background preloader

Angela Lee Duckworth: The key to success? Grit

Angela Lee Duckworth: The key to success? Grit

http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit

Related:  GRITTeaching - EnglishmatteskolaPedagogik

Grit = SISU = Uthållighet = Framgång - Kvartssamtal.se Filmen och övningen som eleverna gör i denna video är inte särskilt märkvärdigt. Det är många lärare i Sverige som jobbar med elevernas sociala utveckling. Om det är något som är nytt är det att forskningen tycks poängtera ”grit” eller ”sisus” betydelse för att lyckas i skolan och i livet. Strategier – en viktig grund att stå på Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says.

Roliga mattegåtor » Mattebloggen Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror). Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1. Vad har hänt med elevens inre driv? »Kan barnen säga nej om de inte vill? Hur tvingar man dom?« Gästinlägg av Karl Harmenberg om ”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”, DN Debatt 22 mars Följande utmärkta gästinlägg är skrivet av nationalekonomidoktoranden Karl Harmenberg vid Institute for International Economic Studies. Jag ser gärna fler gästinlägg, så länge de håller samma höga kvalitet och seriösa ton som Karls inlägg. Vill du skriva ett gästinlägg så hör av dig hit. Jag har berört ämnet relativism i flera tidigare inlägg; bl a här och här. På DN Debatt 22 mars skrev Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i en ambitiös artikel att den ”postmoderna sanningsrelativismen har infekterat det offentliga samtalet”. För att visa detta väljer de tre exempel.

ceciliabergentz I och med vårt projekt ”Mer energi i Hummelsta” så har all personal gjort ett GRIT-test. Detta har även eleverna gjort tillsammans med sina föräldrar. Jag kände inte till grit innan jag blev tillfrågad om jag kunde översätta skalan från engelska till svenska. Inte heller då, satte jag mig in i vad det egentligen var. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Ladda ner Tal i farten — LukiMat Starta Tal i farten Starta Tal i farten direkt genom att klicka på länken nedan. Då laddas installationsprogrammet upp som sparar och installerar den nyaste versionen av spelet på din dator. Efter installationen är det inte längre nödvändigt med internetuppkoppling. Men om datorn är uppkoppad till internet kontrollerar spelet automatiskt om det finns nyare versioner av spelet och uppdateringar i så fall. Uppdaterad version 2.3.7 (16.11.2011) 12 – Utvecklingssamtal Avsnitt 12 av Skolsverige handlar om utvecklingssamtalet. Denna administrativa puckel i lärares arbetsbörda som också mycket väl kan vara det kraftigaste verktyget vi har i strävan att göra skolan bra, lärorik och meningsfull för alla elever i våra klassrum. Hur gör vi dem bättre? Multitasking gör dig dummare än marijuana Du vill vara effektiv och hinna med mer. Därför chattar du med en kollega samtidigt som du har koll på mejlen, läser en rapport och skriver en text. Men multitasking är inte möjligt. Du kan bara koncentrera dig på en sak i taget.

Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Praktiskt prov i geometri Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test. Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören.

Related: