background preloader

Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day

Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day

Reading Workshop Strategies Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class. Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime. Research shows that when children spend more time reading, they become better readers. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler Featured Reading Workshop Freebies Reading Workshop Works Webinar (Two formats) Reading Workshop Works MP4 Recording - View online below - Click the play button on the image below to watch the webinar right from this webpage. Power Reading Workshop: A Step-by-Step Guide I've had such great success with the Reading Workshop model that I decided to write a book about my strategies. Recommended Reading Workshop Books 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Creating Fluent Readers Defining reading fluency may help clarify the issue. Successful reading requires readers to process the text (the surface level of reading) and comprehend the text (the deeper meaning). Reading fluency refers to the reader's ability to develop control over surface-level text processing so that he or she can focus on understanding the deeper levels of meaning embedded in the text. Reading fluency has three important dimensions that build a bridge to comprehension. The first dimension is accuracy in word decoding. Assessing Reading Fluency Teachers can easily assess each of the three dimensions of reading fluency. Teachers can normally assess automaticity in decoding by looking at the student's reading rate. The best way to assess prosodic reading is to listen to a student read a grade-level passage and to then judge the quality of the reading using a rubric that scores a student on the elements of expression and volume, phrasing, smoothness, and pace (see fig. 1, p. 49). Figure 1.

Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag? Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. För säkerhets skull: dubbelkolla genom att skicka ett mejl eller slå en pling till berört förlag. Vi på Webbstjärnan har märkt att det är många bidrag som innehåller bokrecensioner, och i vissa fall är de rena bokbloggar. Vi började fundera på hur det ligger till med upphovsrätten till de bokomslag som ofta publiceras i samband med bokrecensioner. Enligt Norstedts förlagsgrupp (där bland annat Rabén & Sjögren ingår) är det fritt fram att publicera deras bokomslag på sin sajt utan att be om tillstånd, så länge omslaget ”återges i anslutning till en recension”. Bonnierförlagens böcker är det lite knepigare med. Vi vet att det här låter knepigt.

Responding to Reading with Graphic Organizers The last few weeks of school I found myself wrapping up our new reading series with the students, and applying all of the skills we had learned throughout the year. Our last unit was heavy on non-fiction text, so I was combing through my brain thinking of new and different ways to respond....when on my doorstep appeared Laura Candler's new book,Laura Candler's Graphic Organizers for Reading: Teaching Tools Aligned with the Common Core. It showed up just in time to save the day! Let me preface this by saying that Laura did send the book to me, but my review is in no way clouded by that. As I browsed through the book, there were quite a few of these organizers that caught my eye...mostly because they DIDN'T NEED COPIES to use! This is an Informational Text Response page (perfect for my non-fiction text about Hot Air Balloons we were reading that week!) Another one I used with this specific story was this text feature organizer. Finally, I want to share this GEM with you.

Learning to Love Reading in 30 Minutes It was always so imbarising reading at a 3rd grade level in 7th grade, it wasn't right, wasn't natural. No one had ever cared enough to help me. When the kids laughed at me trying, sports were the only thing I could count on. Kenna, the toughest girl on our school basketball team, started the school year hating reading. Kenna was typical of many of the students I inherited in fall 2007 when I left my secure world of elementary students to teach at Moffat Middle School, a tiny rural school at the base of the Sangre De Cristo Mountains. Shortly after being hired as the middle school English teacher and reading coach, I began to panic. We knew that we needed to promote more active, engaged reading among all students in the school at every level. I was wrong. More important, our students have changed from a group that rarely read to a group that reads on the way to school, reads during lunch, and calls me up over the summer to discuss novels they have finished. A Research-Based Approach

Lästräning lika viktigt som idrottsträning LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Och de som inte rör på sig, går med en gnagande känsla av att de borde. Jag läste om ett antal storchefer i Sverige. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Men hur gör vi med läsning? Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen" Idag är de flesta forskare överens om att det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen. Språk är makt. Johan Unenge Läsambassadör Foto: Stefan Tell 14 mars 2012 Anmäl textfel Dölj Anmäl textfel

LegiLexi LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. LegiLexi betyder god läsförmåga och vår verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. Stiftelsens erbjudanden baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. Tester, material och verktyg utvecklas av forskare och lärare för lärare och elever. Brinnande intresse för barns rätt att lära sig läsa 2014 startades det projekt som så småningom utvecklades till det LegiLexi är idag. Martin Ingvar är professor på Karolinska Institutet. En referensgrupp för kvalitetssäkring och nära koppling till forskning

Related: