background preloader

Läsförståelsestrategin- Att förutspå

Läsförståelsestrategin- Att förutspå

http://www.youtube.com/watch?v=d43oMLxckEw

Related:  Kolla och sortera

Europe Albanians Identification. The name "Albanian" derives from the ancient town of Albanopolis, mentioned by Ptolemy in the Second century B.C. Alsatians Att läsa mellan raderna utifrån bild Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild. En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna. Det där satte fart på mina tankar redan då men det var först i dag när jag dök på denna bild som det blev uppenbart för mig hur bra det faktiskt går arbeta med lässtrategier och att bedöma läsförståelse utifrån en bild. I denna bok som heter "Gamen Polly rymmer" av Mats Wänblad får vi möta Ebba och hennes kompis Boris Monstersson.

Läsförståelseprocesser och lässtrategier För att pröva olika typer av läsförståelse hos eleven representerar frågorna olika läsförståelseprocesser. Läsförståelseprocesserna stämmer väl överens med kunskapskraven i kursplanerna. Indelningen av frågorna i läsförståelseprocesser gör det också tydligt för läraren vilka lässtrategier som eleven behärskar och inte. Process 1: Hitta efterfrågad information Process 2: Dra enkla slutsatser Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) - English levels The Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR) was put together by the Council of Europe as a way of standardising the levels of language exams in different regions. It is very widely used internationally and all important exams are mapped to the CEFR. There are six levels: A1, A2, B1, B2, C1, C2. These are described in the table below. Click here to see which exams are at which CEFR levels. Click here to do a test to see which level to study at and here to see what grammar you should know at each level.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser. Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon. Den andra slutsatsen i studien är att svårigheterna inte får genomslag förrän efter ett par år i skolan, ofta först när barnet når fjärde klass. – De första åren ligger fokus på att lära sig läsa och texterna är anpassade efter det.

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse - Vad vet ni om Sverige? Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? I större grupper läser eleverna upp vad de skrivit, därefter kategoriserar de alla lappar genom att placera ut dem på ett större papper. INTRODUCTION Sist jag arbetade med LondonTourGuide gjorde jag enligt följande: Först tittade vi bl.a. på en film från sli.se Sedan gjorde vi en gemensam tankekarta med innehållet från filmen. utifrån den valde vi fem sevärdheter/platser som vi arbetade vidare med. Det var London Eye, Big Ben, Hyde Park, Madame Tussauds, Jack the Ripper och The Underground. Vi läste på om de olika platserna och formulerade egna texter med hjälp av 5-10 stödord.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet Det är alltid med sorg i hjärtat man avslutar en underbar högläsningsbok. Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna Lejonhjärta" och gråtit, skrattat, reflekterat och samtalat. Sällan har väl en bok väckt så starka känslor hos både pedagoger och elever. Stödstrukturer och bildstöd - mallar att sätta upp i klassrummet För elever som har svårt för att skriva och uttrycka sig begripligt på engelska använder jag mig ofta av stödstrukturer och bildstöd. Det går inte att bara säga till eleverna att de ska skriva utan jag måste undervisa dem om hur texten ska se ut och hur de skriver den på engelska. Jag utgår från genrepedagogik och cirkelmodellen när det gäller att träna eleverna i tal och i skrift. Jag tycker att det bästa är om du kan samarbeta med svenskläraren så att du på engelsklektionerna skriver samma texttyp som de arbetar med i svenskan. Mina elever som har svårt för att skriva börjar väldigt enkelt. Jag skulle säga att mallen, Personal Narrative, nedan fungerar redan från år 4.

How British English and American English are Different Many Americans who love tea would turn up their noses at the idea of adding milk to it. Brits, on the other hand, are known for lacing their strong tea with milk. With or without milk, tea is tea. It’s served one way in Britain and another way in the United States, but everyone can recognize it for what it is. The language that Americans and Brits share is a bit like that—spoken differently in the two locations, but understandable by both groups of speakers.

Success and fame Introduction This double topic deals with success, something we are all keen to have in our lives and fame, something many of us are not. This lesson was created for Intermediate level students but could be adapted for other levels. Planning a series of different activities on a single theme helps move a class from short idea-building conversations to more involved discussion or debate in which they have more freedom to express themselves and build their spoken confidence. Cooking in Britain Today Introduction This lesson consists of a series of activities to help students talk about food and cooking. The main focus of the lesson is a text based on a recent survey in the UK indicating that British people are becoming more adventurous and experimental in their cooking and eating habits due to the growing popularity of cooking programmes. This lesson should challenge stereotypes of British food and encourage students to discuss their own preferences and attitudes towards food and restaurants.

Related: