background preloader

Roliga mattegåtor » Mattebloggen

Roliga mattegåtor » Mattebloggen
Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror). Obs! Kvadrater i trappan Kvadrater i trappan Vilket är det minsta antalet kvadrater som man kan klippa upp trappan nedan i? Gammaldags klocka Gammaldags klocka En gammaldags klocka slår lika många slag som antalet timmar är när den slår in en ny timme: Till exempel slår den 2 slag om klockan är 2 på dagen eller naten och 12 slag om det är 12 på dagen eller natten... Dvärgar på en bro Dvärgar på en bro 300 dvärgar ska gå över en bro mitt i polarnatten. Två pjäser på en 12-hörning Två pjäser på en 12-hörning En svart och en vit pjäs står i två intilliggande hörn av en 12-hörning. Multiplikationer i en tabell Multiplikationer i en tabell På hur många sätt kan man fylla en 6x6-tabell med 1:or och -1:or så att produkten av talen i varje rad och i varje kolumn blir lika med 1? Bollförrådet Bollförrådet I förrådet till gympasalen låg fotbollar och volleybollar, lika många bollar av varje sort. Bankuttag Öriken

I Love Maths Games Volym och volymenheter (Skolår 9, Geometri) Vi har tidigare lärt oss att vi kan ange volym med hjälp av enheten liter. I många vardagliga situationer är det praktiskt att ange volym i liter, men när vi vill beräkna hur stor en viss volym är, då är det ofta mer praktiskt att utgå från längdenheten meter och beräkna volymen i till exempel kubikmeter (m3 ). I det här avsnittet ska vi undersöka hur vi kan beräkna och ange volym utifrån längdenheten meter, och hur vi kan översätta sådana volymer till enheten liter. Detta kommer vi att ha stor användning för i senare avsnitt, då vi ska undersöka volymen av vanligt förekommande figurer, såsom rätblock, klot och pyramider. Volym och enheten kubikmeter När vi talar om volym menar vi hur mycket något rymmer. Hur räknar vi ut att dessa föremål har den volym de har? Tänk dig att du har en låda som har sidan 1 meter, som du kan se i bilden här nedanför. En sådan låda har höjd, längd och bredd. Den här lådan har en basyta, som är ytan nedtill på lådan. Akvadrat=s⋅s=1m⋅1m=1m2 V=1m2⋅1m=1m3 =103dm3= a)

Fun Kids Online Math Games "Sheppard offers everything from early math to pre-algebra. The lessons include interactive activities to practice concepts. Students can shoot fruit, pop balloons, and even play math man (the math version of pac man!). Fractions, place value, money, and basic operations are some of the areas that are covered. "Online math games, like the ones that you'll find for free at Sheppard Software, provide a valuable opportunity for children to learn a great deal while they're having fun. It can be very difficult for parents to find productive and worthwhile activities for children on the Internet; however fun online math games do offer a wonderful alternative. This free section of Sheppard Software was written for children. From the main page parents or children will find a simple and easy to navigate menu featuring the different levels of math games and the various math concepts that are available. Sheppard Software offers a couple of cute games for the youngest math students.

Math Journal Sundays - Factors and Multiples Factors, Multiples, prime and composite numbers, multiplication and division strategies ... this is my FAVOURITE math unit to teach! I absolutely love it! We've been VERY hard at work getting fluent with our multiplication facts for the past few months, so all students can experience success with this unit. This week in our Interactive Math Journals, we made an entry that gave the definition for multiples, LCM, factors, GCF, and prime and composite numbers. Under each flap, we gave the definition and a few examples. For the proof, I gave them a number (36). We also made math posters this week for LCM - I chose a few of the students' individual posters and put them together to make a larger poster. For some other ideas for factors, multiples, and prime and composite numbers, you can check out some of my posts from last year: Hope you're having a wonderful and relaxing Sunday! Jen

Multix | Mattesmedjan Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt. Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Vem kan använda Multix? Multix är helt gratis att använda för alla. PUMPKIN MULTIPLICATION FACTS COLORING SHEET FREEBIE <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> ABOUT US | BLOG | FAQs & HELP Not a member? Your shopping cart is empty Pumpkin Multiplication Facts Coloring Sheet Freebie 4,029 Downloads Subjects Math, Basic Operations Grade Levels 3rd, 4th, 5th, Homeschool Resource Types Fun Stuff, Printables, Math Centers Product Rating PDF (Acrobat) Document File Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing. 0.35 MB | 1 pages Have fun during fall while practicing the multiplication facts with this pumpkin patch coloring sheet. Total Pages Answer Key Teaching Duration Report Copyright Infringement Average Ratings Overall Quality: Accuracy: Practicality: Thoroughness: Creativity: Clarity: Total: 19 ratings Comments & Ratings

Perimeter/Area Activity Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Maths Learning: Learn about Place Value of the Digits in a Number Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer. Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs.

Math Games Mobile - HOODA MATH - Math Games for iPad

Related: