background preloader

WSQ – praktiska tips efter #Flipcon

WSQ – praktiska tips efter #Flipcon
En utav föreläsningarna jag var på i Pittsburgh hölls av Crystal Kirch, en matematiklärare från Kalifornien, som berättade om hur hon använde sig av WSQing i klassrummet som ett led i att utveckla det flippade klassrummet mot flippat lärande. Crystal är en oerhört karismatisk kvinna, med stor utstrålning, engagemang och hon inspirerade mig inför kommande termin. Tänkte här dela med mig av det som jag tar med mig från hennes föreläsning. Kanske väcker det tankar och inspiration hos dig också :) Så vad står WSQ för? Jo, WSQ står för watch, summary och question. Watch – Eleverna tittar på flippen hemma. Summary – Crystal låter eleverna sammanfatta flippen direkt efter att de sett den. I mitt flippade klassrum har jag hittills mest låtit eleverna dela med sig i helklass, just för att jag ska kunna fånga upp saker som fler elever har frågor kring, undrar över eller är osäkra om de uppfattat korrekt. Question - Här kommer den delen som jag verkligen fastnade för. Lärarens uppgift då? Related:  MatteFormativ bedömningflippat klassrum

g(Math) for Sheets is now live in the Chrome Store and it can create Forms with Math!! tl;dr version: You can create a google form containing math easily and quickly using g(Math) for Sheets Add-on by using the g(Math) Quick Quiz Creator! Get it here: full version: I am humbled to have such an overwhelmingly positive response to my g(Math) Google Docs Add-on. There are over 5,000 users from over 100 countries in the first 2 weeks! How do you create a form easily that contains math? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. In the form response destination, each of the question responses in the header row will be blank, you need to manually type in the question you want to use (or use g(Math) to insert the image in that row). Live Form: Response Spreadsheet: Now you can create Google Forms containing math easily!!

Den där bedömningen Bedömning är en svår konst. Bygger den på subjektivetet eller objektivitet. Bygger den på relationer och känslor eller på konstruktiv kritik. Dessa ord styrs av hur betraktaren tolkar ordet. Här går hon till storms mot hur bedömningar kan göras och hur fel det blir om man använder värdeord. Bedömning är en svår konst. Källa: Körling, Anne-Marie (2009) - Vägen till skriftliga omdömen. Pareto-baserat lärande för stretchad kunskap | Fleischer Kompetensutveckling Forskning visar att användning av egen dator i en-till-en miljö kan bidra till ytligare kunskaper. Samtidigt bär datorn med sig fantastiska möjligheter till raka motsatsen, nämligen djupare kunskaper. Utifrån ramverket stretchad kunskap presenteras här en av många möjliga undervisningsmodeller för att fördjupa kunskaper med hjälp av egen dator. Modellen tar utgångspunkt i Pareto-principen, även känd som 80/20-principen. Klarläggande av mål med undervisningen Läraren går igenom vad eleverna skall lära sig av de kommande lektionerna med Pareto-baserat lärande. Informationsinsamling Låt oss tänka att eleverna har en uppgift i samhällskunskapen som skall belysa områdena konflikt, krig och demokrati. Paretodiagram Här följer nyckeln i metoden. Brytning av tvärgrupper Nu samlas de elever som arbetat med samma case. Sammanförsel av material I ett sista steg sammanförs nu materialet. Referenser Fleischer, H. (2013). Säljö, R. (2010). Du kanske också gillar detta

50 Education Technology Tools Every Teacher Should Know About Technology and education are pretty intertwined these days and nearly every teacher has a few favorite tech tools that make doing his or her job and connecting with students a little bit easier and more fun for all involved. Yet as with anything related to technology, new tools are hitting the market constantly and older ones rising to prominence, broadening their scope, or just adding new features that make them better matches for education, which can make it hard to keep up with the newest and most useful tools even for the most tech-savvy teachers. Here, we’ve compiled a list of some of the tech tools, including some that are becoming increasingly popular and widely used, that should be part of any teacher’s tech tool arsenal this year, whether for their own personal use or as educational aids in the classroom. Social Learning These tools use the power of social media to help students learn and teachers connect. Learning Lesson Planning and Tools Useful Tools

Flippa med Sveriges Radio ~ Kilskrift Jag sitter och går igenom de skolrelaterade nyheter och artiklar som jag har missat under min tid med instabilt bredband i stugan. Då hittade jag nyss, av en slump, ett lite inlägg som är väldigt intressant för oss som flippar klassrummet. Det måste ha gått mig förbi i den intensiva slutspurten bland nationella prov och betyg. Jag har minst sagt väntat på det här och blev väldigt glad när jag såg att funktionen för Sveriges Radios inbäddningsbara spelare har återinförts och förbättrats. Eftersom Sveriges Radio sänder massor av intressanta program så är det synd att inte använda dom när du flippar ditt klassrum. Personligen älskar jag framför allt både dokumentärerna i P1 och P3 samt Vetenskapsradion, i synnerhet Vetenskapsradion Historia och har länge velat använda programmen på ett smidigt sätt i min SO-undervisning. Det är inte svårare än att du scrollar ner till dela-knappen som finns nedanför inlägget du vill använda tillsammans med delningsfunktionerna för twitter och facebook.

Sammanfattning av de sista matematiklektionerna. | Mattefröken Sista delen av matematikundervisningen handlade till stor del om att mäta/jämföra längder och repetition av de olika områden vi arbetat med under vårterminen. Kreativiteten har flödat och elevernas fokus för lärandet har varit tydligt. Vi lyckades! Eleverna fick själva uppskatta sin kunskap utifrån de matriser vi använt oss av. När jag gav mig in i arbetet med dessa matriser hade jag inte riktigt vägen klar för mig. Utvecklingen från detta arbete kommer att bli att vi genomför kortare områden där eleverna under själva arbetet mer kan ha sin matris som ett verktyg vilket vi hade när vi arbetade med talen 1-100. Jag lyssnade på Skolsnack med Ann Pihlgren och fick så mycket bekräftat. Som avslut på terminens arbete gjorde vi en diagnos där eleverna stötte på problem. Jag tror på vår undervisning mot målen utan lärobok men kanske är det så att vi ska ta in mer uppgifter som är konstruerade på olika sätt för att påvisa hur det kan se ut.

Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning En regnig eftermiddag behövdes för att jag skulle öppna Hanna Stehagens bok ”Språk i alla ämnen” som legat på skrivbordet sedan sommarlovet började. Nu har jag både öppnat den och läst den och blivit så där lyrisk som man bara kan bli när man läser någonting riktigt, riktigt bra. Det är underbart när någon annan sätter ord på ens tankar och på ett mycket enkelt konkret sätt beskriver det man själv vill förmedla med sin undervisning. I bokens första kapitel beskriver Hanna det som utgör grunden i en språkinriktad undervisning. Hanna presenterar också två modeller för planering och genomförande av en språkinriktad undervisning. SIOP lyfter fram vikten av att ge eleverna möjlighet att tala, lyssna, läsa och skriva inom varje område. Den andra modellen som Stehagen lyfter fram är Cirkelmodellen där eleverna genom en tydlig och strukturerad arbetsgång får strategier till det egna skrivandet. # Fas 1 Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper # Fas 2 Studera texter inom genren för att få förebilder

Flipped Classroom -v- Flipped Learning In preparation for my upcoming IB workshop on flipping the classroom, I've been reading everything I can about the benefits of the flip on student learning. One of the best arguments in favor of making the flip has been an article that appeared in the May edition of ISTE's magazine Learning and Leading with Technology by Jonathan Bergmann and Aaron Sams. I'm summarizing parts of this article here as I think it will provide a useful starting point for our workshop participants. To start with Bergmann and Sams argue that the flipped classroom is not simply a new fad - teachers have always assigned reading to be done at home, followed by class periods discussing and developing the understanding of the ideas in the reading. Bergmann and Sams argue that it is not the flipped classroom itself that is the goal, but that this is simply the path that leads to more powerful teaching and learning, which they refer to as flipped learning.

Classroom 2.0

Related:  Flippat klassrum