background preloader

Mattetips.se - Bra mattetips med övningar, spel, länkar, appar och filmer där man faktiskt lär sig matematik.

Mattetips.se - Bra mattetips med övningar, spel, länkar, appar och filmer där man faktiskt lär sig matematik.

Hands on-länkar Om man via t ex Google söker på ord som hands-on + matematik, laborativ matematik etc får man stora mängder träffar. Tyvärr visar sig många träffar vara ganska innehållslösa med saker/information som är till salu eller i bästa fall referenser. På denna sida samlas länkar med ett konkret och intressant innehåll. Math midway Laborativ matematik i stort format ... En interaktiv utställning. Numicon Omfattande webbplats med det laborativa materialet Numicon. Interactives En amerikansk interaktiv webbplats som kan användas som komplement till laborativt arbete. Mattepussel Mattepussel från Mattelandet i Helsingfors. Hands-On Math Activities For Grades 4–6 Aktiviteter, pdf-underlag och lärarkommentarer sammansatta av Wendy Sawatzky. Math Dance Math Dance är titeln på en bok som innehåller klassrumsaktiviteter där matematik lyfts fram genom olika former av kroppsrörelse. Mattesmedjan Mattesmedjan är en matteskola i Bengtsfors som är uppbyggd, utvecklad och under ledning av Sten Rydh.

Innehåll – Svärds matte På den här sajten har jag samlat några tankar och småfilmer, där jag bland annat beskriver hur man kan använda konkret material i klassrummet. Det hänger ihop med att jag fick i uppdrag att köpa in material till alla klassrum och att jag ville förklara hur jag tänker kring hur man kan använda detta för mina arbetskamrater. Efter ett tag så modifierade jag sidan och la till även annat som jag sysslar med i matematikundervisningen på lågstadiet. Innehållet blir då mer användbart för flera. Jag blir bara glad om jag kan hjälpa någon, men också om någon tar kontakt och kommer med idéer! Jag har tänkt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 för år 1-3. Mina tankar kring matematikundervisning på lågstadiet handlar om min önskan att hjälpa alla mina elever till att tycka om matte, att de ska vilja lära sig mer för sin egen skull. Det är förstås önskvärt att alla når kunskapskraven och gärna långt mer än det, och att vi i Sverige inte halkar efter i jämförelse med andra länder.

Free Worksheets and Printables for Kids Our worksheets help kids explore topics, practice skills, and build knowledge. Our worksheets address skills in a variety of ways, from puzzles to mazes to letter and picture matching. Download and print any worksheet for free. Don't know where to start? Try our math worksheets, our reading worksheets, or our writing worksheets. Worksheets for kids from Education.com are easy to implement in the classroom, after school or in homeschool environments to build specific skills or improve on an entire subject area like math, reading, science or social studies. Vetamix Att nå ut och nå fram med forskningen Teorier och forskning om lärande och undervisning når i begränsad utsträckning fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan. Det visar flera studier. Som en del i ansträngningarna att nå ut lägger Skolverket till matematik som ett av de bevakade forskningsområdena. I den svenska skolan och det svenska samhället har matematik, som ett av skolans kärnämnen, hög status och skolämnet tillskrivs stor betydelse för landets utveckling och tillväxt. Under det senaste decenniet har flera olika studier (se exempelvis Skolverkets enkätstudie 2001/2002) genomförts om lärares intresse för och utnyttjande av forskningsresultat. Resultatet av studierna konstaterar att teorier och forskning om lärande och undervisning i begränsad utsträckning når fram till dem som arbetar med undervisning och lärande i matematik i praktiken, det vill säga lärarna i skolan. Främja och förbättra elevers matematikinlärning Learning studies och lesson studies

Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Nilsson@ncm.gu.se. Läs en Nämnarentext om Matematikpapper >>, Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora MultiplikationsmaterialTom multiplikationsruta, två mindreTom multiplikationsruta, en störreTvå ifyllda multiplikationsrutor Rektangelformationer för multiplikation

Matematikundervisning.se Paper Models of Polyhedra Matematik Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Hur skulle jag då göra detta begripligt för eleverna? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område. Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se

Matematik Idag har vi haft nya mattestationer. Vi har jobbat vidare med upprepade additioner med BeeBots och att träna på subtraktion i NOMP. Två stationer var nya för eleverna. Tomma tallinjen… Läs mer En grupp har matte hela förmiddagen. Läs mer Nu har det blivit full aktivitet på vår skola! Läs mer Så var inspelningen klar och konverterade till QR-koder. Läs mer Några veckor in på geometri modulen passade vi på att förena arbetet med IKT-inlärningen. Läs mer Idag har vi hunnit med mycket spännande saker i skolan. Läs mer Nystart och en möjlighet att i lugn och ro komma igång är bra för alla och främst för eleverna. Läs mer För några dagar sedan hade jag en och samma lektion med 3 grupper. Läs mer Dagens inlägg blir en lektionsplan för lärande om volym. Läs mer För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal. Läs mer

Mattefröken | Ulrika Broman Truls Matte och NO » MA-material Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort Träna multiplikation: Träna multiplikation informationLathund för att träna multiplikationWinnetkakort för att träna multiplikationTalserierFaktoriseraDelbarhetsregler och primtal LikamedDiskutera “=” med eleverna Träna decimaltal:addition med decimaltal MinnesträningBokstavs- och siffersmemory TangramTangrammallLänk till en tangramsajt: Tangrams.ca, Teacher Resources on Line – trol Pappersmallar Länk till en engelsksajt med gratis mallar: MathSphere Free Graph Paper Bloggar Länkar Truls Photography Photography Meta Truls Matte och NO is proudly powered by WordPress

Penningborg Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola

Related: