background preloader

11. Att undervisa i läsförståelse

11. Att undervisa i läsförståelse

http://www.youtube.com/watch?v=x919M725Hbs

Related:  FILMER OM EN LÄSANDE KLASS

Lasse-Majas far skäms över skolresultaten Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb. Om cookies på svt.se Nyheter Cowboyen hjälper elever att förstå vad de läser – Du tappar alla ämnen om du inte förstår text. Precis som man lär sig hur man räknar i matten måste man få lära sig hur man tänker kring text. Det säger Malin Gonzalez, som jobbar som mellanstadielärare på Sätraskolan i Stockholm. För några år sedan började hon och några kollegor arbeta med lässtrategier för att lära eleverna läsa. Strategierna har form av olika figurer som hjälper eleverna att förstå vad de läser. Alltid på vår whiteboard Jag och mina kollegor i åk 6 satte upp dessa skyltar på våra whiteboards i början av terminen. Varje lektion är vi tydliga med vilka mål vi har för lektionen, vilka förmågor eleverna har chans att utveckla och vad vi ska göra för att förmågorna ska utvecklas och målet ska uppnås. Varför är detta bra? Det blir tydligt för eleverna vad de kan förvänta sig av lektionen och vad som krävs av dem.Vi lärare påminns hela tiden om hur viktig strukturen i lektionen är.Vi lärare påminns hela tiden om att det är förmågor som ska utvecklas och ”tvingas” att tänka hur vi utvecklar förmågorna hos eleverna.Vi lärare planerar bättre!

Strategier för lärande Mina tyskaelever i år 7-9 har de senaste lektionerna fått öva på att leta information på målspråket och använda sig av den information de hittar. De får använda iPads om de har, annars finns det till viss del datorer att låna och naturligtvis de egna mobiltelefonerna. Utöver detta SKA de använda icke-digitala hjälpmedel som läroböcker och kartor i klassrummen. Inför arbetet har vi pratat om hur man kan tänka när man googlar, vilken information man hittar lättare på andra sätt och gjort en sökning tillsammans. Vi har pratat om de olika nationernas toppdomäner (Tyskland – .de, Österrike – .at och Schweiz – .ch) och insett hur svårt det kan vara att byta språk på Google och Wikipedia när apparaterna automatiskt vill ha svenska.

EN LÄSANDE KLASS Ett ex av boken har skickats ut till varje låg- och mellanstadium i Sverige. Senast den 23 april ska alla böcker vara på plats. Vi har gått efter Skolverkets senaste adressregister. (Ett stort tack till Skolverket som har så bra service förresten!) En Läsande Klass Vi har fått den stora förmånen att få dela med oss av vår strukturerade forskningsbaserade undervisning i läsförståelsestrategier i form av en handledningsbok i projektet En läsande klass. Boken kommer att ges ut i april 2014. Vår undervisning bygger på en modell där man undervisar Att leva med ADHD Hej. Jag heter Annaklara. Det här är historien om mig. Barn av sitt språk: Hela skolan läser I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap. Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Resultatet i form av språklig medvetenhet och lust till läsning bland eleverna har inte låtit vänta på sig.

Skapa en egen arena och lyft reektionen till en högre nivå Bild: Folio images "Jag tyckte träffarna som vi hade med kollegial handledning var som en dröm! Vi engagerade oss i varandras problematik och stöttades och stöttade varandra med frågor som utvecklade och utmanade vårt tänk. Vi fick verkligen träna oss på att lyssna på varandra och att bli lyssnade på. Detta ledde till något, till skillnad från när man sitter ensam med alla tankar som snurrar runt i huvudet eller när alla ventilerar sina problem samtidigt och ingen lyssnar på någon. Olika typer av lässtrategier Jag har gjort en film om vad en elev behöver tänka på vid sök- och skumläsning: Gjorde även en seriestrip som en slags sammanfattning av filmen här ovanför. Tänker utforska seriestripen och se hur eleverna tar emot den som flippmaterial. Camilla Lindskoug har gjort en liknande film men något mer detaljerad, håll till godo:

Related: