background preloader

Examensarbete

Facebook Twitter

Xid avaluacio article2013. Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Det har gått 23 år sedan förhandsgranskningen av läromedel försvann och Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner.

Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel

Sedan dess är det lärarnas sak att se till att läromedlen som används håller god kvalitet. Sju av tio lärare anser att valet av läromedel för undervisning är helt upp till dem själva, visar en färsk undersökning som Skolvärlden låtit göra bland 1 500 lärare. Men det framkommer också att en stor majoritet av de tillfrågade inte hinner med att kvalitetsgranska, värdera och välja läromedel. Var fjärde lärare uppger sig inte alls ha tid för detta och 54 procent hinner inte med i tillräcklig utsträckning. Allra värst är det för lärare i grundskolans tidiga år. – Tyvärr är jag inte förvånad.

Både Skolverket och Skolinspektionen har möjlighet att göra efterhandsgranskningar av läromedel, alltså att titta på innehållet i de läromedel som finns ute på marknaden. 2006 kom Skolverket med två rapporter om läromedel. Inte alls särskilt bra, visade det sig. FULLTEXT01. Urn:nbn:se:liu:diva-9746 : Mellan kaos och kosmos : om eget ansvar och självständighet i lärande. Mellan kaos och kosmos: om eget ansvar och självständighet i lärande 2000 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)Alternative title Between chaos and cosmos : about responsibility and independence in learning (English) Abstract [en] In this thesis, the aim was to attain a deeper understanding according to the students meaning of learning related to their own responsibility and independence within a framework of an educa¬tional programme.

urn:nbn:se:liu:diva-9746 : Mellan kaos och kosmos : om eget ansvar och självständighet i lärande

An empirical study with an ethnographic approach was carried out during one term of a nursing programme that uses the PBL-approach. The narratives reveal two dimensions. As regards responsibility and independence there seems to be a point in abandoning the concept of self-directed learning. Place, publisher, year, edition, pages Linköping: Linköping University Electronic Press, 2000. , 299 p. Series. Examensarbete06061. Åbo Akademi - Kunskap och lärande. Kunskap och lärande är nyckelord i samhälls- och arbetslivsdiskussioner.

Åbo Akademi - Kunskap och lärande

Det är viktigt att skapa miljöer som gör lärandet meningsfullt. På våra kurser och utbildningar har vi utgått från ett pedagogiskt tänkande där den studerandes motivation, intentioner och ansvar är utgångspunkten för den lärande processen. Vi ser lärandet som en social process dvs. att man lär sig bättre tillsammans med andra; så som studiekamrater, tutorer, lärare och handledare. Vi eftersträvar att information och kunskap skall presenteras på varierande och inspirerande sätt.För att effektivera lärandet kan olika informationsteknologiska hjälpmedel användas.

Det är i interaktiva sammanhang, dvs. i samarbete med andra som den nya kunskapen skapas. Visa enskild publikation. Förstelärare i Svedala. I Lgr 11 kan man läsa att ett av skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna och arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Förstelärare i Svedala

(Lgr 11, kap 2.7). Jag och en kollega funderade i höstas kring hur vi skulle kunna arbeta med det här och nu har vi arbetat med självbedömning av våra NO-prov i knappt ett år. När vi skapar proven utgår vi från strukturen på nationella prov i NO och deras bedömningsmatris. Vi skapar ett prov och en presentation med bedömningsanvisningar. Vi läser även in en ljudfil till provet så att eleverna kan lyssna på frågorna. Sammanfattningsvis gör vi så här Skickar ut prov tillsammans med tillhörande ljudfilEleven genomför provetProvet skickas tillbakaVi bedömer tillsammans i klassenMuntlig återkoppling om lärare och elev gjort olika bedömningar Några fördelar som vi ser med det här arbetssättet att arbeta med prov är att eleverna ökar sin medvetenhet kring sin egen insats. Gupea 2077 42367 1. Syftesbeskrivning. StudentSelfAssessment. Lärande & bedömning. Lite tips om hur man kan jobba i undervisningen med att eleverna utvecklar förmågan till självbedömning hittar du här (på engelska).

Lärande & bedömning

Enligt läroplanens andra kapitel så ska skolan jobba för att eleven ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”. Enligt John Hatties metaanalys kan det även ge stora effektstorlekar (runt 0,7). “Self-assessment by pupils, far from being a luxury, is in fact an essential component of formative assessment.

Principles of effective reporting / Reporting to parents & whānau / Home. The principles that guide effective reporting and information sharing are set out in the table below.

Principles of effective reporting / Reporting to parents & whānau / Home

Link here to the complete framework that sets out the principles for effective information sharing and expected outcomes, supported by the evidence from research, policy and regulation. A background paper that underpins the effective reporting and information sharing principles can be downloaded here. Reporting to Parents Back ground paper (PDF 1 MB) *Multiplier effect: the effect of a particular factor in bringing about wider change. In this education context, enhancing capability in reading, writing, mathematics and the Key Competencies will lead to enhanced capability across the curriculum. Student self assessment and reflection / Examples and templates / Reporting to parents & whānau / Home. You are here: Students are an intrinsic part of the information sharing process.

Student self assessment and reflection / Examples and templates / Reporting to parents & whānau / Home

They can reflect on their learning and be involved in a number of ways. Student-led conferences Student-led conferences are an increasingly common way for schools to carry out some of their information sharing with parents. They give students an opportunity to share with their growth as a learner with their parents. Student Self-Assessment. Tydliga mal och kunskapskrav i grundskolan forslag till nytt mal och uppfoljningssystem del 1 av 2 fran missiv till forfattningskommentar sou 200728.