background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Diary of a Wimpy Kid (Book 2): Rodrick Rules Children's Book by Jeff Kinney. Oxford Owl for School and Home. Explore. Spraktrollet. Engelsk - Nasjonal digital læringsarena. All Things Topics - Home. Famous People A-Z. Cloze Activities and Worksheets. 10 wild animals in Sweden and where to see them. Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen. I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen

Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra. I kunskapsöversikten Att läsa och förstå skriver Barbro Westlund att ”väl organiserade och strukturerade textsamtal ger eleverna betydligt större möjligheter till skolframgång än om sådana samtal inte förs.”

(sid 71). En metod för samtalet är att planera för en bokcirkel till där man delar in klassen i olika roller för att de ska arbeta med boken under läsandet. Online Reading Activities. Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift. Om du vill få fram elevernas läsförståelse av en text som ni läst kan man ju göra det på många olika sätt.

Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift

Ett sätt som många av mina elever tycker är roligt är när de får göra detta i skrift. Inte genom att de svara på frågor kring det lästa utan genom att få skriva till det lästa. All Quotes Coloring Pages. Here are all quotes coloring pages.

All Quotes Coloring Pages

I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. INTRODUCTION. ”The Magic Finger” by Roald Dahl. Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl. Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Det blev till slut två ganska jämna grupper (i alla mina tre klasser). TMF Målet med uppgiften är att: – Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera. – Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera. – Kunna kommunicera sin läsupplevelse. Betygsinflation och missförstånd - Nicklas Mörk.

Skolverket gick den 2:a maj ut med ett förtydligande och en utvidgad tolkning av begreppet “till övervägande del” som används för betygen D och B.

Betygsinflation och missförstånd - Nicklas Mörk

Det dröjde inte länge innan rubrikerna i tidningarna gav intrycket att det nu blivit mycket lättare att få höga betyg.Det dröjde heller inte många timmar innan missuppfattningarna kring förtydligandet började cirkulera. Inte blev det bättre idag när SVT.se publicerade en artikel om att betygen skapar oro och irritation. I artikeln står: “Elever som har ”vissa välutvecklade kunskaper” på A- eller C-nivå utan att klara alla moment på den nivån ska kunna få B respektive D.” Detta stämmer inte. Det är fortfarande så att alla kunskapskrav för E och C måste vara uppfyllda i sin helhet. ‎storyline.se. Kimstudies - Home. Free Reading Worksheets. Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free.

Free Reading Worksheets

These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Not Unit 5! Two conversationsI wonder if, like me, you've ever heard a conversation like this in the staffroom: 'What are you doing this week?

Not Unit 5!

' 'Unit 5.''Not Unit 5! ''I know...' Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Reading Comprehension Worksheets. "Your reading comprehension materials are the best I've found on the web.

Reading Comprehension Worksheets

They are so thorough and comprehensive! My students and I have learned a lot from them. Thanks so much! " -- Susan B., Carter, KY. 03/21/12. Welcome. Strategier – en viktig grund att stå på. Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier.

Strategier – en viktig grund att stå på

Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says.

Vilken strategi kan man ta till om man är osäker på vad jag sade? Just det, titta på vad en kompis gör.” eller ”När vi läser texten har vi styckeordlistan som stöd, att använda den är en strategi, kommer ni ihåg det?” Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015.

Haunted halloween.