background preloader

Applistan%20jan%202014%20ut.pdf

Applistan%20jan%202014%20ut.pdf
Related:  victoriadahl

Diary of a Wimpy Kid <a href=" target="_blank"><img src=" width="728" height="90" border="0" alt="click here">click here</a> Home > Reading <a href=" target="_blank"><img src="

Gemensam konstruktion: argumenterande text | Verktyg för livet Idag har vi arbetat med den gemensamma konstruktionen kring argumenterande text. Utifrån matrisen vi utformat kring argumenterande texter fokuserade vi på delen där eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att: Därefter fick eleverna ta del av olika fraser som kan vara bra att använda sig av när man ska argumentera. De delades därefter in i två lag som skulle planera för en debatt utifrån två förutbestämda åsikter: Efter att eleverna vässat sina argument var det så dags för den filmade debatten. Jag filmade med paddan och lät ”paddan följa turtagningen i debatten” i syfte att visuellt förstärka argumentationen. Eleverna fick därefter titta på debatten och gissa om det var uppskattat! Efter att vi tillsammans tittat på den filmade debatten skapade vi en struktur för att kunna skriva en insändare utifrån den åsikt eleverna debatterat för. Frida & jag planerar alltid lektionerna tillsammans men vi undervisar oftast i halvklassgrupper.

del 5 När man jobbar med appar i undervisningen finns det två olika huvudtyper av appar. Den första kategorin är de som är väldigt specialiserade och som gör i stort sett en sak. Det kan vara en app som hjälper dig att lära dig glosor i ett språk eller en miniräknare som hjälper dig att få reda på svaret på en matematisk operation (appen myscript calculator ska du testa om du inte gjort det). I del fem av Tips på IKT i Skolan kommer det att handla om appar som lärare och elever kan använda sig av för att synliggöra lärandet samt för att ha digitala genomgångar (som t ex kan användas vid ”flippade” lektioner) som man kan filma. Nedanstående appar finns till iPad. Nearpod (www.nearpod.com/) En app som även går att använda på PC/Mac. Educreations app (www.educreations.com/) En interaktiv whiteboard som kan användas för att spela in det det som sker på skärmen (i programmet) Man kan använda vit/linjerad/rutad/koordinatsystem eller en bild som bakgrund. Är gratis. Kostar 22 kr. Kräver registrering.

Hi tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi Jag ser sociala medier som min största supportbank i mitt arbete. Idag kan jag bjuda tillbaka och imorgon kan det vara jag som behöver hjälp. Det finns alltid någon att fråga och ofta får man svar från fler, och dessutom kan svaren variera så jag själv kan bygga vidare på den, och på så sätt göra den nya kunskapen till min egen. Pixabay.com Idag handlar inlägget om en spännande fråga jag fick från en lärare via mitt nätverk på Facebook. Jag undrar angående en elev med stora läs och skrivsvårigheter samt ytterligare en elev med dyslexi : vilken App skulle du rekommendera när det gäller eng-undervisningen. Jag brinner för dessa elever och deras rätt till utbildning på lika villkor, att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett förutsättningar. ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Jag rekommenderar: Benny

Allt vi säger är sant Köpa appar till elever? Köpa appar till elever kan man göra på olika sätt; i Lysekil använder vi Itunes presentkort eller ännu bättre köp av appar via kreditkort där länk till apparna skickas direkt till respektive padda för nedladdning. Hur du köper appar med hjälp av Itunes presentkort hittar du här: Hur du köper appar till elever med hjälp av kreditkort hittar du här: Om man köper appar till andra iPads med hjälp av kreditkort får mottagaren en länk i iPadens e-postapp som de klickar på och kommer då till App Store. Appen du köpt för att ge bort kommer då att laddas ner och mottagen kommer själv att äga appen och kan uppdatera den vid behov. Kvitto på appköpet kommer till din iPads konto/e-post du angett i din iPad för inköp av appar, (kallas Apple-ID). Relaterade Köpa appar till elever I "Appar" Hur du använder iTunes presentkort? I "Allmänt" DaisyReader i graven och nya appar blommar ut

ladda hem grats app Log into Facebook Avsnitt 7 – Klassikeravsnittet « Bokpodden Bokpodden i samarbete med bokus.com Den här gången är det fokus på klassiker, och boy oh boy, vad vi namedroppar. En del av oss har läst många klassiker, andra… inte lika många. Vi pratar om bra och dåliga, och om vad som överhuvudtaget blir klassiker. Eller borde bli. Vi har även två gäster. Som vanligt är det munck som producerat. Lyssna direkt här: eller ladda hem avsnittet via iTunes. Titlar som vi pratar om i programmet: Stolthet & Fördom – Jane Austen Emma – Jane Austen Svindlande höjder – Emily Brontë Jane Eyre - Charlotte Brontë Den unge Werthers lidanden - Goethe Moby Dick - Herman Melville The bell jar – Sylvia Plath Ringens brödraskap – JRR Tolkien Harry Potter och de vises sten – JK Rowling I am Legend - Richard Matheson Maken – Gun-Britt Sundström Alltings början – Karolina Ramqvist Moment 22 – Joseph Heller En dåres försvarstal - August Strindberg Röda Rummet – August Strindberg Fadren, Fröken Julie - August Strindberg Anna Karenina – Lev Tolstoj Den gamle och havet - Ernest Hemingway

Recension av Pinnacle Studio - Filmredigering 2.0 Användningsområden och funktioner Om du är det minsta intresserad av att göra film på iPad har du troligen provat iMovie för iPad. En nedbantad och lättanvänd lillebror till iMovie för Mac som fungerar bra till det mesta. Enkel klippning med färdiga mallar och trevliga standardinställningar fungerar som en dröm i iMovie och allt är frid och fröjd… tills en dag då du kommer på att du saknar funktioner i iMovie eller önskar att du kunde ändra på den där förinställda textrutan eller klippa bort en bit i mitten där du stakade dig osv. I Pinnacle Studio kan du sätta ihop filmer, stillbilder och ljud som du redan har i din iPad genom att sätta dem efter varandra i en storyboard. Förutom dessa grundfunktioner kommer Pinnacle Studio med en ganska stor uppsättning ljudeffekter, övergångar, titlar (textrutor) och montagemallar för stillbilder som har betydligt fler inställningsmöjligheter och kreativa alternativ än enklare appar. Tänk utanför appen Undervisningens syfte

Länkar, tips, övriga ämnen - Korallens friskola Aktuella rubriker: Sv, SO, NO, Eng, Musik, Blandat, "appar" (även för tillgänglighet/läs-och skriv) Först lite generellt: Barnens bibliotek med bl.a boktips, skrivtips, sagomaskiner, länkar, läsvärt .... Elevspel här finns bokstavsträning, rättstavning, prepositioner I Sebran finns övningar för dig som håller på att lära dig läsa, skriva Bokstavsträning och alfabetet Öva dig på att skriva alfabetet på tid. Öva dig på hur bokstäverna låter. Öva läsning Ordläsning både med gemener och versaler. Här ska du fylla i begynnelsebokstaven. Kort och lång vokal, säkerhet här utvecklar både läs- och skrivförmåga: Vilken vokal? Stavning Öva stavning med webbmagistern. På denna sida kan du göra flera direkträttande övningar. Vill du träna på olika ämnesord kan du göra det här. Ord /grammatik Motsatsord En eller ett? Papunet. Barnkorsord finns på dalix Vad betyder ordet? Göra berätteler Berättarresan är en digital gudie som visar hur du kan göra berättelser med hjälp av bild, musik, film och ljud.. Samhällskunskap:

Språkbruk De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning. Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Konnektivbindningen och den tematiska bindningen har jag behandlat i tidigare artiklar i Språkbruk. Denna artikel ska jag ägna referensbindningen. ”Referensbindning kan sägas vara den allra viktigaste bindningsmekanismen i en text, den bindning som ingen text klarar sig utan” säger Catharina Nyström i sin bok Hur hänger det ihop? Det finns flera olika slag av referensbindningar. En annan huvudgrupp är enligt Nyström bindningar som bygger på semantiskt släktskap. Hon arbetar bäst på natten. Referensbindning kan skapa sammanhangskedjor genom en hel text, när det finns återkommande referenser till samma eller besläktade begrepp. I mitt arbete med att språkgranska läromedel stöter jag ibland på texter där referensbindningen inte fungerar som den borde.

Related: