättande text. Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 6B, Om klockan, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Som alltid när vi går igenom en ny text använder vi oss av läsfixarna. Denna gång sammanfattade vi den återberättande texten om studiebesöket Hos urmakaren i mindre grupper, så att alla elever skulle få komma till tals.Bildsekvensövningen gick till så här: Eleverna delades in i grupper om fyra. Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder

Återberättande text Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Vi har börjat med återberättande texter och eleverna uttrycker en glädje av att se hur de har utvecklat sina texter bara på några veckor. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen används för att visa och stötta eleverna i olika texttyper. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. 2. Här är texten att öva på: Alicia bakar

Texttyper Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text. Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer. Att jobba med återgivande text – cirkelmodellen Vårt arbete med återgivande text började med ett besök på Naturrum på Kulbackens museum. När vi var där tog jag många kort på eleverna och det vi såg. Nästa dag fick eleverna jobba med att sortera korten i kronologisk ordning. Sedan pratade vi om vilka tidsord vi kan och vad de betyder. Nästa uppgift var att skriva en bildtext till varje bild. Nästa steg var att skriva en gemensam text på cleaverboarden. ”Muséet Kulbacken och Naturrum En torsdag för tre veckor sedan åkte vi till Muséet Kulbacken. Först åkte vi buss. Sedan tittade vi på blommor som heter krokus. Sen pratade vi med Janne och vi ställde frågor till honom. Det var en spännande och härlig dag. Efter detta jobbade vi ungefär tre lektioner med att läsa, förstå och på olika sätt jobba med gamla elevtexter inom den återgivande genren. Sedan var det dags för ytterligare en lektion utanför skolans väggar. ”Centrum En dag vi gick till stan. Först vi gick till bussen , sen åkte vi med bussen. ”Exkursion i stan Det var en härlig dag !

Inspiration | Skrivguiden Inspirationsguiden kan hjälpa dig att komma igång med att skriva när du kört fast. Här hittar du en samling artiklar med övningar och inspiration, främst för att skriva noveller. Längre ner hittar du även tips och annan motivation. Välj vad som passar dig bäst! Vanliga övningar: Startare – Slumpmässiga uppgifter eller ”förutsättningar” som du kan använda i din novell.Första meningen – Här hittar du en lista över meningar. Kreativa övningar: Tre övningar med böcker – Använd dina favoritböcker till dessa tre övningar som fokuserar på början, mitten och slutet av en berättelse.Bilder – Låt bilder inspirera dig. Tips & motivation: 16 skrivtips från Andrea Vessman – Hobbyförfattaren Andrea Vessman vet vad det där med inspiration innebär. Motivation – Har du tappat lusten? Flödesskrivning – Lär dig om flödesskrivning och låt dig inspireras av dina egna, djupaste tankar! Att skriva med glädje – Skrivguidens intervju med författaren Kim M.

Återgivande genre! | Annas Klassrum I tisdags var vi på resande fot med klass ett. Vi var i Kalmar och gick på Länsmuseet. Idag tog vi tillfället i akt och skrev en återgivande text om detta. Vi började med att titta på vår genrevägg och repetera de olika genre vi jobbat med. Jag berättade att vi gemensamt skulle skriva en text om vår resa till Kalmar och frågade vilken genre det var vi skulle jobba med då. Vi började med att skriva upp hjälpord på tavlan som besvarade frågorna när, var, vem, vad och varför? När texten var klar fick den växa samman med vårt arbete om vokaler. Minskat gap mellan starka och svaga med genrepedagogik När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna. Idag är hon förstelärare och driver det språkutvecklande arbetet på Kvarnbackaskolan i Kista. - Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? frågar Karin Pettersson sina tredjeklassare. - Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke. - Vill du komma och hjälpa mig? Pojken går fram till smartboarden och visar. Karin berättar att det är som att poletten trillar ner hos eleverna när de jobbar ihop och de får stöttning av henne. Den här inlärningsprocessen där elevernas kunskap växer fram genom frågorna som läraren ställer är karakteristisk för genrepedagogiken som är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som syftar till att ge elever en förståelse för texters struktur och ett metaspråk för att diskutera språkets uppbyggnad. Från uträkning till instruktion - Vi kan ha samma bild som vi hade i förra instruktionen.

Related: