background preloader

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook

Att vara källkritisk mot inlägg som delas på facebook
Förmågor: källkritik, samtala, lyssna Att göra: 1. Säkerhet på Facebook Vi kommer ägna lektionen denna gången åt att diskutera inlägg som delas på Facebook. Här är man källkritisk mot dem och vad skriver de egentligen? 2. Vi kommer använda oss av några artiklar som diskussionsutgång. Vad sa du att jag delade? Ica-kupongen är falsk

https://oppetklassrum.wordpress.com/2014/10/16/att-vara-kallkritisk-mot-inlagg-som-delas-pa-facebook/

Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...digital läsningKällkritiklesson plansMedia - MIK

Halalslakt, en råtta i pizzan Inte heller billiga burägg från höns som aldrig sett dagens ljus. Men första halalbutiken i Hälsingland skapar känslostormar på sociala medier bortom allt förnuft. Vad handlar det om, egentligen? Förmodligen inte om en behjärtansvärd omtanke om djuren. Inte heller någon speciell nyttoaspekt, att köttet skulle vara skadligt för människan. Även om inslag finns i debatten att vi inte borde äta kött över huvud taget. Aktuella exempel för källkritisk diskussion Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela. Twitter from Pete Simon CC (by) I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen.

Prata nätrespekt i skolan Skolan måste ta tillvara internets möjligheter och ge nödvändig kunskap för unga att verka i det digitala samhället. Skolans uppgift är att förbereda elever att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolan behöver ta klivet från analog undervisning till en undervisning som förbereder elever för det digitala samhället. Ett halvt ark papper – Parafraser i text, kvitton och några six-word-stories Bidrag från 9 c1 på Matteusskolan. Det som är inklipp här är en parafras i form av ett kvitto. Tanken är att man ska fantisera om vem det är som gjort dessa inköp. Sedan några six-word-stories och ett par parafraser. Lektionsresurser för källkritisk granskning Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen. Det finns flera webbplatser på nätet som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Amerikanska Snopes, som snart har funnits på nätet i tjugo år, fäster blicken på vad som sprids i den engelskspråkiga världen. Detsamma gör Washington Posts avdelning What was fake on the Internet this week, som publiceras varje fredag.

”Barn hamnar i kläm i sociala medier” - Opinion Användningen av sociala medier växer ständigt och användarnas ålder blir allt lägre. Medier som Facebook och Instagram har tydliga åldersgränser för att skydda yngre barn som inte kan hantera internet. Det finns också utbildningar på skolor och föreningar för föräldrar gällande sociala medier och hur de bör övervaka sina barns vanor på internet i skyddssyfte. Men vad händer då när föräldrarna via sina konton på sociala medier exponerar barn från födseln, hur påverkas barnen av detta och hur står det sig gentemot åldersgränsen på sociala medier? I Sverige har föräldrar ett ansvar att skydda sina barn enligt barnkonventionen och föräldrar är även ställföreträdare för sina barn rent juridiskt tills att barnen blir straffmyndiga.

Planera in No Hate i höst Vuxna i skolan behöver inte vara experter på digitala medier men de spelar en viktig roll i att hjälpa unga som råkar illa ut online. Under hösten kommer mer pedagogiskt material, denna gång med fokus på främlingsfientlighet. Planera in det redan nu i din undervisning! Följande verktyg finns redan tillgängligt för gratis nedladdning på Nohate.se: 9 poddar med tillhörande utbildningsmaterial om lagar kring nätet 6 utbildande poddar på olika teman 4 råd för att förebygga hat på nätet 2 interaktiva utbildningar om hat online No Hate Magazine: en tidning som ger en bild av näthat idag och vad man kan göra åt det, innehåller intervjuer och illustrationer …och mycket mer

Strategier för lärande I svenska, precis som i många andra kurser på gymnasiet, förväntas elever att söka upp, använda och förhålla sig till källor av olika slag. Personligen anser jag att just arbetet med källor är en kritisk punkt i undervisningen, då elever utan goda strategier i hur en sådan sök- och användningsprocess kan gå till, riskerar att falla mellan stolarna. Här kan jag se med kritiska ögon på min tidigare undervisning där jag lämnat eleverna med för stort ansvar i att både hitta, värdera och använda källor själv, och detta är något som jag hela tiden försöker att utveckla. Astrid Roe ägnar ett avsnitt i sin bok Läsdidaktik åt den digitala läsningen, och trycker på följande:

Hans Rosling läxar upp dansk programledare i tv Hans Rosling var inbjuden till ett nyhetsprogram i det danska public service-bolaget DR på onsdagskvällen för att tala om världens befolkningsutveckling. Intervjun börjar med att programledaren Adam Holm får mothugg på första frågan som innehöll ett påstående om att Europa är pressat av flyktingkrisen. – Vi är inte pressade. Vi är en del av världen som har väldigt mycket resurser.

Mitt öppna klassrum Vårt samhälle bygger på öppenhet och att vi ska få uttrycka oss. Det regleras i grundlagen under yttrandefriheten. I tidningsartiklar står det alltid vem som skrivit den, vi presenterar oss med namn och gärna bild.

Related:  källkritik