background preloader

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier

I promise, that this japanese multiplication technique will make math way easier
Related:  MatteMaths

Prinskorvar, häxor, chiffer och qr-koder…allt är matematik! Visst är det ljuvligt med inspiration!? Kors och tvärs får jag inspiration av härliga pedagoger på twitter, facebook etc…och det gör att jag orkar lite till…och ändå lite till…fast detta inlägg kommer inte bara vara en lovsång till det utvidgade kollegiet utan kanske inspiration till någon av er som läser detta inlägg. Under veckan som gått har min etta haft elevens val i ämnet matematik. Valen eleverna kunde välja mellan var: Utematte – Räkna med barr! Väg, mät och smaka på matematiken – bla bakning Klurigt och lurigt med matte (min grupp) Så här såg det ut idag: In rusar jag i klassrummet och barnen undrar vad som står på! På det första kuvertet stod det ”först” och på det andra kuvertet stod det ”sedan”…jag öppnade det första kuvertet. Den första qr-koden hette: Matteäventyret: Uppdraget….vi scannade och VIPS! När jag tittade ner igen i kuvertet låg det fyra bilder….på fyra prinsar: Prins Addition, Prins Subtraktion, Prins Multiplikation och Prins Division. Hokus pokus Expecto Patronum

dy/dan Skapligt Enkelt matematiskt Sammanfattning av de sista matematiklektionerna. | Mattefröken Sista delen av matematikundervisningen handlade till stor del om att mäta/jämföra längder och repetition av de olika områden vi arbetat med under vårterminen. Kreativiteten har flödat och elevernas fokus för lärandet har varit tydligt. Vi lyckades! Eleverna fick själva uppskatta sin kunskap utifrån de matriser vi använt oss av. I anslutning till varje matrisbedömning fanns utrymme för att påvisa sin kunskap om man tyckte att det inte framgick av tidigare uppgifter som de hade till hands. När jag gav mig in i arbetet med dessa matriser hade jag inte riktigt vägen klar för mig. Utvecklingen från detta arbete kommer att bli att vi genomför kortare områden där eleverna under själva arbetet mer kan ha sin matris som ett verktyg vilket vi hade när vi arbetade med talen 1-100. Jag lyssnade på Skolsnack med Ann Pihlgren och fick så mycket bekräftat. Som avslut på terminens arbete gjorde vi en diagnos där eleverna stötte på problem.

Math Worksheets | Free Printable Math Worksheets Bra bok, utifrån lgr11 g(Math) for Sheets is now live in the Chrome Store and it can create Forms with Math!! tl;dr version: You can create a google form containing math easily and quickly using g(Math) for Sheets Add-on by using the g(Math) Quick Quiz Creator! Get it here: full version: I am humbled to have such an overwhelmingly positive response to my g(Math) Google Docs Add-on. How do you create a form easily that contains math? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. In the form response destination, each of the question responses in the header row will be blank, you need to manually type in the question you want to use (or use g(Math) to insert the image in that row). Live Form: Response Spreadsheet: Now you can create Google Forms containing math easily!!

New Zealand maths curriculum IXL's maths skills are aligned to the New Zealand National Standards and the New Zealand Curriculum, providing comprehensive coverage of maths concepts and applications. With IXL's national curriculum alignments, you can easily find unlimited practice problems specifically tailored to each learning objective. IXL members receive exclusive access to IXL's national curriculum reports. These comprehensive reports cover everything you need to know about your students' progress, including: A breakdown of the IXL skills that comprise each objective, and how your students are progressing on each. A score that predicts how your class would perform on each of your country's objectives. In addition to generating these reports for your class as a whole, you can view this information for each individual student to help identify his or her personal trouble spots. Parents also have access to curriculum reporting, so that working toward achievement goals can be both an in-school and at-home endeavour.

Dynamic Paper Modes You can create the following: Nets – two-dimensional outlines of three-dimensional shapes, including regular polyhedra, prisms, pyramids, cylinders and cones Graph Paper – coordinate graphs, polar coordinates, logarithmic graph paper Number Lines – including positive and negative coordinates Number Grids – hundreds boards and the like Tessellations – tiling patterns involving triangles, quadrilaterals, and hexagons Shapes – pattern blocks, attribute blocks, and color tiles Spinners – up to 16 sectors, with adjustable sizes How to Use Select the type of image you want from the drop down, enter values for the parameters, and click Add to insert an image into the workspace. Toolbar (from top to bottom)

Mitt Flippade Klassrum | WSQ – praktiska tips efter #Flipcon En utav föreläsningarna jag var på i Pittsburgh hölls av Crystal Kirch, en matematiklärare från Kalifornien, som berättade om hur hon använde sig av WSQing i klassrummet som ett led i att utveckla det flippade klassrummet mot flippat lärande. Crystal är en oerhört karismatisk kvinna, med stor utstrålning, engagemang och hon inspirerade mig inför kommande termin. Tänkte här dela med mig av det som jag tar med mig från hennes föreläsning. Kanske väcker det tankar och inspiration hos dig också :) Så vad står WSQ för? Watch – Eleverna tittar på flippen hemma. Summary – Crystal låter eleverna sammanfatta flippen direkt efter att de sett den. I mitt flippade klassrum har jag hittills mest låtit eleverna dela med sig i helklass, just för att jag ska kunna fånga upp saker som fler elever har frågor kring, undrar över eller är osäkra om de uppfattat korrekt. Question - Här kommer den delen som jag verkligen fastnade för. Tänk hur det ser ut i det traditionella klassrummet. Lärarens uppgift då?

A School Built Entirely Around the Love of Math Getty Prodigies in piano or dance can study at schools like Juilliard to develop their musical or performing arts talent. By contrast, nothing like Juilliard exists for children who show great promise at math. But an ambitious experiment will soon change that: In fall 2015, a small, independent school that’s exclusively tailored for math whizzes will open in downtown San Francisco. Designers of the new, non-profit Proof School intend to provide mathematically gifted youth an intensive and complete education in grades 6-12 that typical schools can’t muster. “They’re going to be involved in math in a really different way, a really exciting and dynamic way,” said Sam Vandervelde, who is leaving his math professorship at St. Proof School will initially open with roughly 45 children in three grades, with plans to grow to around 250 students in a decade. Roots in Math Circle Culture Brown wanted to build a school for kids like his son “that they feel is really meant for them.” Related

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag. Materialen kan med fördel användas som underlag för studiedagar och vid sambedömning. Kommentarmaterial till kunskapskraven del 1 Del 1 är inriktad på: • förmågan att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt • förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Ladda ner materialet Kommentarmaterialen finns endast som pdf och går inte att beställa. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1 Kommentarmaterial till kunskapskraven del 2 Del 2 är inriktad på: • förmågan att föra och följa resonemang. Till den här delen finns stöd i form av två filmer och ett diskussionsunderlag. Ladda ner materialen Se filmen

In Teaching Algebra, the Not-So-Secret Way to Students’ Hearts Teaching Strategies Ed Yourdon/Flickr Education researchers are beginning to validate what many teachers have long known — connecting learning to student interests helps the information stick. This seems to work particularly well with math, a subject many students say they dislike because they can’t see its relevance to their lives. “When I started spending time in classrooms I realized the math wasn’t being applied to the students’ world in a meaningful way,” said Candace Walkington, assistant professor in the department of teaching and learning at Southern Methodist University. “We picked out the students who seemed to be struggling the most in Algebra I and we found that for this sub-group of students personalization was more effective.” Researchers studied a classroom using Carnegie Learning software called Cognitive Tutor, a program that has been studied frequently. Walkington found that students who had received interest-based personalization mastered concepts faster. From her guide:

Related: