background preloader

Romantiken Och Skräcken

Romantiken Och Skräcken
Related:  hannesheidarssonBloggar

Språkrådet - minoritetsspråk I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, t.ex. teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är t.ex. finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska bl.a. kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande. Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik. Som en följd har resurser tillförts språkvården för arbete med romani chib, svenskt teckenspråk och andra minoritetsspråk. Se denna text som teckenspråksfilm.

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub Birkebos bästa blogg Den unge Werther gillar inte, han älskar Stackars, missförstådda Werther! Hans ”upprörda hjärta” är ”så nyckfullt och obeständigt”. Han måste pyssla med det ”som ett sjukt barn”. Från ena stunden till den andra, skriver han i sina brev, kan han slå över från svart förtvivlan till övermod, från djup melankoli till brinnande passion. Och då har han inte ens träffat Lotte än. Brevromanen ”Den unge Werthers lidanden” från 1774 var Johann Wolfgang von Goethes stora genombrott. Trots det tragiska slutet är det lätt att dra på munnen åt den dramatiska narcissismen i Werthers själsstormar, där Lotte mest framstår som en vacker men statisk scenbakgrund till Werthers självcentrerade monologer. Upplevelsen av emotionell överlastning i ”Den unge Werthers lidanden” är förstås en åldersfråga – vilken tonåring genomlider inte sin egen, personliga Sturm und Drang-period? ”Den unge Werthers lidanden” var det sena 1700-talets ”Twilight”. Och säga vad man vill om volymen på Werthers känslor. ”– Tycker om!

Språk i Norden Den här veckan ska vi titta lite närmare på språk i Norden. Vi ska lyssna på minoritetsspråk och de Nordiska språken. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. Ibland säger man även att vi har ett sjätte minoritetsspråk och det är teckenspråk.På språkrådets sida kan man läsa mer om språken. Man kan lyssna på språken på sveriges radio. Där finns det en sida som heter Magiska skrinet. Om man letar upp Radioapan till höger på den sidan så kan man lyssna på en mening från alla de fem minoritetsspråken. Nordiska språk Om du klickar på följande länkar får du träffa ett barn från varje land. När du lyssnar på Sahara och David kan du leta efter likheter och skillnader mellan språken.

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Kanon betyder: urval och bevarande av betydelsefulla texter som ska förmedlas till kommande generationer. Urvalet ligger hos inflytelserika personer och urvalet bygger på att förmedla texter som säger något om mänsklighetens historia. Mansdominerad litteraturkanon Feministisk litteraturkanon * Epik - ordet epik kommer från det det grekiska ordet epos. Man brukar dela in tiden i olika litterära epoker. Till grund för arbetet är en övergripande sammanfattning av de litterära epokerna. Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här . Klicka här .

Hanna Fjeld | -att skriva är att tänka. Recension: Den unge Werthers lidanden - Johann Wolfgang von Goethe | SvD Vem har inte någon gång i sin svallande ungdom varit en Werther? På ynglingavis förlorat sig i den idealiserade bilden av föremålet för ens dyrkan? Med bultande hjärta under en blek och mystisk måne vacklat mellan oron för att de himlastormande känslorna inte är besvarade och den narcissistiska förälskelsen i den egna spegelbilden på källans klara yta? På den punkten är Johann Wolfgang von Goethes ungdomliga slagnummer ”Den unge Werthers lidanden” från 1774 ett tidlöst stycke litteratur, och hans titelfigurs yviga gester och obehärskade retorik lika mycket en allmängiltig bild av den romantiske fantasten som en tongivande representant för en litterär epok och ett kulturellt paradigmskifte. Ändå måste man ställa sig frågan vad den förromantiskt plågade hjälten Werther, denne överspände och ständigt självreflekterande yngling som vältrar sig i tidstypisk Weltschmerz, har att säga oss i dag? Men hans anfäktelser syftar ibland också bortom det egna jaget.

Related: