background preloader

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys
En magisk kväll med läsande mammor och pappor Det var inte för inte som jag var lite nervös inför denna kväll – tror aldrig jag har involverat så många kända och okända i mina galenskaper tidigare – men det är alltså det som händer när man hänger på sociala medier. Man dras med, och peppar andra – peppas själv och idéerna bara sprutar! Den första januari blev jag förstelärare i ämnet svenska i årskurserna 1-9 – wow! Vilket uppdrag….huvva, vilket ansvar..ja tankarna har pendlat men då mitt huvud allt som oftast är sprängfyllt av roligheter såsom skola, skolutveckling, bedömning för lärande etc, så hade jag redan bestämt mig för att fokusera på läsförståelse. Tyngda över mediernas fullständiga ångvält där de tryckte ner PISA-rapporten på våra redan överbelastade axlar, var det något som kändes up-to-date att fokusera på, som ett av mina områden som förstelärare. Lite snabbt surr med kollegorna i arbetslaget som sa ”Gör – kör!” Så här blev det: Okej, över till mig och mitt klassrum…

http://itinspiratoren.blogspot.com/2014/01/ett-annorlunda-foraldramotemed.html

Related:  MATERIAL OM EN LÄSANDE KLASSEN LÄSANDE KLASSLärandeläsförståelsejessicakristoffersson

Nationella SLI.SE SLI.SE använder sig av naturliga sökningar, dvs. man skriver det man söker efter helt naturligt utan några ytterligare tecken. Du kan skriva ord, eller allra helst fraser i titeln, sökord eller i beskrivande text - du kan t.o.m. skriva ett ISBN/produktnr om du kan det. Om du t.ex. vill hitta en produkt som heter "Människans utveckling sedan stenåldern" är det bästa att skriva precis det. Om du inte är säker på titeln kan du prova med att skriva t.ex. "människa", men då kommer du förstås att få ganska många svar och produkten i exemplet kommer inte att komma högt upp i listan eftersom "människans" och "människa" inte är en exakt träff. Men, det fina är att trots att det inte är en exakt träff så finns den med bland svaren!

Våra läsloggar Syftet med läsloggarna är att befästa hur man använder läsförståelsestrategierna men dokumenterandet får inte bli ett syfte i sig utan man väljer hur mycket och hur ofta man vill dokumentera utifrån den grupp elever man har. Det är alltid samtalet om textens innehåll som är det viktigaste. Jag som undervisar i åk 1 idag dokumenterar bara gemensamt och så samlar vi våra läsloggar i en gemensam digital loggbok. Se nedan! Vi ser läsloggen som en stödstruktur för pedagogen att använda under lässtrategilektionen. Förmågorna gör ämnet tydligare Med läroplanens ämnesspecifika förmågor menas egentligen de kunskaper eleverna ska utveckla i de olika ämnena. Förmågorna utgår från läroplanens kunskapssyn, som består av fyra delar: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – det som ofta kallas de fyra F:en. Förmågorna är desamma för alla årskurser i ett ämne och gäller hela skoltiden, från årskurs ett till nio. I gymnasiets läroplan används även andra begrepp, som kunskaper.

Läs- och skrivdagen 2014 Om konferensen I den internationella kunskapsundersökningen PISA presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i läsförståelse. Skillnaderna mellan olika grupper av elever har vuxit. Skolministeriet: Osäkra vägar till läslust Svenska elever läser allt sämre. Åtminstone om man ska tro de senaste årens larmrapporter och Pisa-tester. För att vända trenden startas allt fler nya lära-läsa-projekt, olika metoder och initiativ som alla säger sig ha funnit nyckeln till att få barn att läsa mer och bättre. Men hur vet vi vilka metoder som verkligen fungerar? Och går det alls att ta reda på? Vår reporter Simon Moser undersöker vad som har hänt med elevernas läsande, och om det faktiskt går att mäta effekten av mirakelkurerna.

Huvudpersonen & Jag - likheter och skillnader Vi har nästan läst ut vår fantastiska högläsningsbok Lyckokakan så jag passade på att prova venndiagram på ett sätt som jag har väntat på att få göra. Så enkel och användbar modell . Uppgiften handlade om att jämföra sig själv med huvudpersonen Oskar. Vi hjälptes åt med att beskriva honom och det blev en lång lista på tavlan; familj, ålder, egenskaper, boende, intressen, kompisar, känslor mm. Därefter valde eleverna från orden på tavlan:

Hur man studerar något vetenskapligt Mer eller mindre dagligen kan man i tidningarna läsa om någon ny studie som är bevisa för det ena eller det andra. Tyvärr är det nästan alltid så att det de skriver inte stämmer. Många gånger handlar det om en studie där resultaten varit varierande (exempelvis Aftonbladet kan inte läsa studier), i andra fall är studien den enda av sitt slag och man kan därför inte dra några slutsatser och ibland återges tolkningen som författaren har gjort av studien istället för själva resultatet. Jag kommer i detta inlägg att först gå igenom grundprinciperna kring ett vetenskapligt tillvägagångssätt och därefter kommer jag att ge några exempel på några vanliga fel som lätt kan lura en om man inte är vaksam.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar. Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Men en dag dyker Steve upp hos morbror. Då blir Lill-Zlatan svartsjuk. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Lästräning lika viktigt som idrottsträning LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Och de som inte rör på sig, går med en gnagande känsla av att de borde.

En läsande klass www.enlasandeklass.se Välkommen till En läsande klass. Under våren kommer den här sidan att fyllas med material om projektet En läsande klass. Under tiden är du varmt välkommen att kontakta oss på info@enlasandeklass.se Bästa hälsningar Martin Widmark Vad är En läsande klass? Beröm på rätt sätt Alva Appelgren är doktor i Neurovetenskap och disputerade i augusti från Karolinska Institutet i hjärnforskaren Martin Ingvars forskargrupp. Hon är intresserad av hur vi lär oss, vilken kritik och beröm som gör att vi lär oss bättre. Och hur våra förväntningar påverkar om vi orkar fortsätta lära oss någonting svårt. Det här har resulterat i en avhandling som heter Error, praise, action and trait: effects of feedback on cognitive performance and motivation.

Related:  utvecklingssamtalPedagogiska tips!tipsSvenska