background preloader

Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day

Reading: The Core Skill:Every Child, Every Day
Richard L. Allington and Rachael E. Gabriel Here, we outline six elements of instruction that every child should experience every day. Each of these elements can be implemented in any district and any school, with any curriculum or set of materials, and without additional funds. All that's necessary is for adults to make the decision to do it. 1. The research base on student-selected reading is robust and conclusive: Students read more, understand more, and are more likely to continue reading when they have the opportunity to choose what they read. We're not saying that students should never read teacher- or district-selected texts. The experience of choosing in itself boosts motivation. Some teachers say they find it difficult to provide a wide selection of texts because of budget constraints. There is, in fact, no way they ever could. 2. Good readers read with accuracy almost all the time. 3. Understanding what you've read is the goal of reading. 4. 5. 6. Things That Really Matter

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar12/vol69/num06/Every-Child,-Every-Day.aspx

Related:  Svenska; En läsande klass o.dyl.EngelskaLäscirkel vt-15anitakippenbroekdahle

17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig. Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. Idag läser jag innehållet igen. Häftet borde heta SJUTTON SKÄL FÖR BOKEN.

22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska. Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt.

Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen En av skolans viktigaste uppgifter är att främja demokratin och att skapa lika möjligheter för alla. Alla ska kunna utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att klara sig i samhället. Men vad behövs för att det ska bli möjligt? Bokomslag på bloggen – vad får man publicera? Hur är det egentligen med upphovsrätten på bokomslag? Får man publicera ett bokomslag hur man vill på sin blogg? Webbstjärnan har undersökt saken och svaren är många. Efter supportsamtal med en lärare som driver en bokblogg visar det sig att samtliga förlag nedan tillåtit henne att publicera bokomslag i samband med bokrecension. För säkerhets skull: dubbelkolla genom att skicka ett mejl eller slå en pling till berört förlag. Vi på Webbstjärnan har märkt att det är många bidrag som innehåller bokrecensioner, och i vissa fall är de rena bokbloggar.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan. Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard.

Bildpromenad med Läsfixarna Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad". Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Cowboyen fixar läsförståelsen Det är torsdagsförmiddag på Råby skola i Nyköpings kommun. I årskurs ett droppar de nio eleverna in i klassrummet för att ha dagens lektion i läsförståelse. På en whiteboard har Marie Trapp skrivit upp ett berättelseschema.

Läsförståelse - meningen med att läsa — språkforskning.se Poängen är att hela tiden utgå från ämnen och uppgifter som eleverna har arbetat med i klassrummet så att innehållet inte är helt nytt (för att undvika bearbetnings ”trade-offs”), och att eleverna känner att de språkliga målen som man arbetar med är direkt relevant för dem att klara att förstå en text bättre. Wallach och kollegor betonar att det är också viktigt att arbeta på makronivå – hur är en faktatext uppbyggd? Vad finns det för ledtrådar i texten till hur den är uppbyggd? Och hur skiljer sig t.ex. en text i historia åt jämfört med en text i NO? KUL1415 i skolan Att erbjuda elever kultur och kreativitet innebär nya vägar för att skapa intresse och lust. Genom ”Kulan” erbjuder kulturlivet skolorna en stor mängd aktiviteter varje år. Skapande skola – statliga resurser – möjliggör projekt och dessutom finns Kulan-premien som ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Under läsåret 14/15 finns ännu fler möjligheter för pedagoger och elever: Mitt Stockholm – ett bok- webb och scen erbjudande

Related:  literacyReadingLiteracy