background preloader

Utrecht University universiteitsraad

Facebook Twitter

Univ. Utrecht: Universiteitsraad. De universiteitsraad is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht.

Univ. Utrecht: Universiteitsraad

De U-raad komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. Instemming- en adviesrecht De U-raad overlegt met het college van bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. Werkprogramma 2013-2014 Aan het begin van het collegejaar zal de U-raad een werkplan vaststellen. Nieuws en Agenda Het nieuwe raadsjaar start per 1 september a.s. 7 nov 2013 - Medezeggenschap op Yammer. 4yWWh6Y. Vernieuwing medezeggenschap.

Partij voor de Utrechtse Student. PvdUS (@pvdus) Medezeggenschapsorgaan Universiteit Utrecht. VUUR Utrecht (VUURutrecht) sur Twitter. DUB: Geen verkiezingen voor Universiteitsraad. Er zijn dit voorjaar geen verkiezingen voor de studentenzetels van de Universiteitsraad.

DUB: Geen verkiezingen voor Universiteitsraad

Er zijn precies 12 kandidaten voor de 12 zetels. Ook voor de meeste faculteitsraden hoeven er geen verkiezingen te worden uitgeschreven. De langstudeerboete lijkt als een donkere wolk boven de universitaire democratie te hangen. Buitengewoon teleurstellend, zegt de voorzitter van de Universiteitsraad Fred Toppen over het uitblijven van verkiezingen voor de raad. Er zijn niet genoeg kandidaten om verkiezingen voor uit te schrijven. ANS: Utrechtse studentmedezeggenschap sterft uit. Het verwoestende effect van Halbes maatregelen begint zijn monsterlijke gezicht te laten zien.

ANS: Utrechtse studentmedezeggenschap sterft uit

Aan de Universiteit Utrecht (UU) zullen dit jaar geen verkiezingen worden gehouden voor de studentenzetels in de Universiteitsraad, omdat er simpelweg niet genoeg aanmeldingen zijn. Met moeite hebben de studentenpartijen twaalf mensen kunnen vinden. Precies genoeg voor de twaalf zetels die de studentenraad rijk is. Ook op facultair niveau is het armoe troef. Fred Toppen, de voorzitter van de Universiteitsraad, verklaart tegenover UU-nieuwsplatform DUB dat hij het buitengewoon teleurstellend vindt dat er dit jaar niets te kiezen valt. (pdf)Jonas Staal / Oei Democratism. Stukken U-raad verhuizen naar teamsite. De Universiteitsraad zet alle vergaderstukken vanaf half januari 2013 op een teamsite die je voorlopig alleen kan bezoeken met een solis-ID.

Stukken U-raad verhuizen naar teamsite

Maar openbare stukken blijven openbaar, zegt U-raadvoorzitter Fred Toppen. Op dit moment maakt de U-raad gebruik van Documail via Surfnet. Op 31 december stopt Surfnet met deze voorziening. DUB: U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken. Aan: Fred@inspraakraden.uu.nl (link sends e-mail) Betreft: omver-denken Bijlage: een perpectief Ha Fred, Wat is het weer mooi buiten hè?

DUB: U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken.

Het blijft steeds genieten als de stad haar ongereptheid terugvindt. De stilte valt geluidloos over me heen als ik de voordeur uitstap. Zachtjes kraakt de sneeuw onder mijn voeten.

- het appèl

U-raad leeft niet bij studenten. Ellen Sinot overweegt zich verkiesbaar te stellen voor de U-raad.

U-raad leeft niet bij studenten

Maar uit een klein onderzoekje in haar omgeving blijkt dat maar weinig studenten interesse hebben in medezeggenschap. Vier suggesties om de universitaire politiek sexier te maken. Politiek actieve UU’ers willen graag meer aandacht voor het werk van medezeggenschapsraden.

Vier suggesties om de universitaire politiek sexier te maken

Maar hoe bereik je dat? DUB sprak met tien betrokkenen en doet vier suggesties. De universitaire politiek leeft niet onder de gemiddelde UU’er. Facebook: Universiteitsraad Universiteit Utrecht. Leve de verkiezingen! Aan: Voormalige voorzitter U-raad Betreft: Leve de verkiezingen, dat klopt, absoluut!

Leve de verkiezingen!

Bijlage: een rituele dans? Ha Matthias, Het wordt eindelijk een beetje lente en het zindert weer aan onze universiteit! Als ik al die mensen bezig zie met het zich profileren voor een plaatsje in de U-raad, doet dat mijn oude medezeggenschapshart sneller kloppen. Ik word er meestal heel blij van als mensen zich gaan profileren voor de verkiezingen van de U-raad.

Ben jij ook zo gek op die pamfletten met foto’s van lachende mensen en prachtig geformuleerde oneliners? Heet die partij van jou geen VLAM? Prima dus. Een systeem dat ons doet geloven dat inhoudsvolle medezeggenschap bestaat in de U-raad. Jahaa! Ik ga absoluut op je stemmen Matthias, als je me belooft dat je op geen enkele raadsvergadering aanwezig zult zijn. Stop maar met de verkiezingen. Zou het niet beter zijn om de universitaire verkiezingen en de hele rompslomp af te schaffen en in plaats daarvan een sollicitatiecommissie in het leven te roepen?

Stop maar met de verkiezingen

Dat vraagt student Rik Vangangelt zich af. Gelukkig hebben ze van die grote houten schotten bij de ingang van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Daar blijf ik dan even tussen wachten, zodat ik kan zien of ik met versnelde pas verder kan lopen, met mijn beste pokerface. Aardverschuiving in de Uraad: PvdUS de grootste studentenpartij. De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) is de verrassende winnaar van de studentenverkiezingen voor de Universiteitsraad.

Aardverschuiving in de Uraad: PvdUS de grootste studentenpartij

De teleurstelling bij verliezer Lijst Vuur is groot. De verkiezingen voor de Uraad hebben voor een regelrechte aardverschuiving gezorgd. PvdUS gaat van 3 naar 5 zetels. Een nep spel. Aan: Voormalig voorzitter U-raad Onderwerp: Een nep spel Bijlage : Een duidelijk beeld Ha Matthias, Ik moet je bekennen dat ik niet op je heb gestemd. Sterker nog: ik heb helemaal niet gestemd voor de U-raadverkiezingen! Gek hè? Voordat ik mijn brief met mijn verontschuldiging begon te schrijven, zat ik me af te vragen hoe dat nou kan: als bevlogen voorstander van democratie gewoon niet gaan stemmen. Het was natuurlijk ook een beetje vervelend dat ik geen antwoord van je kreeg op mijn vorige brief aan je over de verkiezingen. Maar niets van dat al. Want natuurlijk bezocht ik wél de stem-site om wat van reuring te proeven op het net. Soap rond opengevallen zetel in Universiteitsraad. De winnaar van de laatste U-raadsverkiezingen, de PvdUS, heeft een van de vijf zetels ingeleverd, omdat zij geen student kon vinden die deze zetel wilde bekleden.

Met de grootste moeite is een student van een andere partij bereid gevonden de Universiteitsraad in te gaan. Zijn studenten de voorhoede van het salonpopulisme? De geringe betrokkenheid van jongeren bij de U-Raad of politieke jongerenorganisaties is zorgelijk, vindt Ayla Schneiders van de Jonge Democraten. Zijn de studenten de eerste salonpopulisten? Eind augustus verscheen er op DUB een artikel over de soap rond een opengevallen zetelplek in de U-raad. De winnende partij (Partij voor de Utrechtse Student) is genoodzaakt een zetel weg te geven aan een andere partij omdat ze zit met een tekort aan studenten die de functie zouden willen bekleden.

Een opmerkelijk bericht waarin twee belangrijke zaken aan de kaak worden gesteld. Allereerst lijkt er een tekort aan studenten die interesse hebben in een medezeggenschapsfunctie binnen de universiteit. Nog geen twee weken terug zegt staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker dat er meer aandacht moet gaan naar excellente studenten.

Tussen al dit mediagedruis valt er een term op die wellicht het uitblijven van een heftige reactie van studenten verklaart: Salonpopulisme. Baaierd: verdwenen geschiedenis raadsstukken Marjan, Red Ons! Aan: Rob@columnvolgers.uu.nl Onderwerp: Marjan, Red Ons! Bijlage: fata morgana? Ha Rob, Jammer dat een vervolg op de soap over het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze universiteit, de U-raad, is uitgebleven. Ik vond het ook erg teleurstellend, want o, o, o, wat had ik zin in een debatje met dat volkje. De personeelsleden die menen mij en anderen te “vertegenwoordigen” wensen blijkbaar geen enkele verantwoording af te leggen omtrent hun handel en wandel. Universiteitsraad Utrecht voert actie voor academische persvrijheid.

Gepubliceerd op 03 december 2009, 10:12 Auteur: StudNed.nl Redactie (Marcel) Vanmiddag voeren Utrechtse studenten actie om het U-blad te behouden. Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) wil de krant vervangen voor een website. Volgens studenten in de universiteitsraad wordt de universitaire journalistiek op deze wijze monddood gemaakt. Eerder werd door de universiteitsraad al een petitie gestart. Na twee dagen zijn er al ruim 1500 steunbetuigingen verzameld onder hoogleraren, docenten, studenten en alumni. Op het plein bij de universitaire bibliotheek zullen studenten uitbeelden hoe de universitaire pers monddood gemaakt zal worden als het papieren blad opgeheven wordt en de redactie in een kleinere vorm verder gaat. Morgen zullen naast tientallen studenten en de universiteitsraad ook vertegenwoordigers van de Utrechtse studentenvakbond USF aanwezig zijn. Tags: #actie, #medezeggenschap, #Media, #Ublad, #Utrecht. Verkiezingen U-raadstudenten: ‘Wij halen de scherpe randjes af van onderwijsmaatregelen’

Vidius: Universiteit Utrecht omzeilt studenten bij masterherziening. Vidius: Universiteit Utrecht omzeilt studenten bij masterherziening. DUB: 'Universiteit passeert medezeggenschap volledig bij masterherziening' Het universiteitsbestuur betrekt studenten veel te weinig bij de plannen voor nieuwe masteropleidingen, klagen leden van medezeggenschapsorganen. DUB: SP stelt kamervragen over Utrechtse medezeggenschap. ScienceGuide: Ceremoniële medezeggenschap. 11 februari 2014 - Studenten mogen tekenen bij het kruisje? Nee, zeggen LOF, VIDIUS en ASVA. “Echte inspraak, die noodzakelijk is voor een goed werkende academische gemeenschap, vereist duidelijk geformuleerde rechten.”

Zij willen dat de minister het evenwicht tussen bestuur en inspraak herstelt. In een opiniestuk beargumenteren hun woordvoerders, waarom zij de indruk hebben gekregen, dat in het hoger onderwijs “nu lijken te gaan naar enkel ‘inspraak voor de vorm’. DUB: Studenten mogen aan het einde tekenen bij het kruisje. De "ceremoniële" medezeggenschap bij universiteiten moeten veranderen, schrijven studentenorganisaties LOF, VIDIUS en ASVA. Geef studenten duidelijk geformuleerde rechten. Steeds meer universiteitsbestuurders maken misbruik van de huidige wet, de WHW, met rechten en plichten voor medezeggenschappers.

Studenteninspraak is vanwege de scheve verhouding tussen student en bestuurder altijd een ingewikkelde kwestie. Maar de vaag geformuleerde wet, waardoor onduidelijk is in hoeverre studenten ook eigenlijk inspraak hebben, wordt door bestuurders met beide handen aangegrepen om extra misbruik te maken van deze scheve verhouding. Vorige week presenteerde Minister Bussemaker (OCW) in een brief haar visie op de stand van zaken binnen de medezeggenschap. Twee voorbeelden Dit werd in korte tijd duidelijk door voorbeelden aan twee grote universiteiten. Bij de Universiteit van Amsterdam maakten ze het nog bonter. Alle masters van de UU gaan op de schop. Als de Universiteit Utrecht niet oppast, dreigt de instelling een bacheloropleiding te worden.

Cartoon: Masterprogramma's. Rector en U-raad botsen over Vidius-persbericht. Rector Bert van der Zwaan kon maandag zijn irritatie nauwelijks verhullen. DUB: Bussemaker: medezeggenschap in Utrecht niet gepasseerd. Studentenunie wil Valentijnsdate met Raad van Toezicht. Studentenpartijen Helder en VUUR fuseren. U-raad wil een ombudsman voor de Universiteit Utrecht. Een hoop te doen, Harmen. Aan: Harmen@voorzitter_nieuwe_uraad.uu.nlBetreft: Het democratische procesBijlage: Wachten op Godot Ha Harmen,

U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken. Gebrek aan democratie bij besluitvorming schaadt de academische gemeenschap.