background preloader

Romantiken Och Skräcken

Romantiken Och Skräcken
Related:  hannesheidarssonBloggar

Språkrådet - minoritetsspråk I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är t.ex. finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska bl.a. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande. Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik. Som en följd har resurser tillförts språkvården för arbete med romani chib, svenskt teckenspråk och andra minoritetsspråk. Se denna text som teckenspråksfilm.

Birkebos bästa blogg Mary Shelley Biography Mary Wollstonecraft Shelley August 30, 1797-February 1, 1851 Nationality: British; English Birth Date: August 30, 1797 Death Date: February 1, 1851 Genre(s): NOVELS; ESSAYS; TRAVEL; NOVELLAS Table of Contents: Biographical and Critical EssayHistory of a Six Weeks' Tour through a part of France, Switzerland, Germany, and Holland, with Letters descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of ChamouniFrankensteinMathildaValpergaThe Last ManThe Fortunes of Perkin WarbeckLodoreFalknerWritings by the AuthorFurther Readings about the AuthorAbout This Essay Jump to Additional DLB Essay(s) on This Author: British Short-Fiction Writers, 1800-1880British Romantic Prose Writers, 1789-1832British Fantasy and Science-Fiction Writers Before World War I Books: Mounseer Nongtongpaw; or, The Discoveries of John Bull in a Trip to Paris (London: Printed for the Proprietors of the Juvenile Library, 1808). Editions: The Last Man, edited by Hugh J. Other: Letters:

Språk i Norden Den här veckan ska vi titta lite närmare på språk i Norden. Vi ska lyssna på minoritetsspråk och de Nordiska språken. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. Ibland säger man även att vi har ett sjätte minoritetsspråk och det är teckenspråk.På språkrådets sida kan man läsa mer om språken. Man kan lyssna på språken på sveriges radio. Där finns det en sida som heter Magiska skrinet. Om man letar upp Radioapan till höger på den sidan så kan man lyssna på en mening från alla de fem minoritetsspråken. Nordiska språk Om du klickar på följande länkar får du träffa ett barn från varje land. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken.

Hanna Fjeld | -att skriva är att tänka. Dracula Nordiska språk "Språk öppnar dörrar", brukar man säga. Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Enligt läroplanen ska alla elever i grundskolan få grundläggande kunskaper om nordiska språk och nordiskt kulturarv. Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse

specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet

Related: