background preloader

Radboud University

Facebook Twitter

24 nov 2008 - Eén geest op Radboud. Talen, geschiedenis, filosofie en theologie gelden van oudsher als de ‘geesteswetenschappen’.

24 nov 2008 - Eén geest op Radboud

Maar haar katholieke traditie heeft de Radboud Universiteit een andere facultaire structuur bezorgd: filosofie, theologie en religiewetenschappen hebben hier alledrie hun eigen (mini-)faculteit. In het onlangs gepresenteerde concept Strategisch Plan voor 2009-2013 vraagt het college van bestuur zich voor het eerst openlijk af ‘of de organisatie van de geesteswetenschappen met één grote en drie kleine faculteiten de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek niet nodeloos belemmert.’ De universiteit leunt immers steeds sterker op externe financiële middelen. Voor de werving daarvan is het belangrijk om een heldere, niet al te gefragmenteerde structuur te bieden, zo lichtte collegevoorzitter De Wijkerslooth toe voor de medezeggenschap, meldt Voxlog.

Maar die voorzichtige formulering verhult dat de plannen al in een verder gevorderd stadium zijn.

RadboudUniversiteit gaat 17 masteropleidingen schrappen

NIMAR - institute. (interdisciplinary) Honours Tracks / Honours Academy Radboud. Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - Radboud Universiteit. Montesquieu Instituut. Letteren ziet aantal eerstejaars dalen. De Faculteit der Letteren verwelkomt dit jaar opvallend minder eerstejaars dan vorig jaar, blijkt uit de jongste inschrijfcijfers van eerstejaars bachelorstudenten.

Letteren ziet aantal eerstejaars dalen

‘Hoog tijd voor een landelijke campagne.’ Teleurstelling over daling eerstejaars. ‘Heel erg onterecht.’ Foto: Dick van Aalst De cijfers zijn nog niet officieel: tot oktober kunnen eerstejaars zich inschrijven en kan het aantal eerstejaars per opleiding dus nog veranderen. De faculteit zag het aankomen – de vooraanmeldingscijfers dit voorjaar wezen al op een dramatische daling – maar de teleurstelling is er niet minder om. Dollars Van Mulken gelooft dat het economisch tij een rol speelt. Landelijke werving alfastudies krijgt steun. Wim van den Doel, voorman van de Nederlandse letterendecanen, ondersteunt het voorstel van Nijmegen voor een landelijke wervingscampagne.

Landelijke werving alfastudies krijgt steun

De studies in Leiden (waar Van den Doel zelf decaan is) staan er veel beter op dan die in Nijmegen. Nijmeegs pleidooi voor wervingscampagne alfa’s vindt gehoor. Foto: Bert Beelen Het beeld ligt genuanceerd en is nog moeilijk te duiden. 'College, zet alle zeilen bij voor de letterenfaculteit' OPINIE Het universiteitsbestuur moet niet wachten op een landelijke wervingscampagne voor de letterenstudies.

'College, zet alle zeilen bij voor de letterenfaculteit'

Kom vandaag nog in actie, betoogt fractievoorzitter Twan van Erp namens studentenpartij asap. Illustratie: Roel Venderbosch Uit een recent artikel op de website van Vox blijkt dat verschillende studies van de Faculteit der Letteren te kampen hebben met een verontrustende daling van het aantal eerstejaars bachelorstudenten.

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

"Als studenten nu naar de docenten kijken en denken: ‘Ik wil ook zo goed Arabisch leren praten’, dan kan dat niet meer." Deze onderzoekers zeggen Nijmegen gedag. Soms is het nodig om je honk te verlaten.

"Als studenten nu naar de docenten kijken en denken: ‘Ik wil ook zo goed Arabisch leren praten’, dan kan dat niet meer." Deze onderzoekers zeggen Nijmegen gedag

Om elders iets nieuws op te pakken, meer dynamiek om je heen te voelen of baas te worden. Alan Rowan, Joas Wagemakers en Bettina Weigelin ruilen de Radboud Universiteit in voor Brisbane, Utrecht en Houston. ‘Ik dacht de laatste tijd regelmatig: is dit het nou?’ Alan Rowan. Foto: Erik van ‘t Hullenaar Alan Rowan, hoogleraar Moleculaire materialen, specialist op het gebied van nanotechnologie: “Ik begin in januari als directeur van het Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) aan de University of Queensland in Brisbane. Joas Wagemakers. Joas Wagemakers (36), universitair docent islam en Arabisch: “Mijn afdeling in Nijmegen ziet er totaal anders uit dan toen ik daar in 2006 begon – en de veranderingen zijn niet in mijn voordeel uitgevallen.

Bettina Weigelin. Geestelijk achtergesteld. De geesteswetenschappen in Nederland hebben het moeilijk.

Geestelijk achtergesteld

Verschillende universiteiten merken dat het aantal inschrijvingen terugloopt. Is dit op de RU ook het geval en zo ja, wat wordt er tegen gedaan? Tekst: Tim HebbinkIllustratie: Tijs SikmaFoto: Dick van Aalst De Universiteit van Amsterdam maakte in januari vorig jaar bekend dat zij kleine talenstudies, zoals Arabisch en Hebreeuws, niet meer gaan aanbieden als zelfstandige studies, omdat sinds 2011 de studentenaantallen bij deze opleidingen zijn gedaald met 15 procent. Een faculteit krijgt namelijk geld van de overheid in overeenstemming met de hoeveelheid studenten die instromen en het aantal diploma’s die worden uitgekeerd. Aan het begin van het collegejaar 2015-2016 deelde de Radboud Universiteit (RU) trots mee dat maar liefst 19.904 studenten ingeschreven staan.

‘We signaleren dat de belangstelling van studenten in zijn algemeenheid voor geesteswetenschappen terugloopt.' Je hoofd of je hart volgenVolgens prof. dr. USR en OR gaan tot het uiterste tegen ophoging BSA. In de voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (GV) hebben de Universitaire Studentenraad (USR) en Ondernemersraad (OR) ingestemd met het aanspannen van een geschil bij het stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit (RU), vanwege het doorvoeren van de verhoging van het Bindend Studieadvies (BSA).

USR en OR gaan tot het uiterste tegen ophoging BSA

De USR kwam met het voorstel om het geschil aan te spannen. Bijna alle leden van de GV stemden voor, slechts een aanwezig lid van de OR stemde neutraal. Bij het geschil is het stichtingsbestuur verplicht om een geschillencommissie op te stellen, bestaande uit drie leden. Grootschalige renovatie Erasmusgebouw gepland voor 2023. Als alles goed gaat, begint in 2023 een grote, interne renovatie van het Erasmusgebouw.

Grootschalige renovatie Erasmusgebouw gepland voor 2023

De technische installaties zijn toe aan een update en ook de indeling van het gebouw kan wijzigen. Op basis van nader onderzoek zal het college van bestuur een beslissing nemen over de renovatie. De liften werden al aangepakt en in december moet de nieuwe ingang klaar zijn, maar de grootste werken aan het Erasmusgebouw moeten eigenlijk nog beginnen.