background preloader

Radboud University

Facebook Twitter

RadboudUniversiteit gaat 17 masteropleidingen schrappen

NIMAR - institute. (interdisciplinary) Honours Tracks / Honours Academy Radboud. Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - Radboud Universiteit. Montesquieu Instituut. Letteren ziet aantal eerstejaars dalen. De Faculteit der Letteren verwelkomt dit jaar opvallend minder eerstejaars dan vorig jaar, blijkt uit de jongste inschrijfcijfers van eerstejaars bachelorstudenten.

Letteren ziet aantal eerstejaars dalen

‘Hoog tijd voor een landelijke campagne.’ Teleurstelling over daling eerstejaars. ‘Heel erg onterecht.’ Foto: Dick van Aalst De cijfers zijn nog niet officieel: tot oktober kunnen eerstejaars zich inschrijven en kan het aantal eerstejaars per opleiding dus nog veranderen. De faculteit zag het aankomen – de vooraanmeldingscijfers dit voorjaar wezen al op een dramatische daling – maar de teleurstelling is er niet minder om. Dollars Van Mulken gelooft dat het economisch tij een rol speelt. Kiezen eerstejaars inderdaad voor studies die opleiden voor beroepen die goed liggen in de arbeidsmarkt?

Landelijke werving alfastudies krijgt steun. Wim van den Doel, voorman van de Nederlandse letterendecanen, ondersteunt het voorstel van Nijmegen voor een landelijke wervingscampagne.

Landelijke werving alfastudies krijgt steun

De studies in Leiden (waar Van den Doel zelf decaan is) staan er veel beter op dan die in Nijmegen. Nijmeegs pleidooi voor wervingscampagne alfa’s vindt gehoor. Foto: Bert Beelen Het beeld ligt genuanceerd en is nog moeilijk te duiden. Aldus reageert de Leidse letterendecaan Wim van den Doel op de mineurstemming over de instroom van de letterenstudies in Nijmegen. De Leidse letterenfaculteit telt 300 vooraanmeldingen meer dan vorig jaar. Islam is hip Om het beeld over de alfastudies te nuanceren, noemt Van den Doel de positieve scores bij Midden-Oostenstudies. 'College, zet alle zeilen bij voor de letterenfaculteit' OPINIE Het universiteitsbestuur moet niet wachten op een landelijke wervingscampagne voor de letterenstudies.

'College, zet alle zeilen bij voor de letterenfaculteit'

Kom vandaag nog in actie, betoogt fractievoorzitter Twan van Erp namens studentenpartij asap. Illustratie: Roel Venderbosch Uit een recent artikel op de website van Vox blijkt dat verschillende studies van de Faculteit der Letteren te kampen hebben met een verontrustende daling van het aantal eerstejaars bachelorstudenten. Asap is van mening dat deze krimp de aandacht van het college van bestuur verdient en dat daarop actie ondernomen dient te worden. Enkele Nijmeegse letterenstudies gaan er behoorlijk op achteruit, zoals Nederlandse taal en cultuur en ook geschiedenis, met dalingen van respectievelijk 50 procent en 36 procent. Actieplan Asap vroeg tijdens de verkiezingen in mei al aandacht voor het behoud van de kleine studies. Decaan Margot van Mulken bepleit een landelijke campagne waarin wordt benadrukt dat je lef hebt als je kiest voor letteren.

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

"Als studenten nu naar de docenten kijken en denken: ‘Ik wil ook zo goed Arabisch leren praten’, dan kan dat niet meer." Deze onderzoekers zeggen Nijmegen gedag. Soms is het nodig om je honk te verlaten.

"Als studenten nu naar de docenten kijken en denken: ‘Ik wil ook zo goed Arabisch leren praten’, dan kan dat niet meer." Deze onderzoekers zeggen Nijmegen gedag

Om elders iets nieuws op te pakken, meer dynamiek om je heen te voelen of baas te worden. Alan Rowan, Joas Wagemakers en Bettina Weigelin ruilen de Radboud Universiteit in voor Brisbane, Utrecht en Houston. ‘Ik dacht de laatste tijd regelmatig: is dit het nou?’ Alan Rowan. Foto: Erik van ‘t Hullenaar Alan Rowan, hoogleraar Moleculaire materialen, specialist op het gebied van nanotechnologie: “Ik begin in januari als directeur van het Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) aan de University of Queensland in Brisbane. Joas Wagemakers. Joas Wagemakers (36), universitair docent islam en Arabisch: “Mijn afdeling in Nijmegen ziet er totaal anders uit dan toen ik daar in 2006 begon – en de veranderingen zijn niet in mijn voordeel uitgevallen. Bettina Weigelin. Geestelijk achtergesteld. De geesteswetenschappen in Nederland hebben het moeilijk.

Geestelijk achtergesteld

Verschillende universiteiten merken dat het aantal inschrijvingen terugloopt. Is dit op de RU ook het geval en zo ja, wat wordt er tegen gedaan? Tekst: Tim HebbinkIllustratie: Tijs SikmaFoto: Dick van Aalst De Universiteit van Amsterdam maakte in januari vorig jaar bekend dat zij kleine talenstudies, zoals Arabisch en Hebreeuws, niet meer gaan aanbieden als zelfstandige studies, omdat sinds 2011 de studentenaantallen bij deze opleidingen zijn gedaald met 15 procent. Een faculteit krijgt namelijk geld van de overheid in overeenstemming met de hoeveelheid studenten die instromen en het aantal diploma’s die worden uitgekeerd. Aan het begin van het collegejaar 2015-2016 deelde de Radboud Universiteit (RU) trots mee dat maar liefst 19.904 studenten ingeschreven staan. ‘We signaleren dat de belangstelling van studenten in zijn algemeenheid voor geesteswetenschappen terugloopt.' Je hoofd of je hart volgenVolgens prof. dr.

USR en OR gaan tot het uiterste tegen ophoging BSA. In de voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (GV) hebben de Universitaire Studentenraad (USR) en Ondernemersraad (OR) ingestemd met het aanspannen van een geschil bij het stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit (RU), vanwege het doorvoeren van de verhoging van het Bindend Studieadvies (BSA).

USR en OR gaan tot het uiterste tegen ophoging BSA

De USR kwam met het voorstel om het geschil aan te spannen. Bijna alle leden van de GV stemden voor, slechts een aanwezig lid van de OR stemde neutraal. Bij het geschil is het stichtingsbestuur verplicht om een geschillencommissie op te stellen, bestaande uit drie leden. Het College van Bestuur (CvB), de GV en het stichtingsbestuur benoemen ieder een lid die onafhankelijk is van de universiteit. Deze drie leden zullen bekijken of het CvB correct heeft gehandeld volgens de Structuurregeling van de RU. Volgende week maandag is de vergadering met de GV en het CvB.