background preloader

Digitala läromedel för grundskolan

Digitala läromedel för grundskolan
Related:  Matematik

bråktal på tallinje 2 word via YouTube Capture. Detta är en film från www.webbmatte.se där du utöver filmer hittar förklaringar och övningar för allt centralt innehåll för åk 6-9 i ämnet matematik. Sajten ...Tallinjen för positiva och negativa tal. MatteSvenne - Procent, decimal och bråkform. Addera och subtrahera bråk med samma nämnare.Fyra räknesätten med bråk . En film som förklarar hur man omvandlar mellan bråkform och decimalform.Gör uppgifter till filmen på: Titta noga på kopplingen mellan decimalerna och bråk.Fler videolektioner se Animera Mera är ett filmprojekt som utgår ifrån FN's konvention om barnets rättigheter. Matematik 1b.Så här räknar du decimaltal med kort division.MatteSvenne - Talföljder 2.En kort genomgång av hur man använder decimaltal i längdmätning.MatteSvenne - Lästal omkrets och area 2.Mattehjälp subtraktionuppställning 2.WEBSITE: MatteSvenne - Prefix.Matematik 1b. Varför är 2-(-3) = 2+3 ? MatteSvenne - Tal mellan decimaltal. Matematik 1b. Similar Searches

I Love Maths Games 3 Important Skills Needed for Reading Well, to be fair, there are really MORE than three important skills needed for reading. But these three really do build a solid foundation for early {or emerging} readers. As a matter of fact, many of the struggling readers I’ve worked with {we’re talking 2nd-5th graders} struggle with one or more of these important reading skills. *This post contains affiliate links. 3 Important Skills Needed for Reading 1- rhyming words 2- syllables 3- phonemes Now, what exactly do we want kids to do with rhyming words, syllables and phonemes {what are phonemes, any way?}. Rhyming Words Rhyming words are words like rat and cat or even head and red. Playing with rhyming words, especially for young children, can be as simple as integrating easy songs into your routine. Syllables Syllables are the “big parts” in words. Count the number of syllables in a wordCombine syllables to form a word. You can use every day objects, like LEGO DUPLO bricks to count syllables like we did in this post. Phonemes ~Becky

Mattelektioner Under dagens matematiklektion i åk 4 slog det mig igen, våra miniwhiteboards är troligen det bästa vi någonsin köpt in. Billiga och så bra! Idag använde jag dem till att AKTIVERA ALLA ELEVER under en genomgång om vad räknesättet multiplikation innebär. Jag hade en serie bilder/uppgifter som jag visade på smartboarden och eleverna fick i uppdrag att till varje bild eller uppgift skriva den uträkning de skulle välja att göra för att lösa uppgiften. Medan eleverna tänker och skriver jag jag som lärare lätt SCANNA AV hur det går för alla elever och snabbt ge stöttning där det behövs. Till sist en till fördel med miniwhiteboards…MAN SLIPPER EN MASSA KLADDPAPPER! Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen. Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. 1. 2. 3. 4. 5.

Maths Games Min blogg om allt mellan himmel och jord Decembertävling 2014, adventsgåta 1 - Mattebloggen Varje dag från 1:a till 24:e december publiceras en adventsgåta här på mattebloggen. Testa din problemlösningsförmåga och vinn fina priser! Språkval I klassen är det 14 elever som har valt att studera tyska, 8 som valt att studera franska. Delta i mattebloggens decembertävling! (Om formuläret inte fungerar för dig av någon anledning, så kan du skicka ett vanligt mail med svar till valentina.chapovalova@gmail.com) Du har två veckor på dig att skicka in rätt svar. (Till exempel, om du skickar inte rätt svar på tredje försöket (första dygnet), så får du lika mycket om du hade skickat in rätt svar på första försöket med efter drygt två dygn, det vill säga 6,50 poäng.) De personerna som har mest poäng i slutet av månaden vinner priser (böcker eller spel). Håll utkik efter resultattabellen här på bloggen. 0 = senaste svaret var fel Visa lösningen Lösningen kommer om två veckor! Relaterade

Roll the Dice Math Games! Photo Credit: Dice in Dice Available on Amazon While searching for exciting dice I ran across a game that teaches area and perimeter. It was described by G. Sims "Husker" in her review of Dice in Dice on Amazon. She calls it the Real Estate Game. You will need Graph Paper and Colored Pencils. 1. This game is played in pairs. You might also consider laminating a few grids and using dry erase markers instead of colored pencils and graph paper. Matteklubben - Mattebloggen Matteklubben är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Matematiska institutionen (UU) som är till för barn som är bra på matte, men vill ha mer och svårare matte än den som finns i skolan. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och vi fokuserar snarare på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Observera att ditt barn kan gå på Matteklubben endast om ni går i en skola i Uppsala kommun (oavsett om det är en kommunal- eller friskola). Vårterminen 2016 Matteklubben fortsätter under vårterminen 2016, med 6 st. ordinarie träffar under våren och 13 st. träffar för intensivgrupperna. Om du vill ställa ditt barn åk 2-9 i kö till Matteklubben, kontakta valentina.chapovalova@gmail.com. Höstterminen 2015 Åk 2-4 Lektion 5: TopologiLektion 5: Julkluringar Lektion 4: FaktoriseringLektion 4: Blandat om frukt Lektion 3: ÖverhallningarLektion 3: Blomblad Lektion 2: TändsticksproblemLektion 2: Blandade uppgifter Lektion 1: Följder och mönsterLektion 1: Kvadrater

Fun Kids Online Math Games "Sheppard offers everything from early math to pre-algebra. The lessons include interactive activities to practice concepts. Students can shoot fruit, pop balloons, and even play math man (the math version of pac man!). Fractions, place value, money, and basic operations are some of the areas that are covered. Check it out at " --Shannon Jakeman , sjakeman.blogspot.com "Online math games, like the ones that you'll find for free at Sheppard Software, provide a valuable opportunity for children to learn a great deal while they're having fun. It can be very difficult for parents to find productive and worthwhile activities for children on the Internet; however fun online math games do offer a wonderful alternative. This free section of Sheppard Software was written for children. Sheppard Software offers a couple of cute games for the youngest math students.

Related: