background preloader

Applistan jan 2014 ut.pdf

Applistan jan 2014 ut.pdf
Related:  victoriadahl

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

Diary of a Wimpy Kid <a href=" target="_blank"><img src=" width="728" height="90" border="0" alt="click here">click here</a> Home > Reading <a href=" del 5 När man jobbar med appar i undervisningen finns det två olika huvudtyper av appar. Den första kategorin är de som är väldigt specialiserade och som gör i stort sett en sak. Det kan vara en app som hjälper dig att lära dig glosor i ett språk eller en miniräknare som hjälper dig att få reda på svaret på en matematisk operation (appen myscript calculator ska du testa om du inte gjort det). Den andra typen av appar är bredare och kan användas till många olika saker/i olika ämnen. Det finns inget som säger att den ena typen är bättre/sämre än den andra utan det beror helt och hållet på vad du behöver använda den till. För utveckling på lång sikt förordar jag dock att man försöker använda appar (och program) som hör till den senare kategorin så mycket som möjligt, då de möjliggör en utveckling och nya infallsvinklar som ger ett mervärde på sikt. Nedanstående appar finns till iPad. Nearpod (www.nearpod.com/) En app som även går att använda på PC/Mac. Educreations app (www.educreations.com/)

tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi Jag ser sociala medier som min största supportbank i mitt arbete. Idag kan jag bjuda tillbaka och imorgon kan det vara jag som behöver hjälp. Det finns alltid någon att fråga och ofta får man svar från fler, och dessutom kan svaren variera så jag själv kan bygga vidare på den, och på så sätt göra den nya kunskapen till min egen. Sharing is caring <3 Pixabay.com Idag handlar inlägget om en spännande fråga jag fick från en lärare via mitt nätverk på Facebook. Jag undrar angående en elev med stora läs och skrivsvårigheter samt ytterligare en elev med dyslexi : vilken App skulle du rekommendera när det gäller eng-undervisningen. Jag brinner för dessa elever och deras rätt till utbildning på lika villkor, att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett förutsättningar. ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Benny

Köpa appar till elever? Köpa appar till elever kan man göra på olika sätt; i Lysekil använder vi Itunes presentkort eller ännu bättre köp av appar via kreditkort där länk till apparna skickas direkt till respektive padda för nedladdning. Hur du köper appar med hjälp av Itunes presentkort hittar du här: Hur du köper appar till elever med hjälp av kreditkort hittar du här: Om man köper appar till andra iPads med hjälp av kreditkort får mottagaren en länk i iPadens e-postapp som de klickar på och kommer då till App Store. Kvitto på appköpet kommer till din iPads konto/e-post du angett i din iPad för inköp av appar, (kallas Apple-ID). Relaterade Köpa appar till elever Att köpa appar till iPad/iPhone/iPod touch utan att ha ett kredit/betalkort kopplat till sitt Apple-ID är väldigt enkelt med hjälp av iTunes-presentkort. iTunes-presentkort går att köpa på lite olika sätt,… I "Appar" I "Allmänt"

Log into Facebook Länkar, tips, övriga ämnen - Korallens friskola Aktuella rubriker: Sv, SO, NO, Eng, Musik, Blandat, "appar" (även för tillgänglighet/läs-och skriv) Först lite generellt: Barnens bibliotek med bl.a boktips, skrivtips, sagomaskiner, länkar, läsvärt .... Elevspel här finns bokstavsträning, rättstavning, prepositioner I Sebran finns övningar för dig som håller på att lära dig läsa, skriva Bokstavsträning och alfabetet Öva dig på att skriva alfabetet på tid. Öva dig på hur bokstäverna låter. Öva läsning Ordläsning både med gemener och versaler. Här ska du fylla i begynnelsebokstaven. Kort och lång vokal, säkerhet här utvecklar både läs- och skrivförmåga: Vilken vokal? Stavning Öva stavning med webbmagistern. På denna sida kan du göra flera direkträttande övningar. Vill du träna på olika ämnesord kan du göra det här. Ord /grammatik Motsatsord En eller ett? Papunet. Barnkorsord finns på dalix Vad betyder ordet? Göra berätteler Berättarresan är en digital gudie som visar hur du kan göra berättelser med hjälp av bild, musik, film och ljud.. Samhällskunskap:

6 - Bridget wins the lottery (Extr@) –[Multimedia-English videos] TagsAdvanced A cool TV series, a funny sitcom, and an English course, all wrapped in one single package to make Extr@, the perfect way of learning natural English having fun.SEE THE OTHER EPISODES HERE !Do extr@ activities hereAnnie and Bridget share a flat. Their next-door neighbour Nick is a disorganized, humorous macho fellow. This is the story of Bridget and Annie, who share a flat in London, and the boys next door, Nick and his friend Hector from Argentina. + Official - Cool © Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || M-E widgetsInfoPrivacyTerms of useContactAbout why?

Elever som pratar grammatik – lärande på djupet | Mias klassrum Så har jag ännu en gång kört på samma koncept för grammatik, inspirerat av Dylan Wiliam, fast den här gången på engelska. Vilka härliga samtal det blir, eleverna emellan! Grundupplägget är att de får börja med några flervalsalternativ. Vilken mening av dessa fyra är korrekt? Därefter följer en mening som ska översättas från svenska till tyska. Slutligen får en från varje grupp skriva gruppens variant på tavlan, varpå vi ser vilka skillnader som finns och jag som lärare kommenterar och korrigerar eventuella fel. Som lärare behöver jag inte rätta något efteråt, men jag måste lägga lite tanke på mina exempel. Här hittar du den presentation jag använde för år 9 i engelska.

Love & Romance, 8-9 Myspace Quotes Graphics NB! This theme uses a new feature for vocabulary practice 1:1. The teacher can register their classes in order to follow the students’ progress, but this is not necessary. The students can study the vocabulary list, but to practise the words they need to log in. Warm-up “Kiss Me” (3:35) This Is What Happens When You Ask 8 Teen Couples To Kiss On CameraKinetic Typography – Love Is (0:40) Definitions of love spoken, with script Music Devotion (1:30) A ballad by Randy Travis, which portrays people from all walks of life showing their commitment to the ones they love. Background Love and Romance An informative, well-balanced article about romantic relationships. Vocabulary Words of Love Let students mark how many they already know. Lesson Plans Maybe A lesson plan based on a short film from Film-English.com.Sad music helps mend broken hearts A short reading/listening text with various activities to last a whole lesson or more from Breaking News English. Reading Love is..

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Is "Have Got" Acceptable English? Today’s topic is whether the phrase “have got” is good English or not. And now, Bonnie Trenga (author of this week's show) answers an e-mail from a listener, Lee, who says, “A pet peeve of mine is the frequent use of the ‘have got’ phrase, such as ‘I have got a [something or other]’ or ‘I’ve got a [something or other],’ when ‘I have a [something or other]’ is completely sufficient.” We all have phrases that bother us. Added Emphasis The phrases “has got” and “have got” are somewhat informal and are often contracted, as in “He’s got” and “They’ve got.” American English Versus British English How often you use “have got” instead of “have” depends on where you’re from. Obligation “Have got” also has another meaning: to indicate necessity or obligation. This show was written by Bonnie Trenga, author of The Curious Case of the Misplaced Modifier, who blogs at You can reach me, Grammar Girl, on Facebook or Twitter. References Garner, B.

Related: