background preloader

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook
Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Vi kommer ägna lektionen denna gången åt att diskutera inlägg som delas på Facebook. 2. Vi kommer använda oss av några artiklar som diskussionsutgång. Vad sa du att jag delade? Ica-kupongen är falsk Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...digital läsning

edutopia Is Social Media Relevant? Take the Quiz Before we talk social media, let's talk about the relevance of social media by taking a quiz. Which of the following is most likely to be true? ☐ Should we teach letter-writing in the classroom? Kids need to write letters and mail them. The Social Media Answer ☑ There's one form of writing that can arguably get someone fired, hired or forced to retire faster than any other form of writing. One form of writing is that powerful. If you guessed social media, you're right. The Social Media Myth The myth about social media in the classroom is that if you use it, kids will be Tweeting, Facebooking and Snapchatting while you're trying to teach. You don't even have to bring the most popular social media sites into your classroom. 12 Ways Teachers are Using Social Media in the Classroom Right Now Tweet or post status updates as a class. It's in the Standards Social media is here.

Why Reading On A Screen Is Bad For Critical Thinking | Naomi S. Baron "Think fast!" As kids, that's what we used to say at school recess when tossing the ball around. Is "Think fast!" what we're now saying when we read? Historically, thinking and reading have gone hand-in-hand. Eric Havelock argued years back that development of alphabetic writing in Greece enabled a level of analysis not earlier possible. Today there's much talk about what goes by the lofty name "critical thinking." However you dice it, we want young people to delve into materials with a mindset prepared to take a reasoned, objective stand rather than memorizing or shooting opinions from the hip. You have to be Rip Van Winkle not to be part of the migration from words in print to words onscreen. But when reading long, serious text on digital screens, do we think critically? Like all technologies, print books and digital screens come with their own affordances, that is, things they're particularly well suited to do. Which brings us to thinking fast and critical thinking. Naomi S.

Cyberbullying - let's fight it together The music throughout the film is a song by Ben Folds called Still Fighting It. You can listen to it here: JOE: Um … Hi. My name’s Joe. I don’t really have anyone to talk to, so … I thought I’d tell my story like this. When it all started, I just tried to laugh it off. Text on mobile phone screen: No Number YOU LITTLE KISSASS! Text on computer screen: Anon5446: HEY FREAK joebpruett: hu’s dat Anon5446: YOUR WORST NIGHTMARE Anon5446: LOSER! Email on screen: Date: Tue, 10 Jul 2007 16:36:31 + 0100 (BST) From: anon5446@anonymail.com; Subject: To: joe.b.pruett@emailbox.co.uk Text on screen: YOU LITTLE KISSASS! JOE: Well, that’s it. JOE: (on video camera) I thought they were supposed to be my friends, but they’re all laughing at me. Text on screen: Cyberbullying is bullying It ruins lives Cyberbullying Let’s fight it together Ben Folds - Still Fighting It - Lyrics

Why digital natives prefer reading in print. Yes, you read that right. Frank Schembari loves books — printed books. He loves how they smell. He loves scribbling in the margins, underlining interesting sentences, folding a page corner to mark his place. Schembari is not a retiree who sips tea at Politics and Prose or some other bookstore. He is 20, a junior at American University, and paging through a thick history of Israel between classes, he is evidence of a peculiar irony of the Internet age: Digital natives prefer reading in print. “I like the feeling of it,” Schembari said, reading under natural light in a campus atrium, his smartphone next to him. Textbook makers, bookstore owners and college student surveys all say millennials still strongly prefer print for pleasure and learning, a bias that surprises reading experts given the same group’s proclivity to consume most other content digitally. “These are people who aren’t supposed to remember what it’s like to even smell books,” said Naomi S. “I don’t absorb as much,” one student told Baron.

Prata nätrespekt i skolan | Debatt Skolan måste ta tillvara internets möjligheter och ge nödvändig kunskap för unga att verka i det digitala samhället. Skolans uppgift är att förbereda elever att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolan behöver ta klivet från analog undervisning till en undervisning som förbereder elever för det digitala samhället. Trots att det står i grund- och gymnasieskolans läroplan visar både stiftelsen.Se:s rapporter liksom Skolverkets upp- gifter att skolan inte följer läroplanen. Som föräldrar måste vi våga fråga våra barn om vad som hände på nätet i dag på samma sätt som när vi frågar hur det var i skolan. Surfa Lugnt - som representerar statliga myndigheter, företag och frivilligorganisationer - vill genom initiativet #nätrespekt: Få fler vuxna att tala med unga om nätet. Få lärare att tala med elever om nät- beteende. Att Sverige ska införa en nationell IT-strategi för skolan. Att skolor i morgon, under Safer Internet Day talar #nätrespekt under en lektion. Krstina Axen Olin Ordförande Surfa Lugnt

Digital läsning | Strategier för lärande I svenska, precis som i många andra kurser på gymnasiet, förväntas elever att söka upp, använda och förhålla sig till källor av olika slag. Personligen anser jag att just arbetet med källor är en kritisk punkt i undervisningen, då elever utan goda strategier i hur en sådan sök- och användningsprocess kan gå till, riskerar att falla mellan stolarna. Här kan jag se med kritiska ögon på min tidigare undervisning där jag lämnat eleverna med för stort ansvar i att både hitta, värdera och använda källor själv, och detta är något som jag hela tiden försöker att utveckla. Astrid Roe ägnar ett avsnitt i sin bok Läsdidaktik åt den digitala läsningen, och trycker på följande: ”Internet erbjuder texter om det mesta och utgör ett värdefullt komplement till undervisningen i alla ämnen” och ”goda lässtrategier fungerar lika bra på digitala texter som på pappersbaserade texter. I Svenska 3-gruppen arbetade vi i början av lektionen tillsammans efter följande struktur: Åsa

Lararmaterial_ViljaVeta.pdf Det digitala läsandet | Pedagog Östersund Läsförståelse av komplexa, digitala texter kräver speciella förmågor som kan främjas av datorspelande. Det visar Maria Rasmusson i sin avhandling i pedagogik. Samtidig påpekar hon att den traditionella, övergripande läsförståelsen aldrig får glömmas bort. Digital läsning ökar i samhället och i skolan. En stor del av svenska ungdomars läsning sker idag i datorer surfplattor och i mobiltelefoner. Texterna de möter på skärmarna är både traditionella och av mer komplexa slag med bilder, hyperlänkar och animationer. Maria Rasmusson, doktor i pedagogik vid Mittuniversitetet, har undersökt hur läsförståelse av digitala texter skiljer sig från läsförståelse av tryckta texter. Papperets betydelse I en studie jämfördes elevresultat från ett traditionellt läsförståelsetest som samma elever gjorde på papper respektive dator. – Generellt är det så att om man får sjunka in i en tryckt text, så blir förståelsen bättre. Den digitala faktorn Likvärdighet Text: Mi Edvinsson Läs Maria Rasmussons avhandling

”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion Användningen av sociala medier växer ständigt och användarnas ålder blir allt lägre. Medier som Facebook och Instagram har tydliga åldersgränser för att skydda yngre barn som inte kan hantera internet. Det finns också utbildningar på skolor och föreningar för föräldrar gällande sociala medier och hur de bör övervaka sina barns vanor på internet i skyddssyfte. Men vad händer då när föräldrarna via sina konton på sociala medier exponerar barn från födseln, hur påverkas barnen av detta och hur står det sig gentemot åldersgränsen på sociala medier? I Sverige har föräldrar ett ansvar att skydda sina barn enligt barnkonventionen och föräldrar är även ställföreträdare för sina barn rent juridiskt tills att barnen blir straffmyndiga. I praktiken fungerar det så att om en förälder lägger ut en bild som barnet inte samtyckt till och som skadar barnet på något sätt så bryter den föräldern mot barnkonventionen, föräldern blir en gärningsman och barnet ett brottsoffer.

Läsa och anteckna i paddan | Gränslöst digitalt lärande En anledning till att det verkar vara svårare att minnas texter man har läst digitalt, kan vara att vi använder fel teknik. När vi läser i böcker är vi vana att anteckna i marginalen eller på anteckningsblock, att stryka under eller att helt enkelt vika ett litet hundöra vid en viktig sida. Med låneböcker har jag använt post-it lappar av olika storlekar för att kunna anteckna och markera. En fördel av att själv vara studerande, är att jag ser vilka svårigheter jag själv möter och då lättare kan leva mig in i elevernas svårigheter. Vad gäller studieteknik tror jag ändå att jag är ganska bra på att läsa och kunna använda det jag läst. Jag kan markera med både överstrykningspenna och stryka under med olika färger. Vi har inte alltid möjlighet att låta eleverna ta med sig läroböckerna i skolan hem. Jag hittade tipset på Pinterest, att använda Skitch med eleverna vid ”Close reading”, men tyvärr funkar inte länken, bara bilden.

Related: