background preloader

Romantiken Och Skräcken

Romantiken Och Skräcken
Varför älskar vi att bli rädda? Romantiken då och nu Romantiska drag hos Edgar Allan Poe Själens nattsida Jag älskar skräck - gör inte du? Hur filmen the Raven gestaltar romantiken och Poes verk. Egen Du kan använda dig av nutida exempel på skräck - filmer, böcker, tidningar du läst - och jämföra med romantikens idéer. Använd dig av checklistan för informerande tal (nr 10) för att spika disposition och innehåll.

https://www.blendspace.com/lessons/p-p0dtnOJyUZeg/romantiken-och-skracken

Related:  Svenska/litteraturhannesheidarssonBloggar

Film på minuten - Sagan om ringen Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Film på minuten Språkrådet - minoritetsspråk I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är t.ex. finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska bl.a. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande. Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik.

QuadBlogging är titeln på en ny kurs som jag planerar för till hösten. Inspirationen fick jag på BETT mässan tidigare i år. Syftet är att med bloggandet som verktyg utveckla våra elevers skrivande. I kursen får deltagarna hjälp och stöd i att skapa en blogg, lägga upp profiler och komma igång med att låta eleverna blogga. Vi delar in oss i quaddar, dvs. fyrlingar, eller med andra ord smågrupper med fyra skolor i varje grupp.

Gäss, we can! - Sydsvenskan Kulturskribenten Thomas Steinfeld, känd också från dessa sidor, har nyöversatt den oavkortade versionen av Lagerlöfs berättelse. Drygt sjuhundra sidor har det blivit. Översättningen nominerades i våras till Leipziger Buchmesses pris. Språk i Norden Den här veckan ska vi titta lite närmare på språk i Norden. Vi ska lyssna på minoritetsspråk och de Nordiska språken. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani.

Nätbaserad lärare Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng. Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner: 1. Under ett TeachMeet på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, berättade du om ditt deltagande under Microsoft in Education Global Forum i Barcelona. Vad vill du föra vidare till andra lärare som är nyfikna på digitala verktyg i undervisningen? -Det visade sig att majoriteten av lärarna på skolan redan skapar undervisnings- eller inlärningsresurser som finns tillgängliga för eleverna på Internet.

Berättelser som berör Läsårets sista lektion blev passande nog med ett härligt gäng ungdomar som går ut nian. Lektionen bjöd därför på sammanfattande tankar om ämnet svenska. Undervisningen har bland annat haft som syfte att: Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk

Related: