background preloader

Romantiken Och Skräcken

Romantiken Och Skräcken

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub Mary Shelley Biography Mary Wollstonecraft Shelley August 30, 1797-February 1, 1851 Nationality: British; English Birth Date: August 30, 1797 Death Date: February 1, 1851 Genre(s): NOVELS; ESSAYS; TRAVEL; NOVELLAS Table of Contents: Biographical and Critical EssayHistory of a Six Weeks' Tour through a part of France, Switzerland, Germany, and Holland, with Letters descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of ChamouniFrankensteinMathildaValpergaThe Last ManThe Fortunes of Perkin WarbeckLodoreFalknerWritings by the AuthorFurther Readings about the AuthorAbout This Essay Jump to Additional DLB Essay(s) on This Author: British Short-Fiction Writers, 1800-1880British Romantic Prose Writers, 1789-1832British Fantasy and Science-Fiction Writers Before World War I Books: Mounseer Nongtongpaw; or, The Discoveries of John Bull in a Trip to Paris (London: Printed for the Proprietors of the Juvenile Library, 1808). Editions: The Last Man, edited by Hugh J. Other: Letters:

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här .

Dracula Mary Shelley (1797-1851) Frankenstein: Plot Summary Robert Walton, the captain of a ship bound for the North Pole, writes a letter to his sister, Margaret Saville, in which he says that his crew members recently discovered a man adrift at sea. The man, Victor Frankenstein, offered to tell Walton his story. Frankenstein has a perfect childhood in Switzerland, with a loving family that even adopted orphans in need, including the beautiful Elizabeth, who soon becomes Victor's closest friend, confidante, and love. Victor also has a caring and wonderful best friend, Henry Clerval. Just before Victor turns seventeen and goes to study at the University at Ingoldstadt, his mother dies of scarlet fever. At Ingolstadt, Victor dives into "natural philosophy" with a passion, studying the secrets of life with such zeal that he even loses touch with his family. To escape its tragedy, the Frankensteins go on vacation. Back in Geneva, Victor's father expresses his wish that Victor marry Elizabeth. Walton writes another series of letters to his sister.

Related: