background preloader

Bestuurskunde

Facebook Twitter

Statistieken - websites

Podcasts. Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. DIVERCITIES - Governing Urban Diversity. Sociale Vraagstukken. Weg met kantoortuin en geheugentraining Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd.

Sociale Vraagstukken

Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg. Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? In januari publiceerde Rusland een rapport waarin ze de mensenrechtensituatie in Europa bekritiseerde. De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland Zorg over de kwetsbare middenklasse die om te jennen op de PVV stemt is onterecht. De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden. K2 Next generation - adviesbureau sociale vraagstukken. Verwey Jonker Instituut. Platform31 - home. Gratis factsheets Privacycompany. In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens.

gratis factsheets Privacycompany

Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Download ze hieronder gratis! Download het framework: Privacy by Design Framework , Privacy by Design Framework - English Het is onduidelijk wanneer is voldaan aan het vereiste van Privacy by Design. Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) CBS. AKMI: het Kenniscentrum van HvA Maatschappij en Recht. HBO Kennisbank. NARCIS > Home. Home · Beleidsonderzoek Online. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnenlands bestuur. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Programma Sociaal Domein - Gemeenten van de Toekomst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijksoverheid.nl. Raad voor het Openbaar Bestuur. Volg het beleid - Amsterdam.nl. De Nationale ombudsman: voor klachten over de overheid. Eurostat - European Statistics. La vie des femmes et des hommes en Europe Explorez notre publication numérique!

Eurostat - European Statistics

«La vie des femmes et des hommes en Europe – un portrait statistique» compare les femmes et les hommes dans leur vie quotidienne à travers des textes courts, des outils de visualisation interactifs et des infographies. Elle est disponible dans la plupart des langues officielles de l'UE. > plus Transport aérien dans l'UE Savez-vous quels aéroports de votre pays accueillent la plupart des passagers et quelles sont les destinations les plus populaires? > more Économie et société numériques dans l'UE Explorez notre nouvelle publication numérique intitulée ‘Digital economy & society in the EU - A browse through our online world in figures’ (en anglais) qui présente des statistiques facilement compréhensibles sur les TIC au moyen de textes, de graphiques, d'outils de visualisation interactifs et d'une animation. > plus. Openresearch.amsterdam - openresearch.amsterdam.

Volg het beleid. Data en informatie - Amsterdam. BIOS. Europese Unie. Montesquieu Instituut. Home. Kennisbank Openbaar Bestuur. Overheid.nl. Algemene Rekenkamer. U bevindt zich op: Home › Thema's Bedrijfsvoering van het Rijk Op deze pagina vindt u alle publicaties van de Algemene Rekenkamer (onderzoeken, achtergrondstudies) over bedrijfsvoering van het ...

Algemene Rekenkamer

Prestaties van het Rijk Op deze pagina vindt u alle publicaties van de Algemene Rekenkamer (onderzoeken, achtergrondstudies) over prestaties van het Rijk... Instellingen op afstand van het Rijk Op deze pagina vindt u alle publicaties van de Algemene Rekenkamer (onderzoeken, achtergrondstudies) over instellingen op afstand ... Rechterlijke organisatie Op deze pagina vindt u alle publicaties van de Algemene Rekenkamer (onderzoeken, achtergrondstudies) over de rechterlijke organisa... Beleidsinformatie Op deze pagina vindt u alle publicaties (onderzoeken, achtergrondstudies) van de Algemene Rekenkamer over beleidsinformatie. Kennisbank Openbaar Bestuur. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Home - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet. Fundament De wet zelf is het fundament van het nieuwe stelsel.

Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

De wet geeft instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet werkt door in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. Idee achter de Omgevingswet Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De 6 kerninstrumenten Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van minder regels en meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Er zijn 6 kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving wordt beheerd en benut. Ondersteunende wetsinstrumenten Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren. instructie instructieregel maatwerkregel omgevingswaarde Hier leest u meer over de wetsinstrumenten.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten. VAR. Gemeenten, provincies en waterschappen. Actueel - Bureau Beke. Compendium voor de Leefomgeving. TNO - innovation for life. Onderzoeksraad voor Veiligheid. Instituut Maatschappelijke Innovatie. Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:- nieuwe democratie - open overheid - groene economie We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk.

Instituut Maatschappelijke Innovatie

Enkele recente projecten zijn: - Verkenning actieve openbaarheid (BZK)- Democratie Testlabs in Bodegraven en De Fryske Marren- Investeren in bos in combinatie met tiny houses- Onderzoek burgerparticipatie (Rekenkamercommissie Dordrecht)- Actieplan Bos en Hout (EZ)- Omgevingswet en Open Overheid (VNG/Raadslid.Nu)- Ontwikkeling Kralenspel 'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.' Spin offs: Publieke Versnellers Studio Wolfpack Stichting MOiO ARTCO.