background preloader

Lifelong Learning Web: Logga in till denna webbplats

Lifelong Learning Web: Logga in till denna webbplats
Related:  Förstelärare

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Skolverkets stödmaterial Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och de delar som handlar om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och teknik finns samlat på en och samma sida. Planera språkutvecklande Jag har vid ett flertal tillfällen planerat tillsammans med ämneslärare och försökt hjälpa till att hitta språket i ämnet och dessa Pauline Gibbons-frågor är en bra utgångspunkt:Vilken språknivå ligger mina elever på? Att diskutera Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket är intressant att ha som "bokcirkel". Filmer Lästips Börja i läroplanen

En läsande klass Snabb överblick med whiteboard online – ThereseLinnér För ett antal år sedan köpte jag in whiteboards till min klass. Ett väldigt redskap för att få alla elever aktiva och samtidigt ett enkelt sätt att se om alla hade koll på det som jag frågade efter just då, formativ bedömning av gruppens kunskaper. En extra bonus var att det var ett stöd för mig att komma ihåg att vara tyst. Det är så lätt att prata på och inte ge alla den betänketid som de behöver. Genom att eleverna skrev svar ficka alla tänka och jag fick överblick istället. Nu undervisar jag inte längre i ett och samma klassrum utan möter istället grupper med lärare på olika ställen. Whiteboard.fi är en online whiteboard där jag som lärare kan låta eleverna logga in i ett klassrum som jag har skapat. På Whiteborad.fi låg även en bra instruktionsfilm att titta på som stöd för att komma igång och som extra bonus tog det endast 5 minuter att få koll på hur allt fungerade!

CELV > ECML-Programme > Programme 2016-2019 > Digital literacy 21.12.2017E-lang project in 2017: launch of the pedagogical framework and piloting of the first modules for a digital literacy in language teaching and learning The e-lang project aims to produce training modules to develop a digital literacy for the teaching and learning of languages. 2017 was a busy and productive year for the team. The pedagogical framework and the first modules were piloted by language teachers, teacher trainers and stakeholders from all over Europe during the project workshop held in Graz in October. The e-lang project aims to promote the development of digital literacy for the teaching and learning of languages. As the second year of the project is drawing to an end, the project team, led by Christian Ollivier and team members Catherine Jeanneau, Ulrike Szigeti and Katerina Zourou, can reflect on the progress achieved throughout 2017. These products formed the basis of the project workshop which was held on 10-11 October 2017 at the ECML headquarters in Graz.

Quick fix till språkutvecklande undervisning Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Den ena handlar om att i undervisningen få variation och balans mellan att tala, lyssna, läsa och skriva och den andra handlar om fem steg att öka språkmedvetenheten i ämnesundervisningen. Den sista jag tänkte visa er handlar om fem steg för planering av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsområde. Skolverket har också tagit fram en checklista som kan vara användbar: Checklista för språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Torghandel Göteborg Hur jag sammanfattar året, eller, en analys av årets kursutvärderingar Hej och välkomna till sista inlägget vårterminen -16. Vi har officiellt klivit in i sommarens bördiga famn och kan med nyfikna ögon se tillbaka på totalen av året. Detta inlägg redovisar 1) mina elevers utvärderingsdata och 2) min analys och reflektion över mina utvecklingsområden. Elevernas utvärderingsdata Vid slutet av höstterminen 2015 fick jag enkätdata där jag bland annat kunde se att: eleverna ville ha tydligare kursmål som var skrivna på ett enklare språkjag behöver stärka undervisningens anpassning eftersom den fick ett något lägre resultat än till exempel planering, utförande och andra didaktiska områdensamarbetet med biblioteket måste förbättras eftersom det fick låga resultat då eleverna tyckte innehållet var för repetitivt och fokuserade för mycket på källkritikAngående min prestation som lärare fanns det de som var nöjda medan flera önskade:tydligare ledarskaptydligare formuleringarfler stödjande insatser Följande bild visar på elevernas kommentarer om förbättringsområden:

Språkdagen - 26 september varje år Var med och fira språkdagen, European Day of Languages, den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. Låt dina elever tävla om en språkresa Undervisar du i årskurs 7-9 eller på gymnasiet? Läs om tävligen på språkdagens svenska webbplats där du får förslag på fler aktiviteter som du och dina elever kan göra på er skola eller i er stad. Språkdagens svenska webbplats Beställ material från oss Fram till den 5 september kan du beställa affischer och klistermärken från Europarådet och Språkcentret i Graz. Här beställer du material till språkdagen Smakprov på material till språkdagen Material och idéer till språkdagen På språkdagens europeiska webbplats hittar du fakta om språk, lärarhandledning och annat användbart material för språkundervisning. Ideér till språkdagen (ECML) Material till språkdagen att ladda ner (ECML) Kontakt

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process. Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it." This wonderful visual is found on inservice.ascd.org

Per Kornhall Grattis Skolsverige! De svenska resultaten har förbättrats och OECD gör bedömningen att resultaten kan innebära en minskning av hastigheten i den historiskt stora försämringen eller början till en upphämtning. Det är oerhört glädjande nyheter för alla som arbetar i skolan. Det är roligt att ha fel på det här sättet! Men när glädjeyran lägger sig lite måste vi också se att den senaste mätningen visar på fortsatt oerhört allvarliga tendenser i den svenska skolan. Jag återkommer till det men vill först lyfta ett annat oerhört viktigt resultat från den här omgången av Pisa. En annan reflektion utifrån detta är att jag är mycket fundersam över varför inte SKL går ut i polemik mot näringslivets bashing av kommunala skolor. Men tillbaka till det som är det riktigt allvarliga med denna sista Pisa-mätning. Bra, och vi var en jämlik kunskapsskola. Det är också viktigt att debatten om skolan måste handla om mer än om hur skolan kan bli effektivare eller resultaten högre.

bufblogg.kristianstad Detta är googles egen sida där de har samlat utbildningsmatrial runt För dig som tycker om kortkommandon på chromebook. Chromebook – tangentbord och kortkommandon Tinkercad är en webbresurs där du kan skapa 3D bilder. Som ni vet är jag förespråkare av Google Classroom. Här hittar du tillägget Ibland kan det vara bra att kunna bestämma när ett mail ska skickas . Under GAFE ligger det nu en film hur Gmail fungerar. Med flubaroo får du möjlighet att skapa självrättande prov. 7164-706-1 61 Cooperative Learning Activities in ESL - Charles Hirsch, Deborah Beres Supple

Related: