background preloader

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier

http://vivas.us/i-promise-that-this-japanese-multiplication-technique-will-make-math-way-easier/

Related:  MatteSkolan

”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan En fråga om styrning. Länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken Här kommer blandade pinterest-tips för hur man kan jobba med talet 10 och tiokompisarna i matematiken! #matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar I Lgr 11 står det i syfte om matematikundervisningen: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. I kunskapskraven för årskurs 3 i matematik kan vi läsa: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

”Lärande handlar om att bygga relationer” ”Ska du bli lärare? Stackare!” fick Anne-Marie Körling höra när hon sökte till lärarutbildningen. Själv tycker hon att yrket är fantastiskt, trots den negativa bild av skolan som finns. Tänk att nästan varje dag få vara med om en äventyrsresa som för dig in i språkets, matematikens, kemins, historiens eller konstens underbara tillvaro – och att få resa ut i världen under lektionerna i geografi eller samhällskunskap. Ibland inträffar en liten grundstötning, men för det mesta flyter allt på.

Planeringar till Eldorado åk 3 Jag har i flera år arbetat med läromedlet Eldorado i matematiken. För att hjälpa eleverna att synliggöra deras lärande har jag gjort planeringar och matriser till alla kapitel. Jag har haft åldersblandade klasser med åk 1-3 de senaste åren så jag har använt varje årskurs planeringar varje år. Första tecken på mer vetande än tro? - Per Kornhall I går presenterade vår nya minoritetsregering sina satsningar på skolan. Jag läste dem som hastigast i går kväll och när jag vaknade på morgonen i dag var de det första som fanns i mina tankar. Och det med ett ganska stort mått av tillfredsställelse måste jag säga.

Eleverna har rätt att klara vardagsmatten Elever i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematik har länge varit en förbisedd grupp i svenska skolan, anser Ann-Louise Ljungblad. – Det finns väldigt lite svensk forskning och det finns ingen konsensus kring problemen. Det innebär att få lärare har kompetens att upptäcka och arbeta med dessa barn, säger hon. Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra.

Få lärare viktigare än behöriga lärare Det ligger på Skolinspektionen att granska om skolor har obehöriga lärare. Utgångspunkten är att lärare ska vara behöriga för de ämnen och årskurser de undervisar i. Finns det obehöriga lärare på skolan tittar Skolinspektionen på vilken typ av anställningsform läraren har. Därför skolkar eleverna Anne-Sofie Strand är lärare och doktor i socialt arbete. I sin doktorsavhandling ”Skolk ur elevernas och skolans perspektiv” har hon bland annat intervjuat 90 ungdomar med 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro i årskurs 9. Hälften av eleverna började skolka i årskurs 8 eller 9, men efter att ha studerat deras skolhistorik syntes varningstecknen betydligt tidigare. Vissa hade ströfrånvaro redan från årskurs tre.

Spara till tusen -tränar positionssystem och addition. Varje spelare skall ha en tabell som den som finns här nere. Spelet går ut på att komma så närma 1000 man kan utan att komma över 1000. Första spelare slår med tärningen. Hård dom över svensk skola Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt.

Peer Instructions med Plickers. Två engelska ord i den svenska skolan och jag har inte ens engelskan i min årskurs fyra. Det kanske kan kännas lika konstigt som att man jobbar med The Big Five utifrån vår läroplan. Den kommentaren har jag fått från föräldrar och det är ju en intressant tanke.Flipped Classroom är man ju vänt om till flippat klassrum, så vilka ord väljer vi istället för Peer Instructions och Exit tickets?

Related: