background preloader

Rikaproblem

Rikaproblem

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/GU/MMGL10/H12/rikaproblem.pdf

Siffror: Nätverk Matematikern Jo Røislien utforskar nätverkens matematik. Han måste ta reda på om teorin om att ingen i världen är mer än sex led bort från oss håller i verkligheten, och han måste spåra en man han inte känner och som bor ensligt på Vestlandet, bara med hjälp av vänner och bekanta. Det visar sig att Norge är i världstoppen i logistik, och Jo träffar en av dem som har tagit landet dit. Han åker även till Ski gymnasieskola där han utarbetar en hångelkarta över allt pussande som har föregått i avgångsklasserna samt förklarar varför sådan information är guld värd för alla som jobbar med smittsamma sjukdomar. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina.

Inspirationsplats i Matematik Mattelådor för laborativ matematik Filmer med bl.a Karin Kairavuo som berättar och leder en workshop med inriktning på laborativ matematik. Karin arbetar på Mattelandet, en plats för inspiration och stödverksamhet i matematik för lärare och elever i Helsingfors. Matematikinriktningen i Mattelandet bygger på laborativt material och att konkretisera matematiken. Karin är gymnasielärare men på Mattelandet arbetar hon med lärare som undervisar på alla stadier från förskoleklass till och med gymnasiet.

Kängurun Kängurun 2017 Senaste nytt[2017-03-31] Nu finns förra årets Cadet på Persiska (Farsi), fritt tillgängligt att arbeta med. Cadet 2016 Farsi. Förstelärare i Svedala Min syn på problemlösning har förändrats under min yrkestid och speciellt sedan jag för några år sedan gick matematiklyftet. Vi har, i de tre femmorna som jag undervisar i matematik, fasta problemlösningslektioner varje vecka. Problemen har oftast ingen anknytning till det arbetsområde som vi för tillfället arbetar med. Problemlösningsuppgifterna väljs istället utifrån sättet som man löser dem på. Vi arbetar oftast med liknande problem vid två tillfällen efter varandra. Hur elever borde undervisas i matematik Det pratas i olika media mycket om svenska elevers sjunkande resultat i bl.a. matematik och vad det egentligen beror. Skolminister Björklund har infört betyg i åk 6 och vill nu även införa betyg i åk4! Ordning och reda och betyg tidigt är lösningen som ska vända elevers kunskapsutveckling och pendeln har slagit tillbaka igen. Hörde Lars Björklund tala under Matematikbiennalen i Umeå i februari och slogs av hur lite han verkade känna till om aktuell didaktisk forskning i matematik. På mina matematiklektioner vill jag att eleverna är aktiva, pratar matematik och löser olika problem och uppgifter tillsammans för att utveckla sina förmågor i matematik.

Kylarvätska saab 9-5 2,3t Ursprungligen postat av Fredrik / 1941Som sagt, man kan inte till 100% gå efter färgerna. Men generellt brukar den Blå & Gröna färgskalan oftast vara propylen-baserade & Orange samt Röda färgskalan vara etylen-baserade. Men detta är inte hela sanningen, då specifikationerna skiljer sig på innehållet. Finns ingen standardisering på färgerna. Det finns t.ex. även klar/genomskinlig glykol, men den används oftast till andra tillämpningar än i bilar. Så kolla vilken spec. som är rekommenderad & köp rätt produkt.Det är som med motoroljor.

Time Worksheets for Learning to Tell Time Time Worksheets for Learning to Tell Time Here is a graphic preview for all of the time worksheets. You can select different variables to customize these time worksheets for your needs. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass. Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk. 1, men frivilligt i övriga årskurser. Jag har i år en 3:a och i bedömningsstödet finns ett skriftligt prov för höstterminen i åk.3. Dessutom finns provet i olika nivåer, ett för grundnivå, ett för lägre nivå och ett för högre nivå. Mig veterligt är det första gången Skolverket ger oss lärare i åk.1-3 några riktlinjer för hur vi ska gradera våra elevers kunskaper i olika nivåer. Varken kunskapskraven i Lgr.11 eller de nationella proven för åk.3 är ju i dagsläget indelade på det viset.

Matteboken - Hem Mattebloggen - Roligare matematik Matte-rutor för problemlösning. Som vanligt har jag nu gjort om lite för att bättre passa min undervisning… Vi läser mattelyft här på skolan och har för en tid sedan fått ögonen på tankekartan i det materialet. Jag har jobbat på ett liknande sätt tidigare fast mer som ett papper indelat på längden som struktur för att få med allt som är tänkt i problemlösningen. Tanken med det var för att i framtiden ha samma struktur som vi lärare vill att de ska skriva högre upp i åldrarna.

Related:  Matte