background preloader

Material

Facebook Twitter

400årpå40minutermedsläkt. Nysvenska och nusvenska. Urnordiska Nysvenskan 3. Sprakens samhorighet. Skriftsprakets utveckling. Alfabetets födelse. Sprakets ursprung. Språkhist. Språkhistoria (2) Språkhistoria. Sveriges Radio. Svenska 3. Frågor till filmen Filip och Fredrik presenterar trevligt folk Hur börjar filmen – och vad kan det ha för betydelse?

Svenska 3

Vad har Filip och Fredrik för roll i filmen? Har det någon betydelse att de är kända? Vad är Borlänge för en plats? Försök att beskriva det du ser av staden med egna ord.Vad är det för människor vi möter i Borlänge? Språkhistoria by Fröken JE on Prezi. Värsta språket - Säsong 2 - Avsnitt 3 av 8. Språkhistoria - NV11a-Sv3. I detta område arbetar vi med svenskans utveckling från Indoeuropeiska till Nusvenska (alltså den svenska vi talar idag).

Språkhistoria - NV11a-Sv3

Tanken är att ni ska arbeta med tre texter: - Insikter i svenska 2-3. Området kommer att examineras på två sätt - en hemuppgift där du besvarar frågor kring ovanstående texter och ett mindre prov. Hemuppgiften kommer att utformas likt ett PM, men till skillnad från första gången skall den alltså författas hemma. Du får använda dig av en extern källa, men denna måste källhänvisas och referatmarkeras på korrekt sätt så att jag snabbt kan komma åt den för att läsa igenom den. Lektionsuppgifter och lektionsplanering: v.2 Läs avsnittet om runsvenskan i Ekengrens svenska och fundera på detta: - Den yngre futharken hade färre tecken än den äldre (16 vs. 24) . - Hade vi kunnat genomföra en sådan reform idag? V. 3 Torsdag: Läxförhör på avsnittet Äldre fornsvenska. Fredag: Genomgång av Yngre fornsvenska och Äldre nysvenska. Svenska3KlaraSodra - Språkhistoria och språkförändring.

Skip to main content Get your Wikispaces Classroom now: the easiest way to manage your class. guest| Join | Help | Sign In guest Join | Help | Sign In Svenska3KlaraSodra Home.

Svenska3KlaraSodra - Språkhistoria och språkförändring

Språkhistoria.pptx. Språkhistoria. How languages evolve - Alex Gendler. What is the difference between "a hearty welcome" and "a cordial reception"?

How languages evolve - Alex Gendler

In a brief, action-packed history of the English language, Kate Gardoqui explains why these semantically equal phrases evoke such different images. What do Game of Thrones’ Dothraki, Avatar’s Na’vi, Star Trek’s Klingon and LOTR’s Elvish have in common? They are all fantasy constructed languages, or conlangs.

Conlangs have all the delicious complexities of real languages: a high volume of words, grammar rules, and room for messiness and evolution. John McWhorter explains why these invented languages captivate fans long past the rolling credits. This incredibly thorough map shows the branching diversity of languages throughout the history of the world. Värsta Språket! Så grävs språkens dolda rötter fram.

Ndhgwhitom kléwos!

Så grävs språkens dolda rötter fram

Så lyder en fras ur det poetiska språk som diktare använde under en tid så avlägsen att den ligger före vår historieskrivning. Ändå vet vi att den betyder 'Odödlig ära! ' Hur kan vi veta det? Nyckeln till den lingvistiska koden finns inom den jämförande språkvetenskapen. Många känner till att finskan och ungerskan tillhör en språklig minoritet i Europa, och att svenskan i själva verket ligger närmare såväl grekiska som persiska och sanskrit. Det vet vi. Den jämförande språkforskningen tog sina första steg på 1700-talet, då den brittiske domaren William Jones bodde i Calcutta i Indien.

William Jones anställde brahmaner - präster - som lärde honom språket. Under 1800-talet utvecklades språkforskningen mycket snabbt. Det anmärkningsvärda i ljudavvikelserna var att de visade sig regelbundna. Men från att namnge urspråket till att redogöra för hur det såg ut är det förstås långt. Folke Josephson är professor emeritus i jämförande språkforskning. Digitaliserade svenska dagstidningar. Lektionsbanken: Från pigsvenska till polissvenska - språkhistoria och textanalys. Ämne: Svenska Årskurs: 9 & gymnasiet I det här materialet får eleverna ta del av fyra äldre svenska texter i fyra olika genrer: En debattskrift mot antisemitism från 1809Ett brev från en piga med krav på erkännande av faderskap från 1867Ett ”expertutlåtande” från en barnpsykiatriker angående det då nya filmmediets (skadliga) inverkan på barnen från 1908En polisrapport från ett möte där socialdemokrater och poliser diskuterade frågan om polisvåld kontra kravaller, från det stormiga året 1917 Syftet med uppgiften är att ge en känsla för det svenska språkets historia men även att träna förmågor som läsförståelse, argumentationsanalys och i viss mån även eget skrivande.

Lektionsbanken: Från pigsvenska till polissvenska - språkhistoria och textanalys

Brevet från pigan är kortare än de andra texterna och möjligen också något enklare att arbeta med. De tre handskrifterna är renskrivna. Vill du ha de fyra elevuppgifterna separat kan du använda länkarna till höger.