background preloader

Läsförståelse

Facebook Twitter

Fem undervisningar i läsförståelse. Läsundervisning är inte en enda undervisning.

Fem undervisningar i läsförståelse

Det är en alltid undervisning. Om eleverna ska förstå text, varhelst den finns, i boken eller i datorn, så måste man förstå, kunna läsa mellan raderna och analysera och grubbla på den. Man behöver tänka, sätta egna ord på det man läst, och man måste förstå. Om inte varje enskilt ord men hela sammanhanget. Jag har under många år undervisat i läsning och jag har flera undervisningar i klassrummet. GEMENSAM LÄSNING – det är den lilla text vi alla arbetar med, analyserar, lägger oss i, förklarar och undersöker. VÄGLEDD UNDERVISNING – Då alla elever har börjat arbeta undervisar jag i mindre grupper.

Basta_vanner.pdf. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi

Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt.

Om det är svårt att tala är jag en modell som gärna låter eleverna ta mina ord. Hellre än att de sitter tysta. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten. Det här är en modell för att undersöka fakta till det vi ska skriva.

Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten

Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten. Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta? Sista tiden har det på facebookssidan "En läsande klass" kommit en hel del påståenden från frustrerade pedagoger som undervisar de allra yngsta; ; "Mina elever är omotiverade till ELK.

Hur lyckas man med textsamtal med de allra yngsta?

" "De vill inte att man stannar upp i texten","De kan inte sitta still", "De orkar inte lyssna. ". Lika många inlägg är åt andra hållet. "Åh vad detta fungerar bra". "Eleverna satt som små ljus" "Tiden räckte inte till" ",Vi var tvungna att läsa ut boken". Att vi upplever detta arbetssätt/förhållningssätt till texter så olika måste ju bero på flera saker. Har man elever i förskola, förskoleklass eller i åk 1 som är ovana lyssnare och ovana att samtal om text så är det viktigt att man inte har för långa lässtunder och att man väljer böcker/texter utifrån sitt eget intresse och den elevgrupp man har. För att variera högläsningen kan det vara en rolig idé att använda storbildsböcker, flanosagor eller varför inte smartboard om ni har tillgång till det. Adressen till dikten går via dikten om adressen! Textsamtal i F-klass. Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning.

Igår köpte jag två böcker.

Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning

Jag går alltid på nyfiken promenad i boklådor och de två böckerna fann jag på NK Bokhandel. De var markerade som lästips. Jag köpte en och samma titel men på två språk. Svenska och engelska. Båda böckerna var markerade som lästips och jag fann dem på olika platser i bokhandeln. Här är meningen jag väljer: ”Iklädd en kappa av fransk tweed och skor från Florens stod hon och väntade på plattformen, hennes verkliga liv lika hemligt som de som levdes av människorna som passerade henne eller stod och lutade sig mot de svärtade och nötta järnpelare som stöttade upp taket.” ”Dressed in a coat of French tweed, shod by a Florentine, she waited on the subway platform, her real live as masked as those of the people who strolled past her or leaned against the blackened scarred shafts that supported the ceiling.”

Låt oss titta på den svenska texten: Läsförmåga: Och hjärtat läser. Med hjärtat läser jag dikt.

Läsförmåga: Och hjärtat läser

Förståndet kommer senare. Jag förstår något utan att veta vad. Jag läser vackra ord i följd. Ett innehåll blir inte en mening utan en bild. Bilden målas upp inom mig. Jag sökte efter hjärta. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Adrienne Gear. Vägar in i läsningen. Samtal och skrivande. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till.

För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Samtal om en text. Locka fram läsaren med lust och lek.

Förmågor

År 1.