background preloader

My Favorite No

My Favorite No

http://www.youtube.com/watch?v=Rulmok_9HVs

Related:  johannahallqvistMatteFormativt lärande

En skola med status Välj den prenumeration som passar dig bäst Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. eHBL på pekplatta, smarttelefon och dator. KSF Medias elektroniska textarkiv. Allt innehåll på webbsajten Hbl.fi. Babakus är en app för personer med dyskalkyli Babakus är den första appen i världen som är specialdesignad för dyskalkyliker. Appen är både en träningsmetod och en räknare. Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter. ”Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång. Forskare vill revolutionera skolundervisningen Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem.

Jalusimetoden - Lexikon Lexikon Multiplikation är en matematisk operation som definieras på ett sätt men kan utföras på flera olika sätt. Multplikation av två heltal definieras som upprepad addition. T.ex. betyder "3 multiplicerat med 4" att man ska addera 3+3+3+3. I vardagligt tal säger man ofta "gånger" istället för "multiplicerat med". Med exempelvis "3 gånger 4" kan man mena både "3+3+3+3" och "4+4+4". Att ta fram förhållningsregler för att lyckas med terminens lärande är min in... Första lektionen med eleverna och du vet inte vad du ska göra? Det kanske t o m är nya elever du möter som du inte har någon relation till. Själv möter jag i höst fyra nya nior och en av dem är jag mentor för.

Vi lyfter tillsammans I torsdags när vi arbetade med multiplikationstabellernas mönster kom Emil till insikt om en viktig sak! En grupp har matte hela förmiddagen. Då brukar vi ha olika stationer där vi tränar på olika saker. Idag upptäcker vi multiplikationstabellen med hjälp av BeeBots. Vi programmerar BeeBoten att gå två steg, sätter BeeBoten på tallinjen på golvet och bokför de tal den hamnar på.

Ansträngning Ansträngning Jag läser James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet och vill prova en sak i kapitel 3 ansträngning. Vad påverkar att eleverna vill anstränga sig? Sid 46 Elever anstränger sig när de koncentrerar sig på sitt lärande och inte ger upp: Hur mycket de anstränger sig för att nå ett inlärningsmål beror ofta på hur högt de värderar målet multiplicerat med nivån på deras förväntningar om att uppnå det. Min uppgift blir att hjälpa dem att bli bra på att lära sig. Om jag lyckas med det så kommer de också att inse att de ibland får räkna med att lära sig saker som de inte vill lära sig. Bo Hejlskov Elvéns blogg Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna. Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Det betyder att alla de små eleverna skulle gå under öppningen där sjätteklasseleverna kunde stå och titta och, inte minst, spotta på dem.

Related: