background preloader

Romantiken Och Skräcken

Romantiken Och Skräcken

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub Mary Shelley Biography Mary Wollstonecraft Shelley August 30, 1797-February 1, 1851 Nationality: British; English Birth Date: August 30, 1797 Death Date: February 1, 1851 Genre(s): NOVELS; ESSAYS; TRAVEL; NOVELLAS Table of Contents: Biographical and Critical EssayHistory of a Six Weeks' Tour through a part of France, Switzerland, Germany, and Holland, with Letters descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of ChamouniFrankensteinMathildaValpergaThe Last ManThe Fortunes of Perkin WarbeckLodoreFalknerWritings by the AuthorFurther Readings about the AuthorAbout This Essay Jump to Additional DLB Essay(s) on This Author: British Short-Fiction Writers, 1800-1880British Romantic Prose Writers, 1789-1832British Fantasy and Science-Fiction Writers Before World War I Books: Mounseer Nongtongpaw; or, The Discoveries of John Bull in a Trip to Paris (London: Printed for the Proprietors of the Juvenile Library, 1808). Editions: The Last Man, edited by Hugh J. Other: Letters:

Den unge Werther gillar inte, han älskar Stackars, missförstådda Werther! Hans ”upprörda hjärta” är ”så nyckfullt och obeständigt”. Han måste pyssla med det ”som ett sjukt barn”. Från ena stunden till den andra, skriver han i sina brev, kan han slå över från svart förtvivlan till övermod, från djup melankoli till brinnande passion. Och då har han inte ens träffat Lotte än. Brevromanen ”Den unge Werthers lidanden” från 1774 var Johann Wolfgang von Goethes stora genombrott. Trots det tragiska slutet är det lätt att dra på munnen åt den dramatiska narcissismen i Werthers själsstormar, där Lotte mest framstår som en vacker men statisk scenbakgrund till Werthers självcentrerade monologer. Upplevelsen av emotionell överlastning i ”Den unge Werthers lidanden” är förstås en åldersfråga – vilken tonåring genomlider inte sin egen, personliga Sturm und Drang-period? ”Den unge Werthers lidanden” var det sena 1700-talets ”Twilight”. Och säga vad man vill om volymen på Werthers känslor. ”– Tycker om!

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här .

Dracula Recension: Den unge Werthers lidanden - Johann Wolfgang von Goethe | SvD Vem har inte någon gång i sin svallande ungdom varit en Werther? På ynglingavis förlorat sig i den idealiserade bilden av föremålet för ens dyrkan? Med bultande hjärta under en blek och mystisk måne vacklat mellan oron för att de himlastormande känslorna inte är besvarade och den narcissistiska förälskelsen i den egna spegelbilden på källans klara yta? På den punkten är Johann Wolfgang von Goethes ungdomliga slagnummer ”Den unge Werthers lidanden” från 1774 ett tidlöst stycke litteratur, och hans titelfigurs yviga gester och obehärskade retorik lika mycket en allmängiltig bild av den romantiske fantasten som en tongivande representant för en litterär epok och ett kulturellt paradigmskifte. Ändå måste man ställa sig frågan vad den förromantiskt plågade hjälten Werther, denne överspände och ständigt självreflekterande yngling som vältrar sig i tidstypisk Weltschmerz, har att säga oss i dag? Men hans anfäktelser syftar ibland också bortom det egna jaget.

Mary Shelley (1797-1851) Frankenstein: Plot Summary Robert Walton, the captain of a ship bound for the North Pole, writes a letter to his sister, Margaret Saville, in which he says that his crew members recently discovered a man adrift at sea. The man, Victor Frankenstein, offered to tell Walton his story. Frankenstein has a perfect childhood in Switzerland, with a loving family that even adopted orphans in need, including the beautiful Elizabeth, who soon becomes Victor's closest friend, confidante, and love. Victor also has a caring and wonderful best friend, Henry Clerval. Just before Victor turns seventeen and goes to study at the University at Ingoldstadt, his mother dies of scarlet fever. At Ingolstadt, Victor dives into "natural philosophy" with a passion, studying the secrets of life with such zeal that he even loses touch with his family. To escape its tragedy, the Frankensteins go on vacation. Back in Geneva, Victor's father expresses his wish that Victor marry Elizabeth. Walton writes another series of letters to his sister.

Related: