background preloader

Utrecht University universiteitsraad

Facebook Twitter

Univ. Utrecht: Universiteitsraad. De universiteitsraad is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht.

Univ. Utrecht: Universiteitsraad

De U-raad komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. Instemming- en adviesrecht De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. Medezeggenschap op Yammer. 4yWWh6Y. Partij voor de Utrechtse Student. PvdUS (@pvdus) Medezeggenschapsorgaan Universiteit Utrecht. VUUR Utrecht (VUURutrecht) sur Twitter. DUB: Geen verkiezingen voor Universiteitsraad. ANS: Utrechtse studentmedezeggenschap sterft uit.

Het verwoestende effect van Halbes maatregelen begint zijn monsterlijke gezicht te laten zien.

ANS: Utrechtse studentmedezeggenschap sterft uit

Aan de Universiteit Utrecht (UU) zullen dit jaar geen verkiezingen worden gehouden voor de studentenzetels in de Universiteitsraad, omdat er simpelweg niet genoeg aanmeldingen zijn. Met moeite hebben de studentenpartijen twaalf mensen kunnen vinden. Precies genoeg voor de twaalf zetels die de studentenraad rijk is. Ook op facultair niveau is het armoe troef. Fred Toppen, de voorzitter van de Universiteitsraad, verklaart tegenover UU-nieuwsplatform DUB dat hij het buitengewoon teleurstellend vindt dat er dit jaar niets te kiezen valt.

(pdf)Jonas Staal / Oei Democratism. Stukken U-raad verhuizen naar teamsite. De Universiteitsraad zet alle vergaderstukken vanaf half januari 2013 op een teamsite die je voorlopig alleen kan bezoeken met een solis-ID.

Stukken U-raad verhuizen naar teamsite

Maar openbare stukken blijven openbaar, zegt U-raadvoorzitter Fred Toppen. Op dit moment maakt de U-raad gebruik van Documail via Surfnet. Op 31 december stopt Surfnet met deze voorziening. De U-raad heeft daarom een teamsite laten maken waar vanaf januari onder meer alle openbare stukken op te vinden zijn. De site is alleen toegankelijk als ingelogd wordt met een SolisID. Er is gekozen voor deze optie, omdat nu binnen één site verschillende doelgroepen bediend kunnen worden, aldus de U-raadvoorzitter.

DUB: U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken. Aan: Fred@inspraakraden.uu.nl (link sends e-mail) Betreft: omver-denken Bijlage: een perpectief Ha Fred, Wat is het weer mooi buiten hè?

DUB: U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken.

Het blijft steeds genieten als de stad haar ongereptheid terugvindt. De stilte valt geluidloos over me heen als ik de voordeur uitstap. Zachtjes kraakt de sneeuw onder mijn voeten. Niets is mooier dan gewoon thuisblijven. Je hoort het wel Fred, het lukt me steeds beter om afstand te nemen van de waan van de dag.

- het appèl

U-raad leeft niet bij studenten. Ellen Sinot overweegt zich verkiesbaar te stellen voor de U-raad.

U-raad leeft niet bij studenten

Maar uit een klein onderzoekje in haar omgeving blijkt dat maar weinig studenten interesse hebben in medezeggenschap. Vier suggesties om de universitaire politiek sexier te maken. Politiek actieve UU’ers willen graag meer aandacht voor het werk van medezeggenschapsraden.

Vier suggesties om de universitaire politiek sexier te maken

Maar hoe bereik je dat? DUB sprak met tien betrokkenen en doet vier suggesties. Facebook: Universiteitsraad Universiteit Utrecht. Leve de verkiezingen! Aan: Voormalige voorzitter U-raad Betreft: Leve de verkiezingen, dat klopt, absoluut!

Leve de verkiezingen!

Bijlage: een rituele dans? Ha Matthias, Het wordt eindelijk een beetje lente en het zindert weer aan onze universiteit! Als ik al die mensen bezig zie met het zich profileren voor een plaatsje in de U-raad, doet dat mijn oude medezeggenschapshart sneller kloppen. Ik word er meestal heel blij van als mensen zich gaan profileren voor de verkiezingen van de U-raad. Ben jij ook zo gek op die pamfletten met foto’s van lachende mensen en prachtig geformuleerde oneliners? Heet die partij van jou geen VLAM? Prima dus. Stop maar met de verkiezingen. Zou het niet beter zijn om de universitaire verkiezingen en de hele rompslomp af te schaffen en in plaats daarvan een sollicitatiecommissie in het leven te roepen?

Stop maar met de verkiezingen

Dat vraagt student Rik Vangangelt zich af. Gelukkig hebben ze van die grote houten schotten bij de ingang van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Daar blijf ik dan even tussen wachten, zodat ik kan zien of ik met versnelde pas verder kan lopen, met mijn beste pokerface. Aardverschuiving in de Uraad: PvdUS de grootste studentenpartij. De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is de verrassende winnaar van de studentenverkiezingen voor de Universiteitsraad.

Aardverschuiving in de Uraad: PvdUS de grootste studentenpartij

De teleurstelling bij verliezer Lijst Vuur is groot. De verkiezingen voor de Uraad hebben voor een regelrechte aardverschuiving gezorgd. PvdUS gaat van 3 naar 5 zetels. Een nep spel. Aan: Voormalig voorzitter U-raad Onderwerp: Een nep spel Bijlage : Een duidelijk beeld Ha Matthias, Ik moet je bekennen dat ik niet op je heb gestemd.

Een nep spel

Sterker nog: ik heb helemaal niet gestemd voor de U-raadverkiezingen! Gek hè? Voordat ik mijn brief met mijn verontschuldiging begon te schrijven, zat ik me af te vragen hoe dat nou kan: als bevlogen voorstander van democratie gewoon niet gaan stemmen. Het was natuurlijk ook een beetje vervelend dat ik geen antwoord van je kreeg op mijn vorige brief aan je over de verkiezingen. Maar niets van dat al. Soap rond opengevallen zetel in Universiteitsraad. De winnaar van de laatste U-raadsverkiezingen, de PvdUS, heeft een van de vijf zetels ingeleverd, omdat zij geen student kon vinden die deze zetel wilde bekleden.

Met de grootste moeite is een student van een andere partij bereid gevonden de Universiteitsraad in te gaan. Aardverschuiving in de U-raad. Zijn studenten de voorhoede van het salonpopulisme? Baaierd: verdwenen geschiedenis raadsstukken Marjan, Red Ons! Aan: Rob@columnvolgers.uu.nl Onderwerp: Marjan, Red Ons! Bijlage: fata morgana? Ha Rob, Jammer dat een vervolg op de soap over het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze universiteit, de U-raad, is uitgebleven. Ik vond het ook erg teleurstellend, want o, o, o, wat had ik zin in een debatje met dat volkje. De personeelsleden die menen mij en anderen te “vertegenwoordigen” wensen blijkbaar geen enkele verantwoording af te leggen omtrent hun handel en wandel. Dat de U-raad er na een jaar externe begeleiding nóg niet in slaagt om zélf een column te vullen met ideeën en plannen is diep tragisch.

De studenten doen wél erg hun best om nog wat van het U-raadslidmaatschap te maken. Universiteitsraad Utrecht voert actie voor academische persvrijheid. Gepubliceerd op 03 december 2009, 10:12 Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel) Vanmiddag voeren Utrechtse studenten actie om het U-blad te behouden. Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) wil de krant vervangen voor een website. Volgens studenten in de universiteitsraad wordt de universitaire journalistiek op deze wijze monddood gemaakt. Eerder werd door de universiteitsraad al een petitie gestart.

Na twee dagen zijn er al ruim 1500 steunbetuigingen verzameld onder hoogleraren, docenten, studenten en alumni. Verkiezingen U-raadstudenten: ‘Wij halen de scherpe randjes af van onderwijsmaatregelen’ Vidius: Universiteit Utrecht omzeilt studenten bij masterherziening. De Universiteit Utrecht heeft de plannen voor een instellingsbrede masterherziening al klaarliggen, maar de medezeggenschap werd daarover onlangs pas ingelicht.

VIDIUS studentenunie vindt het schandalig dat studenten bij beslissingen met grote gevolgen voor het opleidingsaanbod zo weinig worden betrokken. Het College van Bestuur wil haar masteraanbod drastisch herzien. Vidius: Universiteit Utrecht omzeilt studenten bij masterherziening. DUB: 'Universiteit passeert medezeggenschap volledig bij masterherziening' Het universiteitsbestuur betrekt studenten veel te weinig bij de plannen voor nieuwe masteropleidingen, klagen leden van medezeggenschapsorganen. DUB: SP stelt kamervragen over Utrechtse medezeggenschap. ScienceGuide: Ceremoniële medezeggenschap. 11 februari 2014 - Studenten mogen tekenen bij het kruisje?

Nee, zeggen LOF, VIDIUS en ASVA. “Echte inspraak, die noodzakelijk is voor een goed werkende academische gemeenschap, vereist duidelijk geformuleerde rechten.” DUB: Studenten mogen aan het einde tekenen bij het kruisje. De "ceremoniële" medezeggenschap bij universiteiten moeten veranderen, schrijven studentenorganisaties LOF, VIDIUS en ASVA. Geef studenten duidelijk geformuleerde rechten. Steeds meer universiteitsbestuurders maken misbruik van de huidige wet, de WHW, met rechten en plichten voor medezeggenschappers.

Studenteninspraak is vanwege de scheve verhouding tussen student en bestuurder altijd een ingewikkelde kwestie. Maar de vaag geformuleerde wet, waardoor onduidelijk is in hoeverre studenten ook eigenlijk inspraak hebben, wordt door bestuurders met beide handen aangegrepen om extra misbruik te maken van deze scheve verhouding. Alle masters van de UU gaan op de schop. Als de Universiteit Utrecht niet oppast, dreigt de instelling een bacheloropleiding te worden. Vandaar dat alle masteropleidingen op de schop gaan. Cartoon: Masterprogramma's. Rector en U-raad botsen over Vidius-persbericht. Rector Bert van der Zwaan kon maandag zijn irritatie nauwelijks verhullen. DUB: Bussemaker: medezeggenschap in Utrecht niet gepasseerd. Studentenunie wil Valentijnsdate met Raad van Toezicht. Studentenpartijen Helder en VUUR fuseren.

De studentenfracties van Helder en VUUR in de Universiteitsraad gaan samen als één fractie verder. Dat hebben de twee partijen vrijdag laten weten. U-raad wil een ombudsman voor de Universiteit Utrecht.