background preloader

XTEC

XTEC

http://www.xtec.cat/web/guest/home

Alexandria: Biblioteca de materials per a les PDI Aquesta és la base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI). Hi podeu aportar fitxers amb el material en formats diversos (notebook, xbk...) i d'una mida inferior a 20 Mb. --> Com pujar materials per a PDI.La imatge adjunta ha d'estar en format gif, jpg o png (no adjunteu imatges en format bmp).Per tal que el material es pugui previsualitzar heu d'adjuntar un fitxer en PDF (inferior a 10 Mb). Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials. Educació · De dilluns a diumenge, tots els districtes de la ciutat oferiran a infants, joves i les seves famílies, com a mínim, un pati escolar obert al barri. Dimarts 1 d'abril, a les 19.00 hores, al Centre d'Interpretació del Call (placeta de Manuel Ribé, s/n), al districte de Ciutat Vella, tindrà lloc l'acte de cloenda de la 2a edició del Seminari "Holocaust i Educació", impulsat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (Regidoria d'Educació i Universitats). Dissabte 29 de març, a partir de les 10.00 hores, tindrà lloc l'acte d'inauguració del nou Pati Escolar Obert al Barri situat a l'escola Palma de Mallorca (passeig Ciutat de Mallorca, 31), al barri de Porta, al districte de Nou Barris. Per aquest motiu, s'ha organitzat una festa ciutadana oberta a tothom, amb activitats lúdiques i musicals, que es desenvoluparà entre les 10 h i les 13 hores.

En la nube TIC Merlí Merlí, catàleg de recursos educatius Merlí és el catàleg de recursos educatius digitals i físics de la XTEC 2.0 del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics. En aquesta nova etapa, incorpora novetats i una selecció qualitativa i actualitzada d'interès per diferents entorns d'aprenentatge, així com l'oferta oberta per a tots els públics interessats. Per accedir al catàleg Merí cal visitar l'enllaç següent :

Educació La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments i els dóna suport tècnic i econòmic per a la planificació i el desenvolupament de les seves polítiques educatives. Novetats Tallers de competències tecnològiques per a centres educatius Tallers pràctics basats en l'experimentació i a partir de metodologies innovadores, amb l'objectiu d'apropar als alumnes a la ciència i la tecnologia, i d'aportar eines pràctiques als docents per al foment d'aquests aprenentatges i per a l'intercanvi de coneixement amb els recursos educatius de l'entorn.

PaLaBraS AzuLeS Quaderns Virtuals Quaderns Virtuals (QV) és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educatius la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat. Les principals seccions de la web són:

Institut d'Estudis Catalans: l'acadèmia catalana de les ciències i les humanitats. Notícies i activitats

Related:  XtecGITICRecursos educatiusRecursos didàctics