background preloader

Students / teachers / facilitators protests initiatives

Facebook Twitter

General info: History , back- ground, international

Cuts proposals: Demonstratie: ‘Er wordt al 35 jaar bezuinigd op onderwijs’ Een vijftig meter lang spandoek met een overzicht van 35 jaar onderwijsbezuinigingen moest vandaag de aandacht trekken van de politieke partijen die een kabinet proberen te vormen.

Demonstratie: ‘Er wordt al 35 jaar bezuinigd op onderwijs’

‘Bezuinigen op onderwijs is het domste wat je kunt doen.’ ‘We willen de politici historisch bewustzijn bijbrengen’, vertelt Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Hij staat bij het spandoek en is heel tevreden over dit ‘Museum van Onderwijsbezuinigingen’. Het spandoek hangt aan de bomen langs de zonovergoten Hofvijver in Den Haag. Aan de andere kant van het water zitten de politici misschien wel te formeren.

Utrecht

A'dam. Nijmegen. Delft. Wageningen 10dec2010. Enschede 14 dec 2010. R'dam. Leiden. Rooseveld Academy bezetting. Groningen. Eindhoven. Zwolle. Den Haag. Studiemarathon 17-18-19jan2011. Rotondes. Who'sNext?What'sNext? The Hague student protest 21 jan 2011. Fietsactie ISO en LSVb. Onderwijs Orakels 23april2013. 25mrt2011. UK-Riots august2011. Leerlingenstaken 4april2011. Laatste Kans 12april2011. #ophokuren Who'sNext? 21dec2011. Opnieuw acties onderwijs. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Opnieuw acties onderwijs

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. TU Delta - Nieuws: Zijlstra en bonden blijven botsen. 03 februari 2011 08.37 door HOP, Bas BellemanAantal keer bekeken: 2176Dit artikel verscheen in Delta jaargang 43, nummer 4 Er is nog maar één manier om de bezuinigingen op studenten en hoger onderwijs van tafel te krijgen, meent studentenbond LSVb: via de verkiezingen van de Provinciale Staten.

TU Delta - Nieuws: Zijlstra en bonden blijven botsen

In de Studentenkamer, het periodieke gesprek tussen de studentenbonden en de staatssecretaris, kwamen de partijen bepaald niet nader tot elkaar. Afgezien van enkele praktische zaken bleken ze geen overeenstemming te kunnen bereiken. “Er valt niet met Zijlstra te praten, omdat hij geen inhoudelijke maatregelen neemt”, stelt LSVb-voorzitter Sander Breur na afloop. “Als je beleid invoert, doe je dat om gedrag te veranderen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra erkende tijdens het overleg dat zijn maatregel tegen het langstuderen niet alleen het aantal langstudeerders moet terugdringen, maar ook geld moet opleveren.

Ook was hij niet van plan allerlei uitzonderingen op de maatregelen toe te staan. Stop bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs. Wij Werknemers, werkgevers, ouders en andere betrokkenen in en bij het onderwijs constateren dat deze bezuiniging grote, negatieve, gevolgen zal hebben in het funderend onderwijs, met o.a. als gevolg dat wachtlijsten voor speciaal onderwijs groeien, leerlingen met zorgbehoefte -zonder benodigd budget en ondersteuning- in het regulier onderwijs blijven, tijd en aandacht voor zorg- én niet-zorgleerlingen zal afnemen, werkdruk zal oplopen, de ‘top 5 ambitie’ niet gehaald zal worden, invoering van Passend onderwijs ernstig belemmerd wordt.

Stop bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs

Bezuinigingspakket speciaal onderwijs: grotere klassen en snijden in ambulante begeleiding. De vakbonden die met de PO-raad onderhandelen over een nieuwe cao in het primair onderwijs hebben vanmorgen een cao-voorstel gepresenteerd aan de werkgeversorganisatie.

Bezuinigingspakket speciaal onderwijs: grotere klassen en snijden in ambulante begeleiding

Het plan van de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FvOv en AVS behelst naast een loonontwikkeling van drie procent veel maatregelen waarmee de werkdruk wordt bestreden. ‘We zijn er van overtuigd dat we op basis van deze voorstellen tot vruchtbaar overleg kunnen komen’, aldus AOb-bestuurslid Liesbeth Verheggen. Naast het onlangs gepubliceerde plan om te gaan werken met een gemiddelde groepsgrootte doen de bonden voorstellen die leiden tot een veertigurige werkweek in het onderwijs. De veelbesproken bapo-regeling willen de bonden alleen opgeven als daar een Vitaliteitsregeling voor in de plaats komt waarvan alle collega’s in het primair onderwijs kunnen profiteren en een specifieke seniorenregeling van kracht blijft.

De vitaliteitsregeling kan wat de bonden betreft ingaan zodra de cao van kracht is. De Algemene Onderwijsbond - Grote opkomst manifestatie passend onderwijs. NOS 20:00 9febr2011. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

NOS 20:00 9febr2011

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Hoe verder met de studentenbeweging? Kritische Studenten Utrecht.

Door: Jelle Bruinsma Dit stuk werd tijdens het Basta!

Hoe verder met de studentenbeweging? Kritische Studenten Utrecht

Debat van 3 februari “Lobby; Demonstreer; Bezet. Hoe nu verder met de studentenbeweging?” Voorgedragen door Jelle Bruinsma. Hij schrijft over de studentenbeweging; over actievormen en strategieen; over de rol van studentenbonden en het belang en zelfgeorganiseerd en zelfstandig verzet van studenten. Ik denk dat we de discussie over de studentenbeweging moeten beginnen met de opmerking dat de beweging nog in zijn kinderschoenen staat. Tegelijkertijd is er wel veel potentie. Want daaronder borrelt het.

Lerarenstaking 26jan2012

Passend onderwijs 6mrt2012. Afschaffen basisbeurs master student wegbezuini gd: 19-23mrt. Hoe laks is LAKS? sorites paradox? Lieve_Jet 6t/m17mei2013 LSVb. NextGeneration journalist's. Het topje van de ijsberg. Meer dan kwaliteit ? artcuts. @Topjevdijsberg. Wilde acties. Verlaag je Collegegeld. Satire, irony, sarcasm etc: Henk Strikkers: De oorver- dovende stilte FoliaWeb. Je kunt veel van minister Jet Bussemaker zeggen, maar dat ze niet halsstarrig is in ieder geval níet.

Henk Strikkers: De oorver- dovende stilte FoliaWeb

Als een dappere stuurvrouw op een onzekere koers houdt zij vast aan haar eigen gevoel. Haar politieke kompas probeert haar wellicht iets anders duidelijk te maken, het is tevergeefs: Bussemaker gaat recht door zee met PvdA-bulldog Mohammed Mohandis als secondant. Het maakt niet uit wat oppositiepartijen of studenten haar tegenwerpen. De ‘gouden’ kans.

More (not yet)