background preloader

Två pedagoger - ett klassrum

Related:  BloggarBloggar

svenska med linda Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Min undervisning | i svenska och engelska QuadBlogging är titeln på en ny kurs som jag planerar för till hösten. Inspirationen fick jag på BETT mässan tidigare i år. Syftet är att med bloggandet som verktyg utveckla våra elevers skrivande. I kursen får deltagarna hjälp och stöd i att skapa en blogg, lägga upp profiler och komma igång med att låta eleverna blogga. Vi delar in oss i quaddar, dvs. fyrlingar, eller med andra ord smågrupper med fyra skolor i varje grupp. Uppdraget att skriva blogginlägg går runt bland skolorna i varje quad i 4-veckors cykler. Bilden kommer från siten quadblogging.net. Upplägget är: 6 tillfällen á 90 min (ev. 2 timmar) under hösten 2014 samt våren 2015. I kursen diskuterar vi också ramar för hur man skriver respons, kommer överens med eleverna om vad man får skriva i blogginlägg och i respons, lär oss mer om PUL och liknande frågor. Länken för att göra en intresseanmälan är: Anmäla dig ”på riktigt” kan du inte göra förrän kring terminsstarten i augusti.

Svenska som andraspråk vfsv31415 | En skolblogg från moobis.se Nätbaserad lärare Under 2014 har jag börjat ett pilotprojekt med digitala märken (eng. Open Badges) för kamratbedömning på gymnasiet och fick svara på tre frågor kring mina egna reflektioner: 1. -Det visade sig att majoriteten av lärarna på skolan redan skapar undervisnings- eller inlärningsresurser som finns tillgängliga för eleverna på Internet. 2. -Jag utgår från att nätbaserat lärande startar med socialt nätverkande, vilket leder till kunskapskonstruktion på nätet och spridning av kunskap till eller inom en grupp människor. 3. -Kunskap finns i nätverk och kunskapande är att bygga nätverk genom att lägga till förbindelser för att hitta samband mellan olika kunskapsområden. Jag medverkar som ambassadör för Webbstjärnan, eftersom webbpublicering och elevers integritet på nätet kommer ingå i alla undervisningsämnen.

Fredrik Sandström | Om svenska och digitala verktyg oktober | 2014 | vfsv21415 Ett centralt innehåll i kursen Svenska 2 är följande: ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning och minoritetsspråk.” I kunskapskraven står att eleven ska kunna ”redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.” Er uppgift är att i grupp förbereda och genomföra en muntlig presentation. Varje grupp ansvarar för varsitt ämnesområde från listan. Redovisningen ska förstås vara informativ och intresseväckande, men tänk på att också göra den underhållande och lättsam. Ni kommer att få ett litet grundmaterial med basinformation, men för att framställningen ska bli tillräckligt heltäckande behöver ni också söka mer information på egen hand. Det här förväntas du kunna: (utifrån kunskapskraven) Samla, sovra och sammanställa information från olika källor.Redogöra för olika aspekter av språksituationen i Sverige och övriga NordenGenomföra muntlig framställning inför grupp med något presentationstekniskt hjälpmedel som stöd. 1. 2. 3. 5.

Pedagogiskt café WEBBSTJÄRNAN – Klassrummets fönster mot världen Webbstjärnan ”ger lärare och elever som är verksmma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur internet fungerar.” Webbstjärnan är enligt egen definition en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på internet. Deltagare i Webbstjärnan Årets omgång av Webbstjärnan bedöms av de som driver aktiviteten som en succéomgång med 65 755 elever och 3212 anmälda lag, 1789 lärare är inblandade och det berör 843 skolor i hela landet. Det är lätt att föreställa sig det enorma jobbet med support och bedömningar som bedrivs. Eftersom det är en tävling gallrar man efter förutbestämda regler. Efter första gallringen var det 2231 lag klara att bedömas vidare. Självklart kan man undra hur är det möjligt att så många föll bort – det handlar inte om sajternas innehåll eller elevernas engagemang i första hand – utan om olika steg som internetpublicering i detta projekt krävde, och som skulle uppfyllas. 406 lag från hela landet går vidare.

Pernilla's English Classroom uppgifter: svenska | vf1ab1415 | Sida 2 Kina är det första land i världen som klassar internetberoende som en sjukdom. Web Junkie ger oss en inblick i den behandling som används vid kinesiska rehabcenter, där ungdomar ska avvänjas från sitt beroende. Din uppgift är att se dokumentären Web Junkie, läsa debattartikeln Internetberoende är inte ett faktum (SvD 8/11-2012) och sedan skriva en utredande uppsats, i vilken du sammanfattar och reflekterar över filmen och internetberoende som fenomen samt de avvänjningsmetoder som visas i filmen. Uppgiften går ut på att skriva ett utredande uppsats om filmen. Den här uppgiften hör till två kunskapsområden: 1. 1. Sammanfatta och reflektera över, i det här fallet, en dokumentärfilm.Lyfta fram huvudtankarna i dina källor (filmen och debattartikeln) och förhålla dig kritiskt till dem. 3. Ditt uppsats ska innehålla: En inledande kort sammanfattning av filmen.En analys av filmen, med personliga kommentarer och reflektioner. Kan det vara rimligt att som i Kina klassa nätberoende som en sjukdom?

Birkebos bästa blogg

Related: