background preloader

Salman Khan: Let's use video to reinvent education

Salman Khan: Let's use video to reinvent education
Salman Khan talks about how and why he created the remarkable Khan Academy, a carefully structured series of educational videos offering complete curricula in math and, now, other subjects. He shows the power of interactive exercises, and calls for teachers to consider flipping the traditional classroom script — give students video lectures to watch at home, and do "homework" in the classroom with the teacher available to help. This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education

A norvég oktatás egy magyar tanár szemével - Hello Magyarok! Az iskolarendszer A következőkre jöttem rá eddigi ittlétem folyamán: az általános iskola hét évig tart, ezt vizsga követi, ez alapján kerülnek be a tanulók az ungdomskoléba (Middle School). Itt 8., 9., 10. osztályos gyerkőcök tanulnak, tehát három éves a suli. KM models In this section I will examine three knowledge management (KM) models that take three very different approaches to KM. The KM Process Framework by Bukowitz and Williams (1999) This KM model depicts the process that defines the strategy for management to build, divest, and enhance knowledge assets. It is a model that emphasizes the "why" and "when" aspects.

Analíticas de aprendizaje Al igual que todos los indicadores, medidores y luces en un salpicadero de un coche, la “analítica del aprendizaje” recoge datos de múltiples fuentes y presenta la información de manera clara para que el “conductor” (el alumno) puede adoptar determinadas decisiones. Muchos programas curriculares de avance, así como en escuelas K-12 (sistema educativo americano), incorporan análisis de aprendizaje para a guiar a los estudiantes para lograr el un itinerario personalizado. Las analíticas de aprendizaje se pueden emplear para identificar a los estudiantes, tanto para analizar su nivel de partida, como el de progreso y el de finalización, también para que los profesores, tutores, y los propios estudiantes pueden tomar las medidas necesarias para garantizar el mejor aprendizaje.

Virtuális pedagógia – A 21. század tanulási környezete A Nyugat filozófiájának megalapozó munkája, Platón Állama, egyszersmind megalapozó munkája a Nyugat neveléselméletének is. Az Állam, látszólag, az ideális politikai berendezkedésről szól; valójában azonban az oktatás-nevelés új – az írni-olvasni tudó társadalom szükségleteinek jobban megfelelő – típusa mellett érvel. Az alfabetikus írás az i. e. 5. századot megelőzően még kevéssé volt elterjedt; a század utolsó harmadára azonban az athéni társadalmi elit gyakorlatilag írástudóvá vált. Platón egy kommunikációs forradalom közepette élt. Az írásbeliség kialakulását megelőzően a görögök a homéroszi költeményeket hallgatva tanultak a versmérték, ütem és dallam színpompás közegében – mint Platón megjegyzi. (Az állam, 665) Platón nevetségesnek találja a Homérosz mint „Görögország nevelője” eszméjét, s eszményi államából kitiltja „a hősi versformában megszólaló édes múzsát”.

Knowledge Management Tools ¿Por qué no dejamos de despilfarrar el 90 por ciento del tiempo de clase en dictar y explicar lo que puede transmitirse con documentos y vídeos? Es para nosotros un placer trascribir esta reflexión de Alfredo Prieto Martín, ubicada originalmente en su BLOG. Alfredo es Doctor en Biología e imparte docencia en Biología y Biología sanitaria en la Universidad de Alcalá. Muchas gracias a Alfredo y esperamos contar contigo para futuras colaboraciones en esta web. ¿Por qué no dejamos de despilfarrar el 90 por ciento del tiempo de clase en dictar y explicar lo que puede transmitirse con documentos y vídeos? Los medios para transmitir la información a nuestros alumnos sin gastar el tiempo de clase están a nuestro alcance gracias a Internet y se llaman: e-mail, pdfs, vídeos y podcasts de presentaciones animadas. El Ejercicio consiste en pedir a la audiencia de profesores que piensen sobre qué es lo que ocurre en un aula en la que un profesor está dando una clase magistral

Bessenyei István – Szirbik Gabriella: Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus A szociológiai, szociálpszichológiai és pedagógiai alapú ismeretelméletek a megismerés és tudás egyéni és társadalmi jellegének elemzésével, a tudás keletkezésének, tárolásának, kontextualizáltsági és hálózati szervezettségi fokának, elsajátítási útjainak és technikáinak meghatározásával foglalkoznak. Végül is – más-más fogalmi keretben ugyan – de arra az eredményre jutnak, hogy a tudás mindig valamilyen kommunikációs hálózatban, az egyéni és a közösség tudások egymásra hatásából alakul ki. A hálózati tanulás elmélete abban nyújt újat, hogy feltételezi, hogy a tudástárolási és tudásmegosztó rendszerek technológiai újításai, a virtuális realitások globális rendszerei nagymértékben dinamizálják a hálózatosodási folyamatokat, és ez más megismerési utakat, másfajta tudásokat is generálnak. A különböző szaktudományágak más és más szempontból közelítik meg az emberiség hagyományait, a közös kultúrkincset, az értékeket, a normákat, az eszméket és a tudást.

The Flipped Class Revealed Editor's Note: This is Part 3 of 3 of The Flipped Class Series at The Daily Riff. You can start here, by reading this post, and go backwards and still understand what's going on in the conversation. Links to Part 1, "The Flipped Class: What it Is and What it is Not," and Part 2 - "Are You Ready to Flip?," and other related links can be found below. - C.J. Westerberg Komenczi Bertalan blogoldala » Hibákból tanulni – tanuláselméletek evolúciós episztemológiai keretrendszerben III. Az előző két bejegyzésben ismertettem Perkinson elméleti megfontolásait, amelyek keretében elemezte és átértelmezte a 20. század néhány vezető pedagógiai elméletét; azt is körvonalaztam, mit talált figyelemre méltónak a tanulmányozott szerzők eredményeiből. Recenzióm záró részében annak a metaelméletnek a fő vonásait mutatom be, amelyben Perkinson szintetizálta a vizsgált tanuláselméleteknek az általa kialakított koncepcionális keretrendszerbe illeszkedő részelemeit. Ez az elmélet a darwini fejlődésfelfogás és a popperi episztemológia bázisán a megszokottól radikálisan eltérő módon értelmezi a tanuló, a tanár és a tanulási környezet szerepét és helyét a tanítási-tanulási folyamatban. Az alábbiakban ennek az új felfogásnak a fontosabb jellemzőit ismertetem, szembeállítva az oktatást transzmisszióként felfogó tradicionális modellel.

Are You Ready to Flip? " . . .not all material is suitable to be taught through a video lesson."Are You Ready to Flip?Part 2 of 3 of "The Flipped Class" by Dan Spencer, Deb Wolf and Aaron Sams Recently there has been increased interest in "best practices" of the flipped classroom in education. During the recent Flipped Class Conference at Woodland Park High School in Woodland Park Colorado, a team of experienced "flipped teachers" collaborated to create a three-part series for The Daily Riff concerning the nature of the Flipped Class.

Defacto blog - Felzárkóznak vagy lemaradnak a roma fiatalok? Az elmúlt két évtizedben a roma fiatalok általános iskolai végzettségben csaknem felzárkóztak az országos átlaghoz. A középiskolát azonban kevesebb mint a felük végzi el, és lemaradásuk az érettségizettek között megnőtt. Mivel az érettségizettek jövedelme magasabb és gyorsabban nő mint a nem érettségizetteké, a romák és nem romák munkajövedelme közötti különbség az iskolai felzárkózás ellenére nem csökkent.

Excellent presentation! Videos are very useful to complement learning. I also assign students to watch videos I have previously watched to help them understand better a topic or to introduce them to new content. by quijote17 Nov 12

Related: