background preloader

MIK

Facebook Twitter

Google for Education: Training Center. Malberts melodier. Quizalize. Jlsu. Digitala verktyg för att träna eller testa elevernas kunskaper är temat för del 27 i serien Tips på IKT i skolan.

jlsu

Verktygen går att använda inom alla skolans ämnen. I del 13 som handlar om att utvärdera undervisningen finns andra exempel, t ex Socrative och Mentimeter som också går att använda till samma syfte. Alla länkar öppnas i ett nytt fönster. Jag börjar med mina två favoritverktyg, efter det kommer andra verktyg i alfabetisk ordning. Kahoot Ett väldigt populärt verktyg i Sverige, då eleverna verkligen gillar Kahoot.

Quizizz Påminner om Kahoot, men med några skillnader. Blubbr Beta-tjänst. Equizshow Skapa ”Jeopardy”-frågesporter eQuizzer Gjort så att att läraren skapar förutsättningarna (ramarna) och att eleverna skapar frågorna. Fifty Sneakers Skapa frågesporter, tester och arbetsblad. Flipquiz Skapa frågesporter i ”Jeopardy”-stil. GoConqr (formerly ExamTime) Träna på provfrågor för att testa kunskaperna inom ett område. Jeopardylabs Skapa Jeopardy-templates. Top 4 Presentation Tools for Teachers. June 9, 2015 Fed up with the traditional way of presenting through Keynote or Google Slides?

Top 4 Presentation Tools for Teachers

Bildspråk - Presentation by Annika Sjödahl. Login. Create Online Flashcards - ProProfs Flashcard Maker. Historiska dagar i april. Publicerad: 04 april 2016 Det här lektionsförslaget utgår från Nordiska museets sajt om högtider och bemärkelsedagar i april.

Historiska dagar i april

Vi börjar med första april och avslutar med Valborgsmässoafton. Däremellan finns flera dagar som eleverna säkert upplever som både spännande och annorlunda. Förklara och berätta! Vilka av dessa dagar uppmärksammas i våra medier och vilka har fallit i glömska? Logo Design and Name Generator. ARIS - Mobile Learning Experiences - Creating educational games on the iPhone. Create Maps : Scribble Maps.

Lucidchart. Verktyg som underlättar min lärarvardag. Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande.

Verktyg som underlättar min lärarvardag

Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag försöker hålla mig uppdaterad i den nya tekniken och jag försöker lära mig olika program och appar som på olika sätt kan bidra till att min undervisning skapar ökade förutsättningar för alla att lyckas. Jag tänkte här nedan kommer med några tips på program och appar som jag har stor nytta av i min undervisning och som jag hoppas du också kan ha nytta av. För alla de som har läs- och skrivsvårigheter är det guld värt att kunna använda LEGIMUS. I min historieundervisning använder jag en hel del tidslinjer. I undervisningen kan det också vara av intresse att ibland köra röstningar eller kanske omröstningar. När undervisningen ska utvärderas kan det ibland vara bra att göra utvärderingen digital. Ibland vill man skapa en gemensam samarbetsyta och till detta använder jag PADLET.

Förhandsvisa cirkel - Framtidens läromedel - Lärcirkelverktyget. Media & information literacies: In the belly of the beast. Word Cloud Generator. Det kollegiala lärandet. Icon Search Engine. Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx. 15 Tips & Tricks To Help You Master Prezi. If you need to create presentations for high-powered clients, or impress lecturers and professors in university, you may have heard of (or are already using) Prezi.

15 Tips & Tricks To Help You Master Prezi

Prezi is a cloud-based presentation tool and is known for its zooming user interface (ZUI) allowing you to easily break down or go into things in detail. As it was created to replace slide presentations, Prezi’s interface and visual story-telling makes it ideal for conveying information interactively. Prezi is not new but if you are just starting out, it may be a little disorientating to use, beyond the basics. Granted, it will also take you a while not to get over-excited with the zooming feature but that is a different topic for another day.

But if you would like to give Prezi a try, we’ve compiled 15 tips and tricks to help you get started and make the most of your Prezi-making journey. Recommended Reading: 10 Presentation Tools To Win Over Your Audience 1. You can now choose the PPT or PPTX file you want to import. 2. 3. Digital studieteknik - Digitala verktyg elever. MIK-rummet. Bästa gratis bildsajter. Timeline JS - Beautifully crafted timelines that are easy, and intuitive to use. Moovly - Create Animated Content like a Pro. How to do anything. Piktochart: Infographic and Presentation Tool for Non-Designers. Pedagogiskt paket kring källkritik.

Källkritik intar en central plats när det gäller att kunna förhålla sig till sin omvärld.

Pedagogiskt paket kring källkritik

Extra viktiga är förmågorna att kritiskt kunna granska budskap, avsändare och kontext under ett valår. Här ger vi tips på pedagogiskt material som hjälper dig som lärare att stärka dina elevers källkritiska förmågor och kunskap om förutsättningarna för vår demokrati. MIK-rummets faktatext Källkritik. Kompletterat med reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial. UR:s temasajt Källkritik – genomskåda mediebruset.