background preloader

Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan

Multiplikationstabellen - Träna multiplikation - Kunskapssidan
Här kan du träna på multiplikationstabellen i ett pedagogiskt mattespel på nätet. Alla som gått i skolan vet hur jobbig det kan vara att lära sig multiplikationstabellen. Men det kan göras roligare. Därför skapade jag detta mattespel så att elever på ett enklare sätt kan träna på multiplikationstabellen på nätet. Matte kan vara kul om man lär sig det på rätt sätt och som till exempel genom att öva på roliga spel. Tips när du ska räkna multiplikation Tänk på att multiplikation är kommutativ, det innebär att ordningen som du multiplicerar två tal saknar betydelse. Gångertabellen Att träna multiplikation på internet kan hjälpa elever att snabbare lära sig gångertabellen. Träna med Mult.se Det finns många bra sidor att träna multiplikationstabellen online på, en av de mest populära är nog mult.se där många försökt att lära sig multiplikation. Fusklapp för multiplikationstabellen Related:  matematikmatteankistrom

Träna multiplikation med spel 37 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 3. En faktor är 2 som tog 43 sekunder. 38 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 3. En faktor är 2 som tog 32 sekunder. 39 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 3. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 15. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 15. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 14. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 13. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 12. 2 timmar sedan: Någon fick alla rätt på nivå 11. 2 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 12. Kan du räkna gånger och hitta svaret till dessa tal? Välj ett tal bland knapparna ovan. Multiplikation på mattespråk Multiplikation tillhör de fyra räknesätten och man brukar prata om att räkna gånger. Två faktorer gånger varandra ger en produkt: Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad omgång ger 1 kunskapspoäng. Spelinfo Det finns totalt 40 kommentarer om detta kunskapsspel.

Multiplikationstabellen spel - träna gångertabellen Nyhet träna på iPad eller iPhone Detta spel är gjort i Flash och fungerar därför inte på en iPhone eller iPad. Du kan träna multiplikationstabellen på kunskapssidan istället i så fall. Multiplikationstabellen Hur mycket kan du om multiplikation? Detta mattespel finns numera även att ladda ner gratis i Google Play så att du kan träna på multiplikationstabellen i din Android telefon. Multiplikation Multiplikation eller mult om man förkortar det är att ta ett tal ett annat tal gånger. Göra läxorna eller spela spel? Tillhör du de som tycker det är roligare att spela datorspel på nätet än att plugga matematik? Vilken är den billigaste läxhjälpen? Multiplikationstabellen 1-10 Du kan träna på multiplikationstabellen 1-10 eller ända upp till multiplikationstabellen 1-15 om du vill göra det. Mult.se Det finns andra spel om multiplikation på nätet. Ofta när jag ska besöka mult.se så skriver jag multi.se av mistag.

Multix | Mattesmedjan Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt. Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Vem kan använda Multix? Multix är helt gratis att använda för alla. Salter - Oorganisk kemi - Kemi - Träna NO Salter är uppbyggda av positiva och negativa joner. Jonerna hålls ihop av elektriska krafter, jonbindningar. Som fasta ämnen bildar salterna kristaller. Vissa salter innehåller inte bara de negativa och positiva jonerna utan även vatten. Gips (kalciumsulfat) och kopparsulfat är exempel på salter som innehåller kristallvatten. Kopparsulfat som innehåller kristallvatten är blått, men vid upphettning försvinner kristallvattnet, och saltet blir gråvitt.

Multiplikation Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition. Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. När tabellen är automatiserad målar de rutorna på avcheckningsstencilerna (synliggöra lärandet). Multiplikation synliggöra lärandet (word-dok) Multiplikation synliggöra lärandet (PDF-fil) Så här ser vårt arbetsschema ut: Tabellerna 2, 10, 5, 3 och 4… och tabellerna 6-9. Arbetsschema till multiplikationstabell 2-5 och 10 (word) Ändrad 2/12 Arbetsschema till multiplikationstabell 2-5 och 10 (PDF) Ändrad 2/12 Arbetsschema till multiplikationstabell 6-9 ny (word) Ändrad 26/1 Arbetsschema till multiplikationstabell 6-9 ny (PDF) Ändrad 26/1 Alla uppgifter till arbetsschemat är laminerade och finns i tre exemplar. Barnen skriver med overhead-pennor och suddar med wetex-trasa (som är delad i nio bitar). De första lektionerna är det lite ”småkaos” men ge inte upp för sen flyter arbetet på bra. 1. Word-dok 2-3. 4.

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smälla ballonger 1-20 Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Hjälp Nicke nyfiken att räkna kycklingar Klicka på bilden för att spela. Ekorren

Strategi Dagens tal är mycket uppskattat av eleverna. Det kan vara lite krångligt att sätta sig in i reglerna första gången, men när man väl lärt sig är det lätt. Spelet är utvecklande och eleverna lär sig av och tillsammans med varandra. Dagens tal spelar man i lag. Varje lag får en spelplan som finns att hämta här. Förklara reglerna för lagen: * Jag kommer att skriva ett tal på tavlan. När 3 minuter gått är det dags för poängen. Poängen sätts enligt följande: * För varje addition får man 1p * För varje subtraktion får man 2p * För varje multiplikation får man 3p * För varje division får man 4p * Använder ni tal i decimalform får man ytterligare 1p * Använder ni negativa tal får man ytterligare 2p ex. I en ruta skriver ni 0,5 ∙10. I en annan ruta skriver ni 2,5 + 2,5. Vi brukar skriva poängen i en cirkel i rutan, så är det lätt att se poängen när man ska räkna ihop. Nu när eleverna vet förutsättningarna för poängen vill de nog spela en gång till.

Salter – Naturvetenskap.org I artikeln om joner (som den här delvis bygger på) gick vi igenom hur elektroner kan överföras mellan atomer för att de ska uppnå ädelgasskal. Sker detta blir atomerna laddade och upphör att vara atomer. I stället blir de något som kallas joner. Vi avslutade där med att titta på vad som händer, när natrium reagerar med fluor och bildar natrium- och fluoridjoner enligt modellerna nedan: Litiumjonerna och fluoridjonerna är exempel på joner med motsatt laddning. Litiumjonen är positivt laddad och fluoridjonen är negativt laddad. Låter man tillräckligt många litium- och fluoratomer reagera kommer de att bilda ett stort nätverk – en så kallad kristall – där varje positiv litiumjon omges av sex fluoridjoner och vice versa (se modellen till höger där litium motsvaras av lila bollar och fluor av gulgröna). Jonerna som har förenats är ett exempel på en kemisk förening (läs mer om det begreppet i artikeln i menyn till vänster). Den kraft som håller ihop en saltkristall kallas jonbindning.

Magister Evas matteblogg Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 POJKAR och FLICKOR (dubbelt, totalt)BLOMVASEN (dubbelt, totalt)KULPÅSEN (fler än, totalt)ANNAS MYNT (värda, mynt)BARN PÅ LED (början, slutet, ordningstal)VILKA ÄR TALEN? Talområde 20-100 Talområde >100 PLANKAN (division, bild) Tal i decimalform VATTENGLASET (fullt, halvfullt, hg)

wikiwand Koksalt i närbild Kopparsulfatkristaller Salter eller jonföreningar är jonbundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner sammansatta så att nettoladdningen blir neutral, det vill säga noll. Exempel är natriumklorid NaCl (koksalt) som består av katjonen Na+ och anjonen Cl− och kalciumfluorid CaF2 som består av katjonen Ca2+ och anjonen F−. I det senare fallet krävs två fluoridjoner per kalciumjon för att nettoladdningen skall bli noll. bestå av en enskild atom som fluoridjonen F− eller av flera atomer som sulfatjonen SO42−vara oorganisk som natriumjonen Na+ och kloridjonen Cl− eller organisk som acetatjonen CH3-COO−. En lösning av salt i vatten utgör en elektrolyt, dvs lösningens joner kan leda elektricitet, något som för övrigt även smälta salter kan göra. Bildning Salter kan bildas på följande olika vis: Historik Historiskt har definitionen på salter varierat under kemins utvecklingsskeden. Typer av salter Källor Noter

Matteva-webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen – IKTsidan Matteva är en webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen. De flesta applikationerna är gjorda i Flash vilket passar dator bättre än iPad. Vill du trots det testa på iPad? Öppna adressen i en app som kan hantera Flash som till exempel appen Puffin Free Här är en bild på vad du kan hitta där: Smart funktion: Om du finner ett kuvert på sidan där eleven utför övningen, kan eleven maila dig resultatet efter de övat genom att klicka på kuvertet. Fler förklaringar finner du här: Relaterat Läs och skriv på iPad Läs och skriv Första utkastet:) uppdatering kommer Den digitala tekniken kan göra inlärningen i skolan mer tillgänglig, men det fungerar inte utan pedagogens kunskaper om lärande. I "Allmänt" Rim i förskolan och i de yngre åldrarna Jag har fått en fråga om det finns appar för iPads för att öva rim i förskolan och i de yngre åldrarna.

Här pluggar du matematik! Batterier En sammanslutning av leksaksfabrikanter har tagit fram egna batteribeteckningar som man iblandkan se i leksakers bruksanvisningar. I detta system är A = D (R20, LR20), B = C (R14, LR14),C = AA (R6, LR6), D = 9V (6F22, 6LR61), och E = AAA (R03, LR03). Uppladdningsbara batterier av typen Ni-Cd (nickel-kadmium) var tidigare vanliga, men har nästan heltersatts av mer miljövänliga Ni-MH (nickel-metallhydrid) -batterier. Nickel-kadmiumbatterier säljs dockfortfarande i begränsad omfattning, och har IEC-beteckningar som börjar med KR, t.ex. KR6 och KR14,eller är märkta NiCd eller Ni-Cd. Cellspänningen är 1,2 Volt, precis som hos Ni-MH -celler. Det uppladdningsbara Ni-MH -batteriet med samma mått som vanliga 9-voltsbatterier har oftast enspänning på 8,4 Volt, ibland 9,6 Volt. Kvicksilveroxidbatterier (ej att förväxla med silveroxidbatterier) får enligt Batteriförordningen,SFS1997:645 med senare ändringar, inte längre säljas.

Related: