background preloader

Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn?

Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn?
Mina senaste inlägg har kretsat kring lässtrategier och läsfärdighet ur olika aspekter. Vi vet sedan tidigare att förskolebarns förståelse av berättelser har ett starkt samband med deras: OrdförrådFörmåga att göra inferenserArbetsminne I en artikel i Reading Research Quarterly (Vol. 49, nr 2, april/maj/juni 2014) presenteras en studie med rubriken ”The Role of Comprehension Monitoring, Theory of Mind, and Vocabulary Depth in Predicting Story Comprehension and Recall of Kindergarten Children” av Strasser och del Rio. Förmågan att göra inferenser styr förståelsen. Att använda bilder för att både träna barn att göra inferenser och bedöma hur de gör sådana är mycket användbart. Det jag främst fick med mig från denna artikel är betydelsen av att vi explicit undervisar i ord och begrepp, att denna undervisning sätter in ord i sammanhang, att det inte är engångsföreteelser utan att vi återkommer till orden och skapar möjligheter för barnen/eleverna att använda orden i praktiken. Related:  Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekarTidig läs- och skrivinlärningSVENSKA

Lässugen Välkommen hem till sexåriga Amanda! Hon klarar det mesta själv. Hon bakar, målar, bygger och leker. UR:s serie Lässugen riktar sig till barn i förskolan och deras föräldrar. För 11 år sedan läste 74 procent av alla svenska föräldrar högt för sina barn en genomsnittlig dag. Lässugen sänds på måndagar kl. 17.45 i Barnkanalen med start 31 mars. Böcker: Eva Röse läser Jag rymmer! TEMA: Locka fram läsaren med lust och lek Tidiga läsare blir smarta tonåringar Den som lär sig att läsa tidigt har längre fram i livet både bättre ordförråd och vassare logiskt tänkande. Den som däremot har det tufft med läsningen vid sju års ålder gör senare sämre ifrån sig på olika intelligenstester. Det skriver brittiska forskare i en studie publicerad i tidskriften Child Development. Forskarna har testat 1 890 brittiska enäggstvillingar vid sju, nio, tio, tolv och sexton års ålder. Tvillingarna delade inte bara gener utan även hemmiljö. Forskarna tror att läsförmågan är avgörande för många andra färdigheter. Ett tydligt samband finns enligt forskarna mellan läsförmåga och intellligens. Anders Foto: Istockphoto

Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Inom läsforskningen är man internationellt någorlunda överens om att nybörjarundervisningen ska vara strukturerad, genomtänkt och innehålla ett visst mått av phonics (förstå sambandet mellan språkljud och bokstav). Den internationellt kände läs- och bedömningsforskaren John Hattie från Nya Zeeland menar att en lärare som använder sig av helordsmetod (whole language) i sin nybörjarundervisning måste vara minst tio gånger så skicklig som en lärare som använder sig av phonics (ljudmetoden).

Öjaby skolbibliotek - Boksamtal För att samtala om böcker med eleverna krävs oftast en hel del förberedelse. Givetvis fungerar även de spontana samtalen men ibland vill man ha frågor att utgå ifrån och förslag på arbetssätt och uppgifter kring boken. Här finns länkar till förlag som har egna lärarhandledningar till sina böcker, lärarhandledningar gjorda av pedagoger och bibliotekarier som jag har hittat via nätet, samt det material jag som skolbibliotekarie själv har arbetat fram. Generella frågor för samtalsledaren. Några av Alma-pristagarna.Alvina förlag gör riktigt bra och genomarbetade lärarhandledningar till sina böcker som ofta är ämnesövergripande.Bonnier Carlsen har ett lärarrum med lärarhandledningar. Läsnycklar och handledningar av skiftande karaktär. Bilderböcker Glöm inte att bilderböcker med fördel kan användas långt upp i åldrarna. Främst lågstadiet (Hcf) Främst mellanstadiet (Hcg och uHc) Länkar är en färskvara.

Skrivarskolan | En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Modeller för tidig läs- och skrivundervisning Sylvana Sofkova Hashemi, Peter Andersson och Katarina Cederlund De tre klasserna har olika språkliga förutsättningar, men även tillgången till teknik ser olika ut. I den ena klassen delar eleverna på bärbara datorer, och där har alla svenska som andraspråk. I den andra klassen har alla varsin bärbar dator och i den tredje har alla varsin ipad. Dessa båda klasser har en tvåspråkig elev respektive en elev med svenska som andraspråk. Tre modeller för digital läsning och skrivning Den brittiske forskaren Guy Merchant beskriver tre olika modeller för digital läsning och skrivning: den sekventiella modellen, den parallella modellen och den integrerade modellen. − Modellerna innebär skilda sätt att se på förhållandet mellan analogt och digitalt skrivande. Den sekventiella modellen används i klassen där alla elever har en bärbar dator. Klassen där eleverna delar datorer arbetar enligt den parallella modellen. Klassen där alla har Ipads arbetar efter den integrerade modellen.

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version. Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas!

Språkutvecklande appar i förskolan På Skolverkets webbsida kan man läsa att barnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande för deras språkutveckling. Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt sättet att prata påverkar också. Råden nedan från Skolverkets webbsida är säkert inga nyheter för dig men ibland kan det vara bra att bli påmind och få stöd och råd i planeringen av förskolans verksamhet. Det finns en uppsjö av språkutvecklande appar för förskolan i AppStore. Några av apparna kostar pengar andra är gratis. Sök med Lola OrdförståelseHitta barnen ABC-boken där varje bokstav representeras av en bild och ett rim. Har du fler tips på språkutvecklande appar för förskolan eller erfarenheter eller tips du vill dela med dig av kommentera gärna inlägget:) Sharing is Caring Relaterat QR-koder utvecklar lärandet i förskolan, del1 Jag gillar enkla, inspirerande, digitala verktyg som ger barn möjlighet att lära på egna villkor. I "Allmänt" Goda exempel: QR-koder i förskolan

LegiLexi Träna bokstavskunskap genom detta roliga bingospel. Låt eleverna skapa egna bingobrickor eller använd de redan färdiga brickorna. Finns i olika svårighetsgrader! Beskrivning Skriv ut bingobrickorna och dela ut en till varje elev (eller låt dem jobba i par). Välj bokstäver slumpvis eller låt eleverna dra lappar med bokstäver ur tex en påse. Lätt nivå: Använd Bokstavsbingo_1, denna innehåller de 10 mest använda bokstäverna. Medelsvår nivå: Använd Bokstavsbingo_2, denna innehåller de resterande 18 bokstäverna. Svår nivå: Använd Bokstavsbingo_3, som innehåller alla bokstäver, eller Bokstavsbingo_DIY, där dina elever kan skapa egna bingobrickor. Bokstavsbingo 1, brickor.pdf Bokstavsbingo_2, brickor.pdf Bokstavsbingo_3, brickor.pdf Bokstavsbingo-diy_bricka.pdf

Språkutveckling via en bilderbok Jag och elever i årskurs F-5 har börjat jobba med Astrid Lindgrens magiska bok Allrakäraste syster. Första lektionen samlades vi alla framför cleverboarden och samtalade kring bokens framsida. Först turades vi om att berätta vad vi såg; ”Jag ser två flickor”, ”Jag ser blomsterkransar”, ”Jag ser ett slott” osv. Gör alla elever delaktiga.Bidrar till att alla kan delta på sin nivå. Sedan gick vi vidare med att berätta om vad vi trodde eller tänkte utifrån bilden. Vi får höra att tankar och gissningar kan vara olika, och att det är okej.Vi tränar oss på att förklara våra åsikter. Sedan började jag högläsa, medan jag visade bokens illustrationer på cleverboarden. Redan texten på första sidan väckte många frågor, t.ex varför Ylva-Li sprang iväg och gömde sig när hon var nyfödd, hur hon kunde göra det när hon bara var en liten bebis och varför mamma och pappa inte tycker om Barbro. Andra lektionen började vi med att återberätta vad som hade hänt tidigare och fånga in det viktigaste.

Activity Cards - Individual Child This information is also available in: Spanish The 36 Get Ready to Read! skill-building activity cards are fun, engaging, child-friendly early literacy activities to try with 3- to 5-year-old children. They’ll give you new ideas for bringing literacy activities into your classroom, home, and daily routine. The cards were created with both parents and educators in mind, and they’re free and easy to print. Use a child’s score on the Get Ready to Read! These 36 skill-building activity cards are designed for use with an individual child. Print all 36 individual activity cards. Print individual activity cards, based on skill level. “Beginning” cards are for children who are just beginning to develop the skills needed to learn to read and write. Download Beginning Cards Download Making Progress Cards Download Ready to Read Cards Supplemental materials are available for cards with an *.

Related: