background preloader

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way eas...

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way eas...

http://vivas.us/i-promise-that-this-japanese-multiplication-technique-will-make-math-way-easier/

Related:  10 kompisarMattespecialpedagogMatematikMatte

Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken Här kommer blandade pinterest-tips för hur man kan jobba med talet 10 och tiokompisarna i matematiken! Anpassning - PRIM-gruppen Stöd Vid behov kan stöd inför och/eller under provet ges. Stöd får ges på ett sådant sätt att de förmågor som avses bli prövade fortfarande prövas. Stöd kan innebära att elever i läs- och skrivsvårigheter får ytterligare tid på sig att genomföra provet och/eller att de erbjuds provet inläst på cd-skiva.

Praktiskt prov i geometri Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test. Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1.

Planeringar till Eldorado åk 3 Jag har i flera år arbetat med läromedlet Eldorado i matematiken. För att hjälpa eleverna att synliggöra deras lärande har jag gjort planeringar och matriser till alla kapitel. Jag har haft åldersblandade klasser med åk 1-3 de senaste åren så jag har använt varje årskurs planeringar varje år. #matematik #genrepedagogik Att värdera lösningar I Lgr 11 står det i syfte om matematikundervisningen: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. I kunskapskraven för årskurs 3 i matematik kan vi läsa: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Elevbok - PRIM-gruppen Elevbok är tänkt som ett hjälpmedel i konceptet ”skriva för att lära”. Ett tomt häfte eller papper hopsatta i en pärm får utgöra grunden. Syftet är att eleverna ska skriva tankar, ord, begrepp och regler som ska vara en hjälp och struktur för lärandet. Eleverna bestämmer vad som ska skrivas i elevboken, ibland med hjälp av läraren. I projektet har elevbok använts av elever i olika åldrar från skolår 3 till elever i gymnasiet i små och stora grupper. Tanken är att elevboken ska följa eleven och vara en hjälp för eleverna att synliggöra matematikinnehållet men också att gå tillbaka och reflektera. Förbättra undervisningen med nya tankesätt En av mina favoritforskare inom skolvärlden heter Carol Dweck eftersom hon har utmanat mitt sätt att se på intelligens. Jag har ofta sett intelligens som en förutbestämd enhet som kommer med födseln, något som hon kallar ”fixed mindset”. När en person med ett fast tankesätt inte kan lösa ett problem så tänker de ofta att deras intelligens inte räcker till och de accepterar sin begränsning och ger upp. Hon lyfter också fram ett alternativt tankesätt som hon kallar ”growth mindset” där man betraktar intelligens som en förmåga som man kan träna upp. Det innebär inte att alla kan bli lika duktiga eller att alla har samma förutsättningar men alla kan utvecklas och bli bättre. Figur 1 – Mattebetyg

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro. Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. Concept cartoons i matematik Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9. Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp.

Eleverna har rätt att klara vardagsmatten Elever i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematik har länge varit en förbisedd grupp i svenska skolan, anser Ann-Louise Ljungblad. – Det finns väldigt lite svensk forskning och det finns ingen konsensus kring problemen. Det innebär att få lärare har kompetens att upptäcka och arbeta med dessa barn, säger hon. Exekutiva funktioner - flexibilitet "Flexibilitet" står som punkt två i mitt förra inlägg som handlar om vilka exekutiva funktioner - svårigheter som ett barn med npf ofta kämpar med. Nedan finns ett inlägg som jag skrev om barn som är oflexibla/flexibla. Jag kallar dem för "sockertrådsbarn" och "gummibandsbarn". För att hjälpa ett barn som är oflexibelt behöver vi själva vara flexibla och börberedda.

De fyra räknesätten – Väggplanscher Även de fyra räknesätten färgkodas inom montessoripedagogiken. Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se dem från olika håll. Addition, rött Subtraktion, grönt Tio svenska YouTubekanaler med genomgångar i Matematik Om ni inte visste det så Youtube världens bästa TV-kanal med massvis av fantastiska lärare som vill dela med sig! Jag blir glad när jag ser modiga mattelärare som har vågat öppna klassrumsfönstret och sprider sin kunskap ut i cyberrymden. Jag tycker faktiskt att varje lärare borde ha sin egen Youtube-kanal!

Related: