background preloader

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elever: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad

Inkludering utan att specialanpassa för enskilda elever: Minska mängden intryck, öka strukturen och minska stressen i klassrummet.Liten insats, stor skillnad
Diskussionen poppar upp hela tiden, om hur vi tidigt ska hitta eleverna i behov av särskilt stöd. Det är en fin tanke, men kanske en tankevurpa. Tidiga insatser. Jättebra. Men varför inte ta det ett steg till. Struktur, förutsägbarhet och ”less is more” är ett bra sätt att göra livet hanterbart för många barn och unga, inklusive de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, på köpet får alla som är lite omogna, okoncentrerade eller oroliga det mycket enklare och alla barn drar nytta av det. Ordning och reda - I klassrummet kan vi lägga undan det som inte måste vara framme. Tydlig, aktuell och relevant information - Lappar behövs inte bara på skåp och hyllor. Inte bara muntligt en gång - Det finns roliga små manicker man kan läsa in ett meddelande på, sen bara trycka på den, så läser den upp det t.ex dagens rastkompis, dagens mat, kom ihåg till i morgon. Återkommande struktur - På whiteboarden är det bra om man har en återkommande struktur. Lugn - Tänk på inredningen.

Appar för studenter med till exempel adhd som behöver hjälp med koncentrationen 1. Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. 7.

Lärarna måste leda Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga. Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. I Skolverkets analyser av ­orsaker till de sjunkande svenska Pisa-resultaten nämns individuella arbetsformer, störande klassrumsklimat, sen ankomst och hög frånvaro, minskat utrymme för helklassundervisning samt komplexiteten i lärares ledningsuppdrag, som några möjliga förklaringar. Detta aktualiserar behovet av ny kunskap och nya begrepp som belyser lärares komplexa arbets­villkor. Uttrycket »lärares ledarskap« hänvisar ofta till »klassrummet«, vilket enligt oss är förlegat. Det är i det didaktiska rummet som lärare leder lärandet för både den enskilda eleven och elevgruppen. Lärare — elev.

Tillägget AppWriter: Utmärkt talsyntes till Google Chrome Det är många skolor som köper in Chromebooks till sina elever. Detta är en billig dator som bygger på att eleverna jobbar i det s.k. "molnet". Det finns massor med fördelar av att jobba på detta sätt. Det som många dock glömmer är att de sedvanliga programmen som talsyntes och rättstavningsprogram inte går att installera på Chromebooken på samma sätt som man gjort tidigare på PC och Mac-datorer. För att jobba med Chromebook krävs det att man tänker på ett lite annorlunda sätt. I stället för att installera program på Chromebooken så jobbar man med appar och tillägg (s.k. extensions) som laddas ner från Chrome Web Store. AppWriter CloudAppWriter är ett tillägg som innehåller den nya talsyntesrösten Astrid från Ivona. IKT i skolan, del 19: Hitta appar till iPad som du kan använda i undervisningen Många skolor satsar på att köpa in iPads till eleverna. I Sollentuna kallar vi dem för lärplattor, dels för att markera att de ska användas till inlärning i skolan och dels för att inte förknippa verktygen vi använder med ett visst märke. En lärplatta har ett antal appar förinstallerade när man köper den, men man behöver hitta och installera andra bra appar. Detta är ett arbete som är nog så knepigt, då det i App Store finns över 1 miljon appar. Det finns i huvudsak två sätt att lösa det här problemet: 1. 2. Nedan kommer jag att länka till ett antal resurser på nätet där man kan hitta bra tips på appar! Resurser på svenska: Skolappar www.skolappar.nu/ En svensk sida som testar olika appar och som beskriver hur man kan använda appen samt vilka kopplingar till LGR-11 som finns. Pappas appar www.pappasappar.se En liknande tjänst som skolappar, men som riktar sig till förskolan och föräldrar. Facebookgrupper iPads i förskolan och skolan www.facebook.com/groups/paddagogik/ Facebooksida Pearltree

APPS For more apps connected to English, please visit Skolappar and Kunskapsplattan! Here is a compilation of 25 iPad Apps for Learning Spelling Scroll down for more iPad apps! Apps for iPhone (iTunes Store) Google Translate - translate words and phrases between more than 50 languages using Google Translate for iOS. For most languages, you can speak your phrases and hear the corresponding translations. New Oxford American Dictionary - With more than 350,000 words, phrases, and senses, and hundreds of explanatory notes, this dictionary provides the most comprehensive and accurate coverage of American English available. Wordbook English Dictionary & Thesaurus - professionally recorded pronunciation for every single entry, word origin information, built-in spell checker with pop-up spelling suggestions, user’s bookmark and note management, unmatched sounds-like and wild card search and a powerful word puzzle solver. Norstedt’s English Dictionary Pro with 276.000 words and phrases. English is Easy.

Meraki - Cloud Managed Networks that Simply Work Centralized Cloud Management The Meraki dashboard enables secure monitoring and management of all of your mobile devices from anywhere in the world. Network Settings Deployment Define and deploy network settings such as wireless connectivity, security, and remote VPN access to all your managed devices at once. Device Location Find lost or stolen devices with integrated real-time location data via GPS, WiFi, or IP address. App Deployment Easy deployment and maintenance of free, paid, or Enterprise mobile apps. Remote Troubleshooting Automatically monitor devices 24×7 via the cloud. Device & Data Restrictions Protect devices and their data, control their usage with fine-grained policies, and restrict access to features such as the app store, gaming, and content. Rapid Provisioning Download the app from the Apple or Google App Stores to enroll a device, or streamline adoption by using Systems Manager Sentry to ensure mobile devices are enrolled in MDM before joining your wireless network.

Nyskapande skolteknik hindras av PUL - Lin Education Enligt internationella mätningar tillgodogör sig inte svenska elever kunskaper i samma takt som elever i andra länder – om nu mätandet av kunskaper ens är möjligt. Samtidigt pågår en kunskapsrevolution i det övriga samhället. Information som förr tog dagar eller veckor att hitta, är i dag sekunder bort. En viktig anledning till att skolorna nu halkar efter är den föråldrade personuppgiftslagen, PUL. Molntjänster olagliga Lagen säger exempelvis att kunden (läs skolan) måste kunna ha full kontroll över var all information lagras. Samtidigt har en hel värld av banbrytande interaktiva verktyg i molnet utvecklats för undervisning, som också börjat ta sig in i de svenska skolorna. Datainspektionens ord gäller Men i dag är det alltså osäkert om man har rätt att bedriva den här typen av undervisning. Lagen måste anpassas Integritet är en viktig fråga. Men även lagen måste anpassas till dagens samhälle. Karl Alfredssonutvecklingschef Lin Education Tinga Tenggrenrektor F-6 Kronan, Trollhättan stad

Acapela Box : create your text to speech messages 1. Your Acceptance of Terms Welcome to the Acapela-Box Website. The following Terms of Service (“TOS”) are between you and Acapela Group and constitute a legal agreement that governs your use of the Acapela-Box Website (referred to as the “Service”). Legal Authority To use and/or register for the Service you must be: a) of legal age to form a binding contract with Acapela Group, and b) cannot be a person barred from receiving the Service under the laws of the country in which you reside or from where you use the Service. Changes to this Agreement Acapela Group may update or change these TOS from time to time and recommends that you review the TOS on a regular basis. 2. Acapela-Box Acapela-Box is a service that provides a conversion of your text into speech by using the Acapela Text to Speech technology. Your personal account will give you access to the log of your file creation and your payment history. Changing the Service Feedback Limitations on Use Limitation on Rights on Audio-Files Support

Related: